0
0
Back to All Events

XEROPOLIS "ACID TEST"


  • Metanioia, København Uffesgade 2 København N, 2200 Denmark (map)
acidtest.

Pressemeddelelse, august 2019

Udstillingen er en auto-fiktion om arkitektur som magt, voldligt begær og Den Ideelle Bys psykopatologier.

“Enhver kemisk sky er en vokal, er et alfabet, er en boligblok, skabt ud af besværgelser og besungne forpestelser i dit sprogs vaklende hulrum. Kollaps er nu en form for nedkomst i de fremtidsløses økonomi, den større nærheds bastardiserede 'vi'. Det er regering, bankansatte og pansere, Tjære-psykologi og kedsomlighed. Det smuldrende, forelskede forår og den forgiftede jord som tilhører ordensmagten eller sammenbrudte bygninger. Politimunden, vor datasæts kapitalistiske arkitektur; et svælg. Vor blottede stilheds knogle og tekstil, på tværs af applikationer og semantik. Den magnetiserede produktion. De døde diagrammer. Den spøgende sekvens i det levende 'vi'. Vore evners fulde anvendelse fastholdt i det binære, i 0 og i 1. Dette er elektrodernes alfabet, boligblokkenes, dette er de kemiske skyers sprog, koncentrationsbyens sprog. De simulerede isolations-prøvers og de perverterede institutioners sprog. Monstrøse, politisk fastholdte edderkopper. En lang, galvaniseret tunnel, som vi kan træde ind i, ekko ovenpå ekko under den åndssvage sol. Solsortens sang var i halsen, men den har slim & slaver & spyt. Nægtelsestilstande og kviksølv. Dit begær er omsluttet af spionringe, i din indhalering af byen, som højst sandsynligt er i live. Et morderisk miljø, af større uligheder. De blev tynde og mindre, er solsorte eller glemte. Nu som en wire ved din hals, de tidligere ansatte, 502 kommuer, eftersøgte tyve og brændsel.”

Xeropolis er et værktøj til fiktionalisering og anarkivarisk research.

www.xeropolis.org
www.metanoiakbh.dk

Fernisering: D. 8. august, 2019. Fra kl. 16-20.
Udstillingsperiode: D. 8. - 31. august, 2019.


ENGLISH:

The exhibition is an auto-fiction about architecture as power, violent desires and the psycho-pathologies of the Ideal City.

“Each chemical cloud is a vowel, is an alphabet, is an apartment block, made from spells and singing plagues in the precarious hollow of your language. Collapse is a form of delivery now, in the economy of the futureless, the bastard 'we' of greater closeness. Government, bankers and cops, Tar-psychology and boredom. The smouldering spring in love and the poisoned land belonging to law enforcement or buildings collapsing. The police-mouth, the capitalist architecture of our data-sets; a mouth. Bone and textile of our stark silence across applications and semantics. The magnetized production. The dead charts. The ghost sequence in the living 'we'. The soul of employment of our faculties contained by binaries, by 0 and 1. These are the alphabets of the electrodes, of the apartment blocks, this is the language of the chemical clouds, of the concentration city. The simulated isolation tests and perverted institutions. Monstrous politically contained spiders. A long galvanized tunnel for us to walk in, echo on top of echo under the stupid sun. The blackbird song was in the throat, but it has slime & slaves & saliva. Refusal-conditions and mercury. Your desire has spy-rings around it in your breaths of the city, which is likely to be alive. A murderous environment of greater inequalities. They became thin & less, are blackbirds or forgotten. Now as wires at your throat, Former employees, 502 commies, thieves wanted and burning.”

Xeropolis is a device for fictioning and an-archival research.

www.xeropolis.org
www.metanoiakbh.dk

Opening: August 8, 2019. From 4pm-8pm..
Exhibition period: August 8.-31, 2019.