0
0
Back to All Events

OPEN CALL: MUSEUM OVARTACI "OVERGANG 2018"


Museum Ovartaci, 2015. Foto © I DO ART Agency.

Museum Ovartaci, 2015. Foto © I DO ART Agency.

Museum Ovartaci har siden 1975 været lokaliseret i de gule guldalderbygninger på Psykiatrisk Hospital i Risskov, Aarhus. I 2019 skal museet flytte til en ny adresse. I den forbindelse ønsker museet gennem en længerevarende særudstilling i 2018 at invitere kunstnere til at eksperimentere med museets form og indhold.

Under arbejdstitlen OVERGANG søger Museum Ovartaci kunstnere som har lyst til at interagere med hinanden og Museum Ovartacis temaer, samlinger og historier. Formålet er at skabe en dynamisk og flydende udstilling, der tematiserer emner om sindet - herunder psykisk sårbarhed - og eksperimenterer med, hvad Museum Ovartaci kan være fremover.

Fokus vil være på proces, feedback og samarbejde fremfor et endemål. Museet inviterer alle indenfor: billedkunstnere, performere, kuratorer, musikere, filmkunstnere, fotografer, poeter m.fl. Du kan bidrage med et eksisterende værk, et værk produceret til udstillingen, en event eller noget helt andet.

Særudstillingsområdet på Museum Ovartaci er fordelt over flere rum der tilsammen udgør et areal på ca. 50 m2. Efter udstillingens åbning vil udskiftning af delprojekter foregå løbende. Museum Ovartaci vil forvandle sig til et eksperimentarium for, hvordan man gennem kunst på ny kan formidle de overordnede temaer: sindet og psykisk sårbarhed, museets eksisterende samling og identitet og endeligt, overgangen til et ”nyt museum”. Dit/jeres projekt kan være udstillet længe eller kort.

Det kan være et værk, en performance, en film eller en workshop. Projektet vil gå i dialog med ikke bare museet, men også de andre deltagende værker. Med din praksis kan du være med til at forme bevægelsen mod et nyt kapitel i Museum Ovartacis historie.

Ansøgning til prækvalificering:
Max. 1 A4 side med titel og kort opsummering af idé.
Derudover bedes du vedlægge 1 sides CV og max 5 billeder.

Forslag skal indsendes som en samlet pdf-fil, og ansøgningen indsendes elektronisk til museum@ovartaci.dk. Det vil være muligt at kontakte museet m. henblik på rundvisning i museet/arkiverne.

Bedømmelsesudvalg: 
Museumsleder Mia Lejsted, kunsthistoriker Anna Liv Bolther, visuel antropolog Amalie Vilslev, performancekunstner Golshid Rokhzan og billedkunstner Astrid Gjesing.

Deadline for ansøgning:
D. 2. januar 2018. Svar på ansøgning gives d. 11. januar 2018.

Forløb efter prækvalificering:
Infomøde for alle deltagende kunstnere og kuratorer lørdag d. 27. januar 2018 kl. 11-16. Herefter vil kunstnere og museet have mulighed for at sige endeligt ja.

Samlet udstillingsperiode:
Fra maj 2018 til december 2018.
Dit værk kan være udstillet i alt fra én dag til otte måneder, afhængig af dit forslag.
Der vil blive afholdt én samlet indvielse af udstillingen og én samlet afslutning.

Honorar:
Visningsvederlag for et færdigt værk: 2500 kr. + transport.
Event/performance/koncert osv: 2500 kr.+ transport.
Produktionshonorar: mellem 5000 kr. og 20.000 kr. varierende efter deltagelsens omfang + transport.

Kunstnere ejer selv værket efterfølgende.
Kunstnere skal selv søge til materialer.
Museet bistår med vejledning til relevante fonde.

Projektet bliver en realitet under forudsætning af tilstrækkelige ressourcer.

For mere information:
Kontakt museumsleder Mia Lejsted på tlf. 7847 0401.