0
0
Back to All Events

HVORDAN KAN STATENS KUNSTFOND BLIVE BEDRE?


  • Slots- og Kulturstyrelsen, København 2 H. C. Andersens Boulevard København V, 1553 Denmark (map)
Uddelingsmøde i Statens Kunstfond. Foto: Statens Kunstfond.

Uddelingsmøde i Statens Kunstfond. Foto: Statens Kunstfond.

Statens Kunstfond arbejder løbende med at optimere støttesystemet. Nu søger fonden 10 deltagere til en fokusgruppe, der vil komme med bud på, hvordan fonden bedre kan hjælpe billedkunstnere.

Statens Kunstfond vil gerne styrke dialogen med danske kunstnere, så det bliver en bedre oplevelse at møde støttesystemet - uanset om man modtager et tilskud eller får et afslag på en ansøgning.

Fonden søger derfor 10 billedkunstnere, som vil deltage i en fokusgruppeundersøgelse. Formålet med fokusgruppen er at få afklaret, hvad billedkunstnere, der søger om støtte, har af tanker om fondens nuværende støtteordninger, puljer, svarbreve, afslag og service i øvrigt, og hvad der kan gøres bedre.

Tid: Mandag den 22. maj kl. 11.00-15.00.
Sted: Slots- og Kulturstyrelsen, H. C. Andersens Boulevard 2, 1553 København V.

Opbakning og brugertilfredshed er afgørende
Statens Kunstfonds opgave er at sikre kunst af høj kvalitet til alle borgere i Danmark. Derudover er det en vigtig opgave for fonden at sikre, at kunstnerne er tilfredse med fonden, og at de har den nødvendige viden om og forståelse for rammerne for den offentlige kunststøtte, som er politisk bestemt.

Fonden ønsker derfor at afdække, hvad der skal til for at opnå en større tilfredshed set fra billedkunstnernes synsvinkel. Slots- og Kulturstyrelsen gennemfører hvert 2. år en generel brugertilfredshedsundersøgelse, og den viser en generelt høj tilfredshed med sagsbehandlingen. Der er dog behov for at gå et spadestik dybere, hvis brugertilfredshedsundersøgelsen skal omsættes til konkrete ændringer. Statens Kunstfond ønsker desuden at få undersøgt nærmere, om der er et potentiale for sammen at styrke den positive fortælling om fondens virke, eftersom kunstnernes holdninger til og reaktioner på fonden også er med til at præge den generelle tone i den offentlige debat om kunstfonden.

10 billedkunstnere til fokusgruppen
Konkret skal der bruges 10 professionelle billedkunstnere, som har erfaringer med og holdninger til Statens Kunstfond, hvad enten oplevelserne er positive eller kritiske. I fællesskab skal der klarlægges, hvad der fungerer godt og mindre godt i forhold til puljer, ansøgningsskemaer, svarbreve (tilsagn + afslag) og afrapportering. Desuden ønskes billedkunstnernes bud på, hvad styrelsen og fonden derudover kan gøre for at forbedre billedkunstnernes møde med kunststøttesystemet.

Tilmelding
Hvis man har lyst til at deltage i fokusgruppen, kan man sende en e-mail til tpe@slks.dk, hvor man angiver navn, alder og adresse og et par linjer om ens motivation for at deltage.

Slots- og Kulturstyrelsen sammensætter på bagrund af tilmeldingerne en fokusgruppe på tværs af alder, køn og bopæl. Fonden dækker – efter forudgående aftale – eventuelle udgifter til transport.

Frist for tilmelding er mandag den 8. maj, og man kan sende en ansøgning til tpe@slks.dk.

Hvis man er udvalgt til at deltage i fokusgruppen, får man svar senest torsdag den 11. maj.

Yderligere informationer om Statens Kunstfond kan findes på Kunst.dk.

Earlier Event: April 25
ANSØG OM UDSTILLING I MØSTINGS HUS