0
0
Back to All Events

OPEN CALL: ORIENTATION TRIP 2019


  • Statens Kunstfond, Kunst.dk (map)

Open call til danske kuratorer

Turen går i år til Forenede Arabiske Emirater og Pakistan.

Ansøgningsfrist: D. 9. maj, kl. 23.59.
Periode: 19. oktober – 2. november, 2019.

Orientation Trip er en grupperejse for kuratorer til Forenede Arabiske Emirater og Pakistan for professionelle kuratorer eller billedkunstnere med væsentlig kuratorisk praksis.

Hvem kan søge?
Professionelle kuratorer / billedkunstnere med væsentlig kuratorisk praksis. Både kuratorer, der er tilknyttet institutioner og uafhængige kuratorer kan søge. Studerende kan ikke søge.

Hvad er formålet med ordningen?
Den hollandske pendant til Statens Kunstfond, Mondriaan Fund, arrangerer igen i år ”Orientation Trip” – en årlig to ugers grupperejse for kuratorer og kunstprofessionelle, til destinationer uden for den velkendte kunstverden. Formålet med ”Orientation Trips” er at bidrage til en interkulturel dialog og at stimulere fremtidige udvekslingsprojekter og samarbejder mellem kunstprofessionelle, som arbejder med samtidskunst på tværs af grænser. Herunder også at skabe en frugtbar dialog og nye netværk rejsedeltagerne imellem. Projektstøtteudvalget for Billedkunst har siden 2011 samarbejdet med Mondriaan Fund ved at støtte to danske kuratorers deltagelse på turen.

Øvrige samarbejdspartnere er Flanders Arts Institute og det schweiziske kunstråd Pro Helvetia, som også inviterer deltagere hver især. Rejsegruppen er typisk på ca. 18-20 personer. 2019-turen går til Forenede Arabiske Emirater (Dubai, Abu Dhabi og Sharjah) og Pakistan (Lahore og Karachi) og finder sted fra 19. oktober - 2. november 2019. Det nærmere program er endnu under udarbejdelse.

Turen er en grupperejse, hvor man rejser i en international gruppe med deltagere fra hhv. Holland, Belgien, Schweiz og Danmark. Alle deltagere arbejder professionelt med billedkunst og har kunstfaglig, kuratorisk baggrund. Turen har et gennemtilrettelagt og tætpakket program fra tidlig morgen til sen aften, og inkluderer besøg og møder på udvalgte institutioner, gallerier og museer og hertil møder med lokale kunstnere, kuratorer og forskere. Hertil indgår deltagelse i en række foredrag ofte i det obligatoriske program. Under turen skal alle rejsedeltagere desuden bidrage til en online blog, så interesserede både under og efter turen, kan følge gruppens indtryk af kunstscenen. 

Information om tidligere Orientation Trips kan findes via nedenstående links til tidligere års blogs:

Sådan vurderes din ansøgning
Projektstøtteudvalget for Billedkunst vurderer din ansøgning ud fra følgende kriterier:

  • Du kan dokumentere høje kunstfaglige kvalifikationer.

  • Du har væsentlig erfaring med kuratering af samtidskunst på højt kunstfagligt niveau.

  • Deltagelse i turen, har tydelig relevans for din fremtidige kuratoriske praksis.

Projektstøtteudvalget opfordrer både uafhængige kuratorer såvel som kuratorer, der er tilknyttet institutioner til at søge. Projektstøtteudvalget prioriterer ansøgninger efter kunstfaglige kvalifikationer og motivering af turens relevans for fremtidigt virke. Udvalget forbeholder sig derudover retten til at prioritere kandidater, som ikke har deltaget på tidligere års ture, ud fra en overordnet vurdering om, at kunststøtten skal komme flest muligt til gode.

Se tidligere års deltagere her.

Hvad skal ansøgningen indeholde?
Du skal vedhæfte følgende bilag til det digitale skema:

  • Motiveret ansøgning, der beskriver, hvorfor deltagelse i turen har tydelig relevans for dit fremtidige kuratoriske virke (maks. to sider).

  • CV, hvoraf din kuratoriske erfaring fremgår.

Økonomi
Projektstøtteudvalget for Billedkunst dækker flyrejser, hotelophold og andre faste udgifter til turen. Du får ikke udbetalt diæter, men mange måltider er inkluderet i turens program.

Du skal selv sørge for og betale vaccinationer, rejseforsikring og lignende.

Hvornår får du svar?
Du vil få besked om udvalgets afgørelse tirsdag den 25. juni 2019.