0
0
Back to All Events

JAKOB OREDSSON "UNSEEN BEING SEEN (SEEING SOLIDARITY)" 📷


  • OK Corral, København Rolighedsvej 9 Frederiksberg, 1958 Denmark (map)
Jakob Oredsson “Unseen Being Seen (Seeing Solidarity)” (installation view). Photo: David Stjernholm.

Jakob Oredsson “Unseen Being Seen (Seeing Solidarity)” (installation view). Photo: David Stjernholm.

Udstillingsstedet OK Corral har glæden af at præsentere udstillingen Unseen Being Seen (Seeing Solidarity) af Jakob Oredsson. Vel mødt til udstillingen!

Unseen Being Seen (Seeing Solidarity) består af en serie prints på cirkulære glasplader, der bringer mikrospecificiteterne af den eksisterende maling på OK Corrals vægge ind i menneskets visuelle sfære, og skaber et åbent møde imellem menneske og det ikke-menneskelige. Det usynlige bliver gjort synligt gennem et æstetisk forsøg på at generere solidaritet med det, der allerede eksisterer.

Når man observerer værkerne blandes det forstørrede billede af det, der kunne have været foran dem, af væggens overflade bag værkerne og af ens egen og rummets reflektion i værkets overflade. Værkerne synliggør det, der er usynligt for det menneskelige blik og læger op til den dialog imellem synligt og usynligt. Ved at sammenstille meget forskellige skalaeropmuntres forskellige opfattelser af at bliver oplevet som eksisterende på det samme ontologiske plan.

Jakob Oredsson “Unseen Being Seen (Seeing Solidarity)” (installation view). Photo: David Stjernholm.

Jakob Oredsson “Unseen Being Seen (Seeing Solidarity)” (installation view). Photo: David Stjernholm.

Jakob Oredsson “Unseen Being Seen (series),” 2019 (UV Print on 4 mm circular glass sheet, steel brackets. Ø: 110 cm). Photo: David Stjernholm.

Jakob Oredsson “Unseen Being Seen (series),” 2019 (UV Print on 4 mm circular glass sheet, steel brackets. Ø: 110 cm). Photo: David Stjernholm.

Jakob Oredsson “Unseen Being Seen (series),” 2019 (UV Print on 4 mm circular glass sheet, steel brackets. Ø: 110 cm). Photo: David Stjernholm.

Jakob Oredsson “Unseen Being Seen (series),” 2019 (UV Print on 4 mm circular glass sheet, steel brackets. Ø: 110 cm). Photo: David Stjernholm.

Jakob Oredsson “Unseen Being Seen (Seeing Solidarity)” (installation view). Photo: David Stjernholm.

Jakob Oredsson “Unseen Being Seen (Seeing Solidarity)” (installation view). Photo: David Stjernholm.

Alle værker er udviklet gennem samme proces, som begynder med et cirkulært snit i lagene af hvid maling på væggen, hvor det færdige værk senere er placeret. Et tyndt lag maling fjernes og observeres igennem et optisk mikroskop. Et kamera indbygget i mikroskopet indfanger billedet af det forstørrede lag af maling og dette billede overføres som print til en cirkulær glasplade. Printet har en radial gradient af faldende opacitet, hvilket betyder at midten af glasset forbliver gennemsigtigt. Printet er ophængt med lidt afstand til væggen, så det gennemsigtige midterpunkt flugter med det punkt, hvor malingen blev fjernet.

Jakob Oredsson er billedkunstner, arkitekt og scenograf og arbejder i skæringsfeltet imellem disse discipliner. Han er engageret i åbne, nysgerrige møder imellem værk og kontekst, beskuer og det beskuerede og i at genforhandle forholdet imellem disse. Hans arbejde insisterer på at udfordrer den binære forståelse af rum-tid, aktiv-passiv og kunst-kontekst. Oredsson har studeret scenografi på det norske Akademi for scenekunst, samt arkitektur på Cooper Union og på Akitektskolen i København.

Fernisering: Fredag d. 8. marts, kl. 17-21.
Udstillingsperiode: d. 9.- 30. marts, 2019.
Åbningstider: Onsdag - lørdag, kl. 13-17.

Jakob Oredsson “Unseen Being Seen (Seeing Solidarity)” (installation view). Photo: David Stjernholm.

Jakob Oredsson “Unseen Being Seen (Seeing Solidarity)” (installation view). Photo: David Stjernholm.

Jakob Oredsson “Unseen Being Seen (series),” 2019 (UV Print on 4 mm circular glass sheet, steel brackets. Ø: 110 cm). Photo: David Stjernholm.

Jakob Oredsson “Unseen Being Seen (series),” 2019 (UV Print on 4 mm circular glass sheet, steel brackets. Ø: 110 cm). Photo: David Stjernholm.

Jakob Oredsson “Unseen Being Seen (series),” 2019 (UV Print on 4 mm circular glass sheet, steel brackets. Ø: 110 cm). Photo: David Stjernholm.

Jakob Oredsson “Unseen Being Seen (series),” 2019 (UV Print on 4 mm circular glass sheet, steel brackets. Ø: 110 cm). Photo: David Stjernholm.


ENGLISH:

Unseen Being Seen (Seeing Solidarity) is a series of prints on circular glass sheets which brings the micro-particularities of the existing paint on the walls of OK Corral into the perceptible human sphere, generating a curious encounter between human and nonhuman. Unseen beings are seen through an aesthetic endeavour of seeking solidarity with what is already given.

Observing the works viewers experience the magnified image of what would once have been in front of them, the surface of the wall in front of them as well as reflections of themselves and the room. These works make visible what is invisible to the human observer, inciting a dialogue between seen and unseen. Through juxtaposing vastly different scales, different appearances are encouraged to be experienced as existing in the same way, on the same ontological plane.

Jakob Oredsson “Unseen Being Seen (Seeing Solidarity)” (installation view). Photo: David Stjernholm.

Jakob Oredsson “Unseen Being Seen (Seeing Solidarity)” (installation view). Photo: David Stjernholm.

Jakob Oredsson “Unseen Being Seen (series),” 2019 (UV Print on 4 mm circular glass sheet, steel brackets. Ø: 110 cm). Photo: David Stjernholm.

Jakob Oredsson “Unseen Being Seen (series),” 2019 (UV Print on 4 mm circular glass sheet, steel brackets. Ø: 110 cm). Photo: David Stjernholm.

Jakob Oredsson “Unseen Being Seen (series),” 2019 (UV Print on 4 mm circular glass sheet, steel brackets. Ø: 110 cm). Photo: David Stjernholm.

Jakob Oredsson “Unseen Being Seen (series),” 2019 (UV Print on 4 mm circular glass sheet, steel brackets. Ø: 110 cm). Photo: David Stjernholm.

Jakob Oredsson “Unseen Being Seen (Seeing Solidarity)” (installation view). Photo: David Stjernholm.

Jakob Oredsson “Unseen Being Seen (Seeing Solidarity)” (installation view). Photo: David Stjernholm.

Each work is developed through the same procedure. At the center of the future position of the work, the procedure begins with a circular cut in the layers of white paint on the wall, a thin circular layer is removed. The layer of paint is observed in an optical microscope. A camera built into the microscope captures the image of the magnified layer of paint. This image is printed on a circular glass sheet. The print has a radial gradient of decreasing opacity, the center of the glass remains transparent. With its center at the point where the layer of paint was removed the glass is installed with a distance to the wall.

Jakob Oredsson is an artist, architect and scenographer working at the intersection of these practices. He seeks to encourage curious, open-ended encounters between work and context, perceiver and perceived, while negotiating these notions. The work insistently challenges binary understandings of space-time, active-passive and art-context. Oredsson has studied scenography at Norwegian Theatre Academy and architecture at The Cooper Union as well as The Royal Danish Academy of Fine Arts.

Opening: Friday March 8, 5-9pm.
Exhibition period: March 9 - March 30, 2019.
Opening hours: Wednesday - Saturday, 1-5pm.