0
0
Back to All Events

FRISTEN FOR ARBEJDSLEGATER (BILLEDKUNST) NÆRMER SIG


 • Statens Kunstfond (map)

I denne pulje kan danske billedkunstnere søge arbejdslegater, herunder treårige arbejdslegater.

* Note: Du kan indsende din ansøgning indtil kl. 23:59 på dagen for ansøgningsfrist, men det anbefales, at du indsender i god tid inden fristens udløb.

Læs mere og find ansøgningsvejledning her.


Hvem kan søge?

 • Danske billedkunstnere og billedkunstnere med væsentlig tilknytning til den danske kunstscene.
 • Studerende? Statens Kunstfond yder ikke støtte til hverken bachelor- eller kandidatstuderende på Det Kgl. Danske Kunstakademi, Det Fynske Kunstakademi, Det Jyske Kunstakademi eller til studerende på tilsvarende udenlandske uddannelser.
 • Kunstnergruppe? Er I flere personer, der arbejder sammen som kunstnergruppe, skal alle medlemmer af gruppen indsende en elektronisk ansøgning hver, hvori alle kunstnere i gruppen bliver nævnt. Ansøgningerne må gerne have identiske bilag. 
 • Enkeltmandsfirma? Har du som kunstner et enkeltmandsfirma, kan du vælge at ansøge med CVR-nr. i stedet for CPR-nr. Vær dog opmærksom på, at der skal være en NemKonto tilknyttet til CVR-nr.
 • Flere kunstarter? Hvis du arbejder inden for – eller på tværs af – flere kunstarter, kan du søge arbejdslegater inden for flere relevante kunstområder. Læs mere her. 

Vær opmærksom på at alle ansøgere bliver offentliggjort her, når uddelingen har fundet sted.

Hvad er formålet med ordningen?
Formålet med arbejdslegater er at give højt kvalificerede og talentfulde kunstnere mulighed for at videreudvikle deres kunstneriske arbejde. Arbejdslegater er engangsydelser af varierende størrelse. Et arbejdslegat gives til kunstneren til fortsat kunstnerisk virke. Tre-årige arbejdslegater gives til kunstnere, der via deres hidtidige kunstneriske produktion har vist et særligt kunstnerisk talent. Legatet gives til kunstneren til fortsat kunstnerisk virke.

Sådan vurderes din ansøgning:
Det overordnede kriterium for alle tildelinger fra Statens Kunstfond er kvaliteten af den kunstneriske produktion og det kunstneriske talent. Dog er udvalgets midler begrænsede, og udvalget kan desværre ikke imødekomme alle støtteværdige ansøgninger. Udvalget prioriterer ansøgninger, hvori der kort og konkret redegøres for den kunstneriske praksis, gennem et overskueligt billedmateriale og med relevante links. Når udvalget prioriterer ansøgningerne, vurderer det først og fremmest den kunstneriske kvalitet. Det nuværende udvalg lægger særlig vægt på ét eller flere af følgende kriterier:

 • Originalitet.
 • Professionalitet.
 • Bevidsthed om kontekst.

Udvalget kan derudover vælge at tage hensyn til, hvor meget du i øvrigt modtager eller har modtaget i statslig kunststøtte i de senere år i form af direkte kunstnerstøtte fra udvalgene i Statens Kunstfond. Skønnet bliver foretaget for at sikre en rimelig fordeling af kunststøttemidlerne. I skønnet indgår dog ikke den livsvarige hædersydelse fra Statens Kunstfond.

Hvad skal ansøgningen indeholde?
Du skal indsende din ansøgning via et elektronisk ansøgningsskema, som du uploader og vedhæfter dine bilag til, på ansøgningsskemaets tredje og sidste side. Det er en god idé at have alle bilag til ansøgningen klar, inden du udfylder ansøgningsskemaet. Legatudvalget modtager ikke fysisk materiale.

Det er vigtigt, at dine bilag indeholder følgende oplysninger:

 • Kort motiveret ansøgning (maks. 1 side), der gør rede for din kunstneriske praksis.
 • Kort CV (maks. 1 side).
 • Billeder (maks. 10 sider). Billederne skal være dokumentation af de seneste års kunstneriske arbejde.   Billederne skal være sat op, så selve dokumentet kan læses i højformat. Billederne skal være forsynet med værktitler, materialer, produktionsår og mål. 
 • Evt. blanket til internationale bankoverførsler. Se under økonomi.

Links til billeder? Hvis du som supplement vil linke til dit billedmateriale på nettet, skal linket føre til den specifikke side, hvor billederne findes. Det er dit ansvar, at links og website virker. Links kan ikke erstatte et bilag med billeder, men er udelukkende et supplement. Links skal indsættes i det elektroniske ansøgningsskema.

Links til lyd- og videofiler? Hvis du arbejder med lyd, video eller performance, kan du linke til video eller lydfil (skriv hele URL-adressen). Linket skal være til en specifik side, hvor videoen eller lydfilen findes. Det er dit ansvar, at linket virker. Husk at angive kode, hvis det er nødvendigt for at se materialet. Link skal indsættes i det elektroniske ansøgningsskema.

Husk at være opmærksom på:

 • Du kan maks. vedhæfte 4 bilag.
 • Du kan evt. samle dine bilag til 1 fil, f.eks. PDF eller Word.
 • De vedhæftede bilag må maks. fylde 15 MB i alt.
 • Bilag må ikke zip-komprimeres.
 • Du er selv ansvarlig for, at det elektroniske ansøgningsskema er udfyldt korrekt.
 • Du er selv ansvarlig for, at alle de ønskede bilag er vedhæftet.
 • Når du har indsendt en ansøgning, bliver den behandlet, som den er indsendt og modtaget.
 • Tjek dine ansøgningsbilag i kvitteringsmailen, du får tilsendt umiddelbart efter indsendelse.

Udvalget forbereder ansøgningsbehandlingen ved at læse alle ansøgninger digitalt på iPad eller computer. 

Økonomi:
Du skal ikke søge om et bestemt beløb. Legatudvalget fastlægger beløbsstørrelsen på et eventuelt arbejdslegat, eller om der skal være tale om et tre-årigt arbejdslegat. Hvis du bliver tildelt et legat, bliver det udbetalt til den NemKonto, der er knyttet til dit CPR- eller CVR-nummer, inden for tre uger. 

Hvis du bliver tildelt et tre-årigt arbejdslegat, bliver det udbetalt i tre rater til den NemKonto, der er knyttet til dit CPR- eller CVR-nummer. Den første rate bliver udbetalt i løbet af tre uger, uden at du skal foretage dig noget. Anden og tredje rate bliver udbetalt de følgende to år. Du vil kunne finde datoer for udbetaling af anden og tredje rate i dit tilsagnsbrev.

Overførsel til udenlandsk konto: For at få udbetalt tilsagn til udenlandsk konto, skal du være fraflyttet Danmark, ellers udbetales der udelukkende til NemKonto. Er du fraflyttet Danmark, bedes du udfylde og vedhæfte blanketten for bankoplysninger til internationale bankoverførsler. For at vælge den korrekte blanket skal du tjekke på forhånd, om det pågældende land anvender IBAN-systemet eller ej. 

Se listen over lande der anvender IBAN og vælg den korrekte blanket via link nedenfor.

Blanket: overførsel til lande der anvender IBAN

Blanket: overførsel til lande der IKKE anvender IBAN

Hvornår får du svar?
Du får besked om udvalgets afgørelse 12 uger efter ansøgningsfristen (senest 25. april 2018).

Når du har indsendt ansøgningen:
Når du har indsendt din ansøgning, får du en kvitteringsmail umiddelbart efter. Du får besked om udvalgets afgørelse 12 uger efter ansøgningsfristen, dvs. senest 25. april 2018. I perioden fra 31. januar til 25. april bliver ansøgningerne gjort klar til udvalget, udsendt, læst og behandlet. Hvis et eller flere medlemmer af udvalget har erklæret sig inhabile i forbindelse med behandlingen af din ansøgning, står det i brevet med afgørelsen, og Statens Kunstfonds bestyrelse bliver orienteret. 

Du får svar på din ansøgning via e-mail,
og alle tildelinger bliver offentliggjort samlet på kunst.dk under "tildelinger".

Lovgrundlag:
Afgørelsen er truffet efter § 3, stk. 1, jf. stk. 2 og 3,
i lov om Statens Kunstfonds virksomhed (lov nr. 458 af 8. maj 2013).

Hvem vurderer din ansøgning?
Din ansøgning bliver vurderet af Statens Kunstfonds Legatudvalg for Billedkunst.Later Event: January 1
VIL DU UDSTILLE PÅ OVERGADEN?