0
0
Back to All Events

OPEN CALL: SUND KUNST


 • Catch.dk/sund-kunst (map)
SundKunstWP.jpg

Pressemeddelelse, maj 2019

Helsingør Kommune og Statens Kunstfond inviterer kunstnere, til at indsende idéer til to nye kunstværker, som skal opføres i naturområdet omkring Helsingørs nye sundhedshus.

I 2021 står det nye Sundhedshus i Helsingør færdigt.

I den forbindelse vil Helsingør Kommune og Statens Kunstfond opføre to permanente kunstværker i det naturområde, der ligger omkring Sundhedshuset. Værkerne skal gå i dialog med sundhedshusets identitet og matche visionen bag huset; et ønske om et helende Sundhedshus, der består af forbundne fællesskaber og fremstår åbent og tilgængeligt for den enkelte borger.

Om Helsingørs nye Sundhedshus
For at imødekomme fremtidens krav til det nære sundhedsvæsen med mennesket i centrum og fokus på kvalitet, har Helsingør kommune besluttet at etablere et nyt Sundhedshus på Prøvestenen i Helsingør. Et Sundhedshus, der udadtil placeres i samspil med Borgerservice og de grønne omgivelser og indadtil sikrer en høj service, optimal logistik og et godt arbejdsmiljø. Sundhedshuset vil være arbejdsplads for 200 personer og have dagligt besøg af 1400 borgere, der vil benytte husets tilbud indenfor sundhed, rehabilitering, pleje og behandling. Visionen er at skabe et moderne Sundhedshus, der har mennesket i centrum, understøtter gode patient forløb med fokus på genoptræning og bevægelse i tæt samspil med naturen. Sundhedshuset bliver etableret omkring et vildt og voksende landskab med søer og fredede træer. Udendørsområdet omkring Sundhedshuset vil bestå af et landskab af stiforløb, der forbinder huset og naturen,træningsstation, have, park, terrasser, gårdrum, samt de fredet områder.


Ansøgningskriterier

Alle professionelle kunstnere kan enten alene, eller i samarbejde med en eller flere kunstnere, indsende en idé til et kunstværk, der udfolder sig som en fysisk og stedsspecifik installation. Ud fra ansøgningerne udvælger vi to idéer/projekter. Vi lægger vægt på idéer der:

 • har en særlig relation til Sundhedshusets kontekst.

 • skaber unikke æstetiske oplevelser som kan styrke borgernes trivsel.

 • forholder sig til relationen mellem borger, sundhed og et aktivt offentligt rum.

 • skaber en aktiverende, helhedsorienteret kunstoplevelse, der kan give et mentalt pusterum for patienter, pårørende, medarbejdere, samt besøgende i området.

 • opfordrer brugerne af huset til at bevæge sig rundt i landskabet.

 • forbinder Sundhedshuset med de grønne omgivelser.

Da projektet skabes i samarbejde med Catch – center for kunst og teknologi, ønsker vi også at værket har en teknologisk dimension – det vil sige at det har et teknologisk aspekt i sin produktion, funktion eller i sit udtryk. Af de to idéer der bliver udvalgt, ser vi gerne at en af idéerne også kan aktivere området om aftenen f.eks via en lyskunst-installation. Værket skal være en permanent installation, der skal stå udenfor. Det er vigtigt at vedligeholdelse af værket er minimal.

Hvem bedømmer de indsendte forslag

Udvalget består af

Helsingør Kommune:

 • Christina Papsø Weber: Ansvarlig for kunst i anlægsprojekter.

 • Lasse Bruun Bonne: Projektleder for udvikling af byrum.

 • Majken Overgaard: Programleder på Catch, Center for Kunst og Teknologi.

 • Hanne Vig Flyger: Projektleder for udvikling af Sundhedshuset.

 • Hans Møller: Byggeleder for Sundhedshuset.

 • Andrea Have: Arkitekt og spaceplanner for Sundhedshuset.

Eksterne:

 • Jacob Fabricius: Direktør, Aarhus Kunsthal og medlem af Statens Kunstfonds Billedkunstudvalg.

 • Sune Oslev: Landskabsarkitekt og Partner, MASU planning.

Tidsplan

 • Deadline for ansøgning: D. 14. juni, 2019. Kl. 23.59.

 • Svar på ansøgning: D. 28. juni, 2019.

 • Efterår 2019: Udvalgte kunstnere afleverer skitser af værk.

 • Forår 2020: Byggetilladelser til værkerne indhentes

 • Efterår 2020 til forår 2021: Produktion af værker.

 • Efterår 2021: Installation af værker.

 • November 2021: Sundhedshuset åbner.

Tidspunkter for produktion af værkerne er med forbehold for ændringer i forbindelse med byggetilladelser og eventuelle forsinkelser af byggeri.

Sådan søger du

Send os:

 1. Ansøgning (max 1 side), der beskriver din/jeres idé, hvordan værket går i dialog med stedets identitet, hvordan du/i (rent praktisk) vil realisere idéen.

 2. Skitser/dokumentation på værket der søges til (max 1 side).

 3. CV (max 1 side pr. person) på alle medvirkende inkl. kontaktoplysninger.

 4. Eksempler på tidligere værker, evt. link til hjemmeside (max 2 sider).

Ansøgningen sendes i én samlet PDF-fil.
Ansøgningen og eventuelle spørgsmål sendes til Julie Østengaard på mail: julos@helsingor.dk
Forslag der ikke følger retningslinjerne vil ikke blive taget i betragtning.

Økonomisk ramme for projektet

Honorar og produktionsomkostninger pr. idé der udvælges.

 • Kunstnerhonorar: 100.000 kr.

 • Produktionsomkostninger: 350.000 kr.