0
0
Back to All Events

OPEN CALL: UDSTILLINGSPROGRAM VINTEREN 2019/20


  • Den Frie Udstillingsbygning, København Oslo Plads 1 København, 2100 Denmark (map)
Den Frie udstillingsbygning. PR foto.

Den Frie udstillingsbygning. PR foto.

Den Frie Udstillingsbygning åbner for OPEN CALL ansøgninger til udstilling i 2019/20.

Grib muligheden og ansøg om en udstillingsperiode i de historiske udstillingssale, når vi åbner op for ansøgninger til det årlige Open Call. Vi opfordrer kunstnere, nyere kunstnergrupperinger, kunstnersammenslutninger og netværk i Danmark og internationalt til at indsende udstillingsforslag senest d. 20. august 2018 til en udstillingsperiode på ca. 6 uger i vinteren 2019/2020.

Forslag
Den Frie Udstillingsbygning ser det som sin fornemmeste opgave at vise udstillinger med rod i bygningens kollektive tradition og fungerer som et Kunstnernes Hus med mange udstillinger, projekter og aktiviteter med deltagelse af flere forskellige kunstnere og tæt dialog kunsten, kunstneren og publikum imellem.

Til det årlige Open Call søger vi derfor projekter, som har et kollektivt udgangspunkt, og vi lægger særlig vægt på følgende i ansøgningen:

  • Projekter, der udfordrer og eksperimenterer
    (med gruppeudstillingen og kunstnersammenslutningen som format).
  • Udstillinger, som har et vedkommende sigte for kunsten, kunstneren og publikum.
  • Open Call projektet er altid kunstnerinitieret og kunstnerkurateret.

Udstillingen skal gøre brug af det fulde areal af de øvre sale (700 m2).

Økonomi
Udstillingsarrangøren skal i udgangspunktet afholde udgifterne til udstillingen selv. Den Frie vil dog bistå med fundraising med det formål at rejse flest mulige økonomiske midler til udstillingen. Der skal ikke betales en udstillingsafgift til Den Frie, men der skal påregnes udgifter til udstillingsproduktion, installering, markedsføring og lignende. Se vores hjemmeside for nærmere info om vilkår og eventuelle udgifter ved en udstillingsproduktion.

Ansøgning
Forslag skal indsendes som en samlet pdf-fil. Ansøgningen indsendes elektronisk til administration@denfrie.dk senest d. 20. august 2018.

Ansøgningen skal indeholde:

  • Resumé af projektbeskrivelse med titel og antal kunstnere.
  • 1 A4-side med projektbeskrivelse.
  •  Budget og finansieringsplan.
  • Billedmateriale og CV på de deltagende kunstnere.

Den Fries udstillingsprogram tilrettelægges af Den Frie Udstillingsbygnings kunstneriske leder og godkendes af bestyrelsen for Den Frie Udstillingsbygning.

Kontakt
Den Frie Udstillingsbygning
Oslo Plads 1
DK - 2100 København Ø
E: info@denfrie.dk
T: 33 12 28 03