0
0
Back to All Events

DEN FRIE UDSTILLINSBYGNINGE SØGER NY DIREKTØR


  • Den Frie Udstillingsbygning, København Oslo Plads 1 København, 2100 Denmark (map)
Den Frie Udstillingsbygning. Pr foto.

Den Frie Udstillingsbygning. Pr foto.

Den Frie Udstillingsbygning søger ny direktør med tiltrædelse d. 1. januar, 2019.

Den Frie Udstillingsbygning er en af Københavns fremtrædende kunsthaller. Udstillingsbygningen er bygget og ejet af kunstnersammenslutningen Den Frie Udstilling med det grundlæggende formål og med en mere end hundredårig tradition for at præsentere publikum for det nye inden for samtidskunsten. Her præsenteres et interessant og varieret udstillingsprogram bestående af ca. 10 udstillinger årligt med både danske og udenlandske kunstnere, der alle forholder sig til tidens aktuelle emner. Huset er, som kunstnernes hus, en platform for den levende kunst og ny kunstproduktion med deltagelse af mange kunstnere og tæt dialog kunsten, kunstneren og publikum imellem.

Den Frie Udstillingsbygning er en levende og dynamisk arbejdsplads med et lille, men dedikeret team som alle samarbejder og bidrager til den daglige drift og stræber efter de bedste vilkår for udstillingsproduktion. Den Frie Udstillingsbygning har en selvstændig bestyrelse som direktøren refererer til. Bestyrelsen består af en formand og fire medlemmer, som sidder i en 4-årig periode. Den udpeges af sammenslutningen Den Frie Udstilling (Formanden samt et bestyrelsesmedlem med økonomisk/juridisk kompetence), Akademirådet, AICA samt BKF/UKK på skift. Bestyrelsen har ansvaret for driften af udstillingsbygningen, og her findes kunstfaglige, driftsmæssige og økonomiske kompetencer.

Udstillingsbygningen modtager årlige driftstilskud fra Kulturministeriet og Statens Kunstfond. Derudover er husets økonomi baseret på støtte fra private fonde, kommercielle aktiviteter m.v.

Om stillingen:

Direktøren er ansvarlig for den daglige ledelse, det kunstneriske program, medarbejdere og har det overordnede ansvar for institutionens virksomhed og økonomi.

Direktøren må have visioner for og evner til at udvikle Udstillingsbygningen med det særlige mandat, der knytter sig til at være kunstnernes hus i det 21. århundrede.

Vi forventer at du:

  • har viden om ledelse af kulturinstitutioner og indsigt i og erfaring med at have et overordnet økonomisk ansvar.
  • har erfaring med at sammensætte en kunstnerisk profil og gennemføre et udstillingsprogram.
  • har gode samarbejdsevner og erfaring med samarbejde.
  • har erfaring med fundraising.
  • har viden om dansk og international samtidskunst.
  • kan udvikle institutionens eksterne samarbejder i både ind- og udland.
  • kan synliggøre Den Frie i offentligheden.
  • kan tale og skrive både engelsk og dansk.

Løn- og ansættelsesvilkår:

Stillingen, der ønskes besat fra 1. januar 2019, har en varighed på 5 år med mulighed for forlængelse. Løn og ansættelsesforhold aftales med bestyrelsen. Vil du vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte bestyrelsesformand Søren Jensen på telefon 50 45 24 03. Oplysninger om Den Fries aftale med Statens Kunstfond 2018-21, og årsrapporter kan findes på www.denfrie.dk.

Ansøgning og frist:

Ansøgning på max. 2 sider bedes sendt til bestyrelsesformand Søren Jensen senest d. 10. september 2018, kl. 12 på mail til sjensen@jensen.mail.dk vedlagt CV og dokumentation for faglige og ledelsesmæssige kvalifikationer. Der er nedsat et ansættelsesudvalg som kan ønske samtaler.