0
0
Back to All Events

DEN FRIE "OPEN CALL 2018"


  • Den Frie Udstillingsbygning, København 1 Oslo Plads København, 2100 Denmark (map)
Den Frie Udstillingsbygning.

Den Frie Udstillingsbygning.

Den Frie Udstillingsbygning opfordrer kunstnersammenslutninger og kunstneriske grupperinger til at indsende udstillingsforslag til Den Frie Udstillingsbygning.

Det er et krav, at ansøgere består af konstellationer af kunstnere, som på eget initiativ udstiller gentagende gange under samme navn.

Den Frie Udstillingsbygning ser det som sin fornemmeste opgave at vise udstillinger med rod i bygningens kollektive tradition og fungerer som et Kunstnernes Hus med mange udstillinger, projekter og aktiviteter med deltagelse af flere forskellige kunstnere og tæt dialog kunsten, kunstneren og publikum imellem.

Vi søger derfor projekter med et kollektivt fokus, og vi lægger særligt vægt på følgende i ansøgningen:

  • Projekter, der udfordrer og eksperimenterer med gruppeudstillingen og kunstnersammenslutningen som format.
  • Projekter, der går i dialog med udstillingsbygningens særlige tradition for kunstnerinitierede udstillinger.

Forslag skal indsendes som en samlet pdf-fil. Ansøgningen indsendes elektronisk til administration@denfrie.dk.

Deadline er den 20. november 2016. Udstillingsperioden er ca. 4 uger i foråret 2018.

Den Fries udstillingsprogram for 2018 tilrettelægges af Den Frie Udstillingsbygnings kunstneriske leder og godkendes af bestyrelsen for Den Frie Udstillingsbygning.

Ansøgningen skal indeholde:

• Kort opsummering af projektet indeholdende titel, antal kunstnere og intro til indholdsfokus.
• 1 A4-side med projektbeskrivelse.
• Budget og finansieringsplan.
• Billedmateriale.

Denfrie.dk

Later Event: December 1
OPEN CALL: FORÅRSUDSTILLINGEN 2017