0
0
Back to All Events

STILLINGSOPSLAG: DELTIDSLEKTORAT I KUNSTTEORI/KUNSTHISTORIE PÅ DET JYSKE KUNSTAKADEMI


  • Det Jyske Kunstakademi, Aarhus Mejlgade 32-34 Aarhus, 8000 Denmark (map)

Deltids lektorat i Kunstteori/kunsthistorie (25% af fuld tid).
Tiltrædelse: 1. januar 2019.

Det Jyske Kunstakademi søger en ekstern lektor i 25% stilling til at varetage undervisning i kunsthistorie og kunstteori. Undervisningsforløbet er obligatorisk for studerende på 1.-3. årgang, og har til formål at etablere en grundlæggende kunstteoretisk viden og et kendskab til de overordnede træk i kunsthistorien. Undervisningen skal forsyne den studerende med en række teoretiske og begrebslige værktøjer i forhold til at reflektere over egen og andres praksis, samt at etablere en generel forståelse for de vigtigste kunsthistoriske og kunstteoretiske udviklinger, og herigennem tilegne sig de nødvendige forudsætninger for at kunne diskutere og udvikle kunstbegrebet. Det er endvidere målet, at den studerende opnår forståelse for den historiske og den samtidige kontekst, man som kunstner indskrives i. Det er derfor væsentligt, at kunsthistorie og kunstteori betragtes i relation til samtidig idé- og kulturhistorie, samtidig med at det er perspektiverende i forhold til den studerendes egen kunstneriske praksis.

Undervisningen afvikles som et forløb over 6 semestre, med 10 undervisningsdage per semester. Undervisningen er sammensat som en kombination af forelæsninger, oplæg af studerende, workshops, tekstlæsning mv., og den bør i en vis udstrækning være dialog- og diskussionsbaseret. Undervisningen vil som hovedregel rette sig mod bachelorniveau, men vil være åben for overbygningsstuderende. Hovedsprog er Dansk (Skandinavisk) men litteraturen og enkelte undervisningsgange kan være på engelsk.

Lektoren vil blive en del af DJK’s fakultet, hvor den faglige vision og profil til stadighed udvikles, og hvor undervisningen i kunsthistorie og kunstteori planlægges og koordineres, så den indgår i en sammenhæng med den øvrige undervisning. Stillingen omfatter foruden tilrettelæggelse af undervisningen, vejledning af studerende, feedback på skriftlige opgaver samt deltagelse i fællesarrangementer og organisatoriske møder. Akademikere eller billedkunstnere, der ud over den nødvendige kunsthistoriske og kunstteoretiske viden også besidder indsigt i kunstneriske processer og praksisser vil blive foretrukket. Dette kan være fra egen kunstnerisk praksis, kuratorisk arbejde eller på anden måde involvering i kunstneriske processer.


Vilkår:

Åremålsansættelse: 3 år med mulighed for 3 års forlængelse.
Arbejdstid: Planlægges for et semester ad gangen.
Løn: 7.749/md + 17,1% i arbejdsgiverbetalt pension.
Nødvendige rejseomkostninger inden for Danmark, dækkes af akademiet.

Krav til ansøgere og ansøgning
Ansøgeren skal have en relevant akademisk og/eller billedkunstnerisk uddannelse. Dokumentation herfor medsendes. Det forventes, at ansøgeren fagligt motiverer sin ansøgning og præsenterer sine synspunkter på og idéer til undervisningens faglige og pædagogiske indhold. Eventuel erfaring fra praksisfeltet skal også fremgå af ansøgningen.

Ansøgningen skal indeholde:

  • Eksamensbeviser.
  • CV.
  • Dokumentation for faglige kvalifikationer og kompetencer.
  • Dokumentation for undervisnings- og praksiserfaring.
  • Publikationsliste.

Ansøgning stiles til rektor Judith Schwarzbart og sendes til administrator på djk@djk.nu senest d. 1. oktober 2018, kl. 12. Samtaler afholdes d. 9. oktober. Alle interesserede uanset køn, race og religion eller etnisk tilhørsforhold opfordres til at søge.

Yderligere information vedrørende stillingen kan fås hos:
Judith Schwarzbart js@djk.nu og telefon 24609979.

Det Jyske Kunstakademi tilbyder en SU-berettiget 5-årig uddannelse i billedkunst. Akademiet er en selvejende institution med tilskud fra Kulturministeriet og Aarhus Kommune. Akademiet har ca. 40 indskrevne studerende og 10 medarbejdere.

Earlier Event: August 30
OPEN CALL: TRAVERS - KUNSTEN PÅ TVÆRS
Later Event: September 6
ATELIER PRAG 61: ATELIERPLADS FREMLEJES