0
0
Back to All Events

OPEN CALL: ST. RESIDENS


  • Sydhavn Station, København Ernst Kapers Vej 1 København SV, 2450 Denmark (map)
ST.RESEDENS

Pressemeddelelse, april 2019

Med ST. RESIDENS forsøger vi at være med til at skabe den kunstscene vi selv ønsker: en nuanceret kunstscene med bred repræsentation af mange forskellige stemmer og erfaringer. Vi betragter det som en styrke, at det har oprindelse i kunstnermiljøet, fra kollega til kollega. Den primære vision bag ST. RESIDENS er et ønske om kunstnere der hjælper andre kunstnere – at hjælpe kollegaer til at komme godt fra start i en ny tilværelse som billedkunstner.

Udstillingsstedet Sydhavn Station og BKF er gået sammen omkring dette pilotprojekt for at fokusere på vigtigheden i en god og realistisk start på et liv som billedkunstner.

Vi ønsker at gå aktivt til det lange seje træk, man som ny uddannet billedkunstner står over for - det skal synliggøres og italesættes som værdi såvel som præmis. Vi ønsker at bidrage til diskussionen, i tidens kulturpolitik, ved at skabe alternative rum for det billedkunstneriske arbejde. For at skabe et dynamisk kunstmiljø i Danmark, kræves der mange forskellige kunstneriske praksisser og måder at være udøvende kunstner på. Vi vil præge samtalen om, hvordan man kan være udøvende kunstner og belyse, at et professionelt kunstnerliv generelt er et sejt, livslangt træk som løbende er under forandring.

I samarbejdet, mellem BKF og Udstillingsstedet Sydhavn Station, starter vi op med et offentligt open call, hvor danske nyuddannede billedkunstnere fra ind- og udlandet kan søge. To kunstnere vil blive udvalgt af en gruppe billedkunstnere sammensat fra Udstillingsstedet Sydhavn Station. 

ST. RESIDENS indbefatter atelierplads på stedet og en soloudstilling i slutningen af residenciet, hvor kunstnerne skal indtage udstillingsrummene, de 15 plakatstandere i stationens forhal samt billboardet under jernbanebroen. Alt sammen vil foregå i løbende dialog med kollegaer fra Udstillingsstedet Sydhavn Station. Dette vil akkompagneres af to individuelle publikationer, der understreger og dokumenterer kunstneres forløb. Publikationen skal indramme processen undervejs mod deltagernes soloudstilling. 

BKFs konkrete bidrag til ST. RESIDENS er et økonomisk bidrag for at fremme fokus på nyuddannede billedkunstnere og kunstnerdrevne udstillingssteder. Det er via denne indsats at to nye kunstkollegaer kan modtage en betalt atelierplads i 12 måneder med 8 timers konsulent- og kuratorisk vejledning fra Udstillingsstedet Sydhavn Station, samt tilskud til et mindre udstillingshonorar. 

Med ST. RESIDENS vil to danske billedkunstnere få muligheden for at få foden indenfor på den kunstnerdrevne kunstscene, i Danmark og i særdeleshed København. Det vil konkret ske via den føromtalte udstilling, et atelier-residency-ophold og et tæt samarbejde med 11 gode kollegaer og deres eksisterende netværk. De to billedkunstnere vil få en unik indsigt i, hvordan man som kunstner kan skabe sine egne mulighedsrum og udstillingsplatforme, helt konkret i form af at drive et kunstnerdrevet udstillingssted, samt alt hvad det indebærer: At få en udstilling op at stå, fondsøgning, netværksdannelse m.m. De vil blive en del at et fagligt fællesskab, med etablerede kunstnere og andre nyuddannede kunstnere samt et miljø hvor hverdagen er præget af faglige diskussioner og sparring omkring proces og værkproduktion. Derudover vil der være tilknyttet to faste kontaktpersoner fra stationen under hele forløbet. 

Vi vil have et særligt fokus på danske billedkunstnere, der har studeret i udlandet og nu er flyttet hjem. Denne gruppe har særlige udfordringer, da deres netværk ikke er flyttet med til Danmark og de på mange måder skal starte forfra. Med ST. RESIDENS ønsker vi at forbedre udnyttelsen af de værdifulde netværk, som mange studerende opbygger under studie i udlandet, ved bedre at inkludere kunstnerne – og dermed deres internationale erfaringer og netværk, i kunstscenen i København.

Juryen/udvalget til ST. RESIDENS 2019/20:

Udstillingsstedet Sydhavn Station er et kunstnerdrevet udstillingssted, der præsenterer samtidskunst på den travle stationshal i Københavns Sydhavn. Udstillingsstedet blev dannet i 2012 og består idag af 11 medlemmer. Stedets særlige placering på en S-togstation, har skabt et kunstnerisk mødested for samtidskunst, hvor der ellers ikke ville være kunst. Vi henvender os til et bredt udsnit af københavnere, rejsende, turister og lokale. Vi kommer i kontakt med mange forskellige aldersgrupper og samfundslag der herigennem møder kunst i det offentlige rum på en uformel måde.

Billedkunstnernes Forbund (BKF) er Danmarks faglige organisation for professionelle billedkunstnere med knap 1.700 medlemmer. Forbundets hovedformål er at varetage kunstnernes faglige, økonomiske, sociale og juridiske interesser. BKF arbejder for at styrke kunsten i uddannelserne, sikre dimittender en god start på livet som professionel billedkunstner og øge brugen af kunst overalt i samfundet. BKF værner om den kunstneriske frihed for den enkelte kunstner og om respekten for billedkunst i almindelighed og vi taler kunstens sag i medierne og den politiske debat.

Projektet er støttet af Ophavsretsfonden.


opencall

ST. RESIDENS er et 1-årigt arbejds- og værksteds ophold på Udstillingsstedet Sydhavn Station, der henvender sig til nyuddannede danske billedkunstnere fra ind- og udland.

I samarbejde med BKF ønsker Udstillingsstedet Sydhavn Station at tilbyde to kunstnere et gratis atelierophold i perioden fra 1. september 2019 til 31. august 2020.

Opholdet afsluttes med en udstilling i juli 2020, hvor de to udvalgte kunstnere vil indtage udstillingslokalet, plakatfrisen i forhallen og billboardrammen under togbroen på Sydhavn Station. Dette vil akkompagneres af to individuelle publikationer, der understreger og dokumenterer kunstneres forløb. Foruden 11 nye kollegaer, vil der tilbydes samtaler og vejledning med kunstnere fra udstillingsstedet.

ST. RESIDENS skal eksemplificere troen på det kollegiale arbejdslivUdstillingsstedet Sydhavn Station og Billedkunstnernes Forbund er gået sammen omkring dette pilotprojekt for at fokusere på vigtigheden i en god og realistisk start på et liv som billedkunstner. Vi ønsker at gå aktivt til det lange seje træk, man som nyuddannet billedkunstner står over for – det skal synliggøres og italesættes som værdi såvel som præmis.

ST. RESIDENS tilbyder:

  • Atelier med internet, fælles køkken mm.

  • Samtaler / vejledning med 2 kunstnere fra Udstillingsstedet Sydhavn Station

  • Netværk

  • 11 gode kollegaer

  • Publikation, der dokumentere dit ophold på Stations-Residens

  • Udstilling på Udstillingsstedet Sydhavn Station

ST. RESIDENS er for dig, der har en dagligdag i atelieret. Du skal have lyst til at blive en del af et fællesskab, der tror på handling. Du skal have en interesse i det selvorganiserede og have mod på at vise kunst til en bred skare af samfundets mange lag via et kollegialt arbejdsmiljø.

Deadline 1. Maj 2019 kl 24.00. - Samtaler vil ske i slut maj.

Du kan hente ansøgningsskema og læse mere om os og ST. RESIDENS via vores hjemmeside.

Earlier Event: April 1
STATENS KUNSTFONDS RESIDENCYAFTALER
Later Event: April 10
OPEN CALL: ORIENTATION TRIP 2019