PARALLELLER MELLEM VORES INDRE VERDEN OG DET YDRE RUM

I starten af 2017 blev jeg inviteret af Statens Kunstfond til at lave et skitseforslag til en udsmykning i Naturvidenskabernes Hus i Bjerringbro, som er et undervisningssted for børn og unge. Her d. 12. februar, et år senere, blev mit værk indviet.

Min intention med udsmykningen i Naturvidenskabernes Hus (NVH) har været at skabe en stedsspecifik udsmykning, med værker som relaterer til naturvidenskabens forskellige grene. Jeg ønsker, at udsmykningen kommer til at indgå i læringsprocessen på stedet, og at både eleverne, lærerne og medarbejderne kan få inputs og inspiration eller opleve en anden vinkel på både kunsten og naturvidenskaben. Sanselighed og materialitet eller stof ligger mig meget på sinde, det at man møder en fysisk virkelighed og mærker den, giver en meget anden oplevelse i forhold til eksempelvis at læse om det, så på det område arbejder Naturvidenskabens Hus og jeg parallelt.

Naturvidenskabernes Hus i Bjerringbro. Foto: Ole Mortensen.

Naturvidenskabernes Hus i Bjerringbro. Foto: Ole Mortensen.

Et udgangspunkt til verden
Omdrejningspunktet i min kunstneriske praksis er kroppen. Kroppen er vores udgangspunkt til verden, den er forudsætningen for, at vi føler, sanser, tænker - ja eksisterer. Kroppen er en smart organisme, som både er fysisk, men som også bærer en personlighed med sig.

Jeg skildrer subjektet i forskellige tilstande, som sindstilstand, symbiotisk tilstand, mikroskopisk tilstand og sanselig tilstand. Jeg bruger ofte min egen krop som udgangspunkt for subjektet, hvilket jeg betragter som en feminin fremgangsmåde. Mit fokus de sidste par år har været rettet mod hud. Jeg bruger huden som repræsentant for den taktile sans. Vores hud er et levende materiale og membranen eller overfladen mellem os og omverdenen. Den er det største organ, vi har. Det er huden, som gør, at vi kan mærke verden. Huden holder skidt og bakterier ude - og kød, blod og organer på plads. Den fortæller os om berøring og vores kropslige tilstand.

Molecule Satellite. Foto: Morten Barker.

Molecule Satellite. Foto: Morten Barker.

Målestok for Sansning (close up). Foto: Morten Barker.

Målestok for Sansning (close up). Foto: Morten Barker.

I grænselandet mellem biologi og astronomi
Udformningen af min udsmykning til Naturvidenskabernes Hus befinder sig mellem et kropsligt organisk univers og det ydre rum. Jeg drager paralleller mellem vores indre kropslige verden med celler, molekyler, blod og væv, og det ydre space med himmellegemer, kometer, planeter og galakser.

I den biologiske gren af naturvidenskaben befinder den 11 meter høje, glasmonterede hudcollage Målestok for Sansningen sig. Sansning kan ikke som sådan måles, men værket peger på de sanseindtryk, som børnene og de unge mennesker får i NVH. Sansning, kombineret med de måleenheder som er et af grundelementerne i naturvidenskaben, ligger til grund for værket.

Målestok for Sansning. Foto: Morten Barker.

Målestok for Sansning. Foto: Morten Barker.

Collagen Mikro Makro Kosmos ligger måske mere i grænselandet mellem biologi og astronomi. Den er lavet af billeder af blod, som er forstørret kraftigt op og udskåret i asymmetriske fragmenter. Værket peger selvfølgelig på vores krop som biologisk materiale, en puls eller ursuppe, blodet er vores indre transportbånd, der bærer på utroligt mange oplysninger om os, men collagen kan også tolkes som frit flyvende fragmenter/objekter i et ydre rum. Det poetiske element i Mikro Makro Kosmos er interaktionen i foldedøren/universet, der kan foldes ud og sammen.

Mikro Makro Kosmos. Foto: Morten Barker.

Mikro Makro Kosmos. Foto: Morten Barker.

Mikro Makro Kosmos (close up). Foto: Morten Barker.

Mikro Makro Kosmos (close up). Foto: Morten Barker.

De mindre værker i mødelokalerne og den hængende skulptur Molecule Satellite er skabt i et miks af krop og ydre rum. De forskellige mødelokaler er navngivede efter planeterne Mars, Venus og Jorden samt Månen og Pluto, og det har jeg synliggjort med stedsspecifikke værker til hvert lokale.

Mødelokale "Mars", Ellipse. Foto: Morten Barker.

Mødelokale "Mars", Ellipse. Foto: Morten Barker.

Mødelokale "Mars", Skin Objekt. Foto: Morten Barker.

Mødelokale "Mars", Skin Objekt. Foto: Morten Barker.

Mødelokalet "Jorden", Bordcelle. Foto: Morten Barker.

Mødelokalet "Jorden", Bordcelle. Foto: Morten Barker.

Mødelokalerne "Jorden" og "Månen". Foto: Morten Barker.

Mødelokalerne "Jorden" og "Månen". Foto: Morten Barker.

Mødelokalet "Jorden". Foto: Morten Barker.

Mødelokalet "Jorden". Foto: Morten Barker.

Mødelokalet "Pluto". Foto: Morten Barker.

Mødelokalet "Pluto". Foto: Morten Barker.

Mødelokalet "Venus", Læder Objekt. Foto: Morten Barker.

Mødelokalet "Venus", Læder Objekt. Foto: Morten Barker.

Mødelokalet "Venus". Foto: Morten Barker.

Mødelokalet "Venus". Foto: Morten Barker.

Udsmykningen på Naturvidenskabernes Hus blev indviet d. 12. februar 2018 og er realiseret med støtte fra Otto Mønsted Fond og Statens Kunstfond.

Louise Sparre (f. 1977) er billedkunstner og uddannet fra Det Fynske Kunstakademi (1998-2003). Louise har bidraget til idoart.dk siden 2018.