DET ELASTISKE GRÆNSELAND MELLEM DESIGN OG KUNST

Da Chart Art Fair i weekenden åbnede Kunsthal Charlottenborgs porte for fjerde i år i træk, blev det tydeligt, at den nordiske kunstmesse er mere og meget andet end blot det. Den internationale kunstskare og interesserede kulturforbrugere blev mødt af iøjefaldende arkitekturpavilloner, dynamiske musikalske og gastronomiske oplevelser, et omfattende talkprogram og, for første gang introduceredes Chart Design.

Seks anerkendte nordiske designgallerier var særligt inviteret til at pryde festsalen og vise eksklusivt, eksperimenterende design af højeste kvalitet – fra sjældne keramiske klassikere og møbler til det kontemporære, som stiller spørgsmål ved og skubber grænserne mellem design og kunst, det funktionelle og abstrakte.

Også i det tilstødende udstillingsrum, Audiensgemakket, blev skellene brudt, da syv ekstraordinære nye danske designere blev fremhævet og fejret i udstillingen Chart Design - The Curio, som jeg har været så heldig at blive inviteret til at kuratere. Chart Design – The Curio er en platform, som hylder det elastiske grænseland mellem design og kunst og pointerer den gensidige frugtbare synergi, der opstår, når felterne fletter fingre.

De mangefacetterede værker og objekter vidnede om en udvidet designforståelse, og en nytænkende tilgang til materialitet, stoflighed og bevægelse. Fælles for værkerne var en særlig sans for æstetisk formgivning, et stille oprør med det statiske og et blik mod kunstens frie, tentative univers. Fra svævende vævninger, kinetiske mobiler, lamper, smalle trækonstruktioner og tekstile siddemøbler til tunge transformative skulpturer, abstrakte farverige strukturer og poetiske, funktionelle urner.

En søgende proces med afsæt i dialoger og interviews om døden og ritualet for afskeden leder frem til Camilla Monsruds serie, Rebirth of the Urn. De minimalistiske, skulpturelle urner i træ, metal, kridt, glas og bronze er placeret i øjenhøjde, som det første værk i rummet, og konfronterer dermed de besøgende til at tage stilling. Camilla Monsrud retter en sanselig opmærksomhed mod det tabuiserede emne, døden, mod vores følelser, erindringer, associationer og minder, for derigennem at skubbe til den berøringsangst, emnet ofte underligger.

Camilla Monsrud, Rebirth of the urn | Foto af Rikke Luna & Matias © I DO ART Agency.

Camilla Monsrud, Rebirth of the urn | Foto af Rikke Luna & Matias © I DO ART Agency.

Kasper Kjeldgaard undersøger i sine mobiler, skulpturer og relieffer kontinuerligt naturkræfter som tyngde, rotation og friktion. Værket, bestående af fire elementer fra hans afgangsprojekt fra KADK, Speaking of Sculpture, relaterer sig direkte til rummet og vores interaktion dermed – mobilen er placeret i loftet og reliefferne på væggen. I et genkendeligt formsprog og med æstetiske materialer som asketræ, bivoks, messing, tråd og papir udfordrer Kasper Kjeldgaard idéen om funktion, rumlighed og kropslighed, og beskuerne tvinges til at bevæge sig omkring de fritsvævende elementer.

Kasper Kjeldgaard, Speaking of Sculpture | Fotos af Rikke Luna & Matias © I DO ART Agency.

Kasper Kjeldgaard, Speaking of Sculpture | Fotos af Rikke Luna & Matias © I DO ART Agency.

Gennem sine tre tekstile vævninger, som tilsammen udgør værket InsideOut, undersøger Rosa Tolnov Clausen, hvad der sker, når traditionelle skandinaviske væveteknikker kombineres med nutidige materialer og et nutidigt grafisk udtryk. Værkerne er vævet i polyuretan på en klassisk analog trampevæv, hvorefter motiverne er spraymalet på med akrylmaling. Denne proces resulterer i, at de to niveauer sammen skaber et udtryk, der peger både tilbage og frem i tiden.

Rosa Tolnov Clausen, InsideOut | Fotos af Rikke Luna & Matias © I DO ART Agency.

Rosa Tolnov Clausen, InsideOut | Fotos af Rikke Luna & Matias © I DO ART Agency.

Udførlige eksperimenter og en gennemgående interesse for træets potentiale og samlingsteknikker er udgangspunktet for arkitekt Mika Katarina Friis’ to sammenhængende værker Totem I + II. Den 2,2 meter høje konstruktion er udført i ahorntræ og insisterer med sin rumlighed og sit nærvær på, at beskueren kropsligt forholder sig dertil. I en mindre skala er samme konstruktion udført i kirsebærtræ og sirligt snedkererede dyvler er ombyttet, så sammenhængen tydeliggøres.

Mika Katarina Friis, Totem I + II | Fotos af Rikke Luna & Matias © I DO ART Agency.

Mika Katarina Friis, Totem I + II | Fotos af Rikke Luna & Matias © I DO ART Agency.

Carl Emil Jacobsens Red Volumes består af abstrakte betonobjekter, der undersøger transformationen fra 2D form til 3D objekt. Værket eksperimenterer med at give massefylde til en skravering og derigennem fremkalde en forøget fornemmelse for volumen og form. De vanskeligt præciserbare former stiller spørgsmål om, hvordan en form opleves og aflæses, og hvordan volumen opstår.

Carl Emil Jacobsen, Red Volumes | Foto af Rikke Luna & Matias © I DO ART Agency.

Carl Emil Jacobsen, Red Volumes | Foto af Rikke Luna & Matias © I DO ART Agency.

I Powder Variations arbejder han med naturligt smukt farvede materialer, som marksten fra den jyske hede og teglsten fra nedrevne bygninger. Materialerne knuses og støvet transformeres til de skulpturelle objekters overflade, så destruktion bliver til produktion, og hvor netop gamle teglsten agerer base for en række objekter, der står forvitret i grænselandet mellem natur og kultur.

Carl Emil Jacobsen, Powder Variations | Foto af Rikke Luna & Matias © I DO ART Agency.
Carl Emil Jacobsen, Powder Variations | Foto af Rikke Luna & Matias © I DO ART Agency.

Carl Emil Jacobsen, Powder Variations | Foto af Rikke Luna & Matias © I DO ART Agency.

Anne Brandhøjs Eclipse, er et rumligt siddemøbel, som formmæssigt tager afsæt i den geometriske form, cirklen. På poetisk vis nærmest indrammes personen, som tager plads deri, og intentionen har været at skabe en stol med plads til refleksion i såvel måden, man sidder på, som tankerne bag materialevalg og proces. De smukke viklinger forener sædet og cirkelformen på fineste vis.

Anne Brandhøj, Eclipse | Foto af Rikke Luna & Matias © I DO ART Agency.

Anne Brandhøj, Eclipse | Foto af Rikke Luna & Matias © I DO ART Agency.

From Fiber to Form er Astrid Tolnovs afgangsprojekt fra KADK. De to skamler er skabt af et innovativt fibermateriale, som lader tekstilet være det eneste og dermed bærende element i møblet. Materialet, 50% hvide og blå bomuldsfiber (100% genbrug) og 50% polyester bico-fiber (50% genbrug), blandes med vand og tørres, for derefter under ekstrem pres og varme at blive formet til skamler i et selvudviklet formværktøj. Skamlernes formsprog mimer den klassiske trebenede skammel og har en særlig statisk styrke og et stofligt udtryk.

Astrid Tolnov, From Fiber to Form | Foto af Rikke Luna & Matias © I DO ART Agency.

Astrid Tolnov, From Fiber to Form | Foto af Rikke Luna & Matias © I DO ART Agency.

Med Chart Design – The Curio brydes konventioner, rammer og begrænsninger, og den abstrakte, taktile formgivning får plads blandt funktionelle designobjekter. Værkernes frie forhold til materialer, form og konstruktion, deres sansemæssige og kunstneriske tilgang beviser, at design er mere end et funktionelt, kommercielt orienteret produkt - de pirrer vores nysgerrighed og åbner op for nye tanker. Og er det ikke netop det, der karakteriserer et interessant værk, hvad end det er kunst eller design?

Henriette Noermark er freelance journalist og kurator og har en kandidat i Moderne Kultur og Kulturformidling. Henriette har bidraget til idoart.dk siden 2013.