RAMT AF POST INSTITUTIONAL STRESS DISORDER

I Kunsthal Aarhus kan man for tiden melde sig ud af samfundet. Med udstillingen Post Institutional Stress Disorder sætter kunsthallen fokus på individets møde med samfundets institutioner. Et møde med uoverskuelige regler og systemer, som i sidste ende kan fremprovokere en følelse af afmagt og tomhed hos det enkelte individ. Man rammes af Post Institutional Stress Disorder.

Post Institutional Stress Disorder (PISD) er en gruppeudstilling, der bygges op med flere og flere værker fra både danske og udenlandske kunstnere over de næste ti måneder. På åbningsdagen bestod udstillingen blot af et enkelt værk; Jes Brinchs Udmeldelse af samfundet fra 1993. Værket, i form af en blanket, kan tages med af publikum og anvendes til at melde sig ud af samfundet og dermed kan man blive fri fra samfundets normer og pres.

Jes Brinch, udmeldelse af samfundet. Courtesy the artist.

Jes Brinch, udmeldelse af samfundet. Courtesy the artist.

Udstillingens titel er en refleksion over den psykiske lidelse Post Traumatic Stress Disorder. En lidelse, der opstår som reaktion på en eller flere traumatiske hændelser, hvor symptomerne kan vise sig op til flere år efter. Det har store konsekvenser for det individ, som rammes.

PISD, Installation view. Foto: Kåre Viemose.

PISD, Installation view. Foto: Kåre Viemose.

Udstillingen tager udgangspunkt i den psykiske lidelse for at undersøge, hvordan vores møder med et utal af institutioner som uddannelsessystemet, hospitalsverdenen og retssystemet påvirker vores adfærd i samfundet. Post Institutional Stress Disorder er altså et billede på den stresstilstand, individet kan befinde sig i, som en reaktion på de regler og krav, man bliver stillet overfor i et højhastighedssamfund.

Samtidig ønsker udstillingen også at sætte fokus på kunstinstitutionens egen rolle i samfundet, og hvordan den kan være med til at skabe forhindringer og kommunikationsbarrierer mellem institutionen og dens publikum.

PISD, Installation view. Foto: Kåre Viemose.

PISD, Installation view. Foto: Kåre Viemose.

Udstillingen indskriver sig i den kunsthistoriske tradition for samfunds– og systemkritik. Fælles for alle inviterede kunstnere er, at de skal kommentere på Post Institutional Stress Disorder som en mulig lidelse. Og hvor nogle kunstnere bidrager med eksisterende værker, skaber andre deres værker specifikt til udstillingen. Det udmønter sig i et væld af forskellige værker, alt fra skulptur til video og fotografier. Alle kunstnere og kunstværker er dog ikke på plads, og udstillingens endelig opbygning er derfor ikke fastlagt. På den måde mimer udstillingen livets uforudselighed og mangel på logik.

PISD, Installation view. Foto: Kåre Viemose.

PISD, Installation view. Foto: Kåre Viemose.

I udstillingsrummet hænger, udover Udmeldelse af samfundet, et værk af amerikanske Michael Smith. My First Photo (1972) er et fotografi af en kaffemaskine, der repræsenterer det jordnære og ordinære, et objekt vi alle kender. I løbet af påsken bliver belgiske Sara Deraedts værk Samsung (2016) også en del af udstillingen – et analogt fotografi, fremkaldt i hånden af kunstneren selv. På samme vis som Smith fokuserer Deraedt på genkendelige objekter, men hun sætter dem i kontekster, hvor de kommer til at fremstå som fremmedgjorte ting af en alien natur.

Tv: Michael Smith, My First Photograph, 1972. | Th: Sara Deraedt, Samsung, 2015. Courtesy the artists.

Tv: Michael Smith, My First Photograph, 1972. | Th: Sara Deraedt, Samsung, 2015. Courtesy the artists.

Danske Henrik Olesen vil også bidrage til udstillingen med værker, der kommenterer på samfundets pres på de individer, som ikke passer ind i den normative ideologi. Værkerne Intolerancen viser sit sande ansigt og Opfordring til bedre information om homoseksualitet i folkeskolen, begge fra 1998, blev oprindeligt delt ud som flyers i københavnske S-toge. I Kunsthal Aarhus vil de dog ikke blive delt ud, men bliver placeret i udstillingsrummet som en kommentar på samfundets kønspolitiske magtstruktur.

Tv: Henrik Olesen, Intolerancen viser sit sande ansigt, 1998 | Th: Opfordring til bedre information om homoseksualitet i den danske folkeskole, 1998. Courtesy the artist.

Tv: Henrik Olesen, Intolerancen viser sit sande ansigt, 1998 | Th: Opfordring til bedre information om homoseksualitet i den danske folkeskole, 1998. Courtesy the artist.

Med den løbende akkumulation af værker, arbejder udstillingen med et princip om overophobning og overophedning, hvor kaos og uoverskuelighed er den herskende logik. En logik, der i sidste ende ønsker at få publikum til at reflektere over, om de også er ramt af Post Institutional Stress Disorder.


Post Institutional Stress Disorder, Kunsthal Aarhus
Udstillingsperiode: d. 16. marts 2018 – 6. januar 2019.
Gruppeudstilling med Jes Brinch, Michael Smith, Sara Deraedt, Henrik Olesen, Andrea Fraser, Adrian Piper og Harun Farocki m.fl.

Nadia Donnerborg er Cand.mag. i Engelsk og Litteraturhistorie fra Aarhus Universitet. Nadia har bidraget til idoart.dk siden 2018.