0
0
Back to All Events

WAEL TOUBAJI & CRUZ CRUZ "TERRITORY"


  • Sorte Firkant, København Blågårdsgade 29, A-E København, 2200 Denmark (map)
Territory

Pressemeddelelse, februar 2019

TERRITORY undersøger det paradoksale kompleks ved sociografiske grænser, arvelige begrænsninger og overmagt.


Vi lever i en tid, hvor frit flow af naturressourcer bliver taget fra økonomisk udsatte samfund, der har flere internationale rettigheder end de mennesker, der lever i dem.


I takt med den nuværende menneskevandring, er dominerende økonomiske lande begyndt at udvikle fjendtlige indstillinger, som stikker imod alt, hvad der kunne gå ud over deres Status Quo.
 Denne strukturerede form for vold som fødes af højreorienterede nationalistiske bevægelser hjælper med at holde ”de andre” ude ved at fremme frygten hos dem, der er inde.


Hvad er meningen med at have geografiske grænser, når vi lever midt i en internettidsalder?

Cruz Cruz’s kunstneriske praksis trækker på sociologiske begreber såsom postkolonialisme, socialkonstruktivisme og kønsidentitet tæt forbundet med levede erfaringer, som skaber et narrativ af splittethed. Cruz arbejder med at dekonstruere angstens funktion, for at frembringe et legende, akavet og obskurt univers. Konceptet er kernen i hans praksis og kan oversættes til mange forskellige medier og metoder, som strækker sig fra installation til 3D-animation, tekst, performance, skulptur og video.

Wael Toubaji er en kunstner, der interesserer sig for den politiske situation i mellemøsten under det postkoloniale styre, indflydelser på landegrænser og nationalisme som et hybridisk koncept omkring Silkevejens lande. Hans narrativ er inspireret af personlige oplevelser af at være i eksil. Han arbejder primært med animation, film, tegning og digitale medier som platform.

Fernisering: Torsdag d. 21. februar, 2019 kl. 17-20.
Udstillingsperiode: d. 21. februar - d. 10. marts, 2019.
Mere info på Facebook.


ENGLISH:

TERRITORY explores the paradoxical complexity of sociographical borders, hereditary limitations and supremacy.

We are living in a world where the free-flow of natural resources, taken from economically vulnerable societies have more international rights than the humans living there.

With the current human migrations, the economically dominant countries have begun to adopt increased hostile measures against everything that could transgress their Status Quo. The structural violence fuelled by right-wing nationalist movements help to keep the "others" out by fostering the fears of those inside.

What is the meaning of the geographic boundaries in the middle of the internet age?

Cruz Cruz’s practice draws on sociological notions such as post-colonialism, social-constructivism and gender identity closely anchored to lived experiences, which creates a narrative of in-betweenness. Cruz works with the functionality of anxiety, to display an awkward obscure playfulness. The concept is the core of his work and can usually be translated into a broad range of media and methods, from installation to 3D animation, text, performance, sculpture and video.

Wael Toubaji is an artist interested in the political situation in the Middle East during the post-colonial era, the impact of borders and nationalism as a hybrid concept in the lands of the silk road. His narrative is inspired by personal experiences in exile. He mainly works with animation and moving image, combining the use of recycled materials, handcrafted aesthetics and digital media as a platform.

Opening: Thursday, February 21, from 5 - 8 pm.
Exhibition period: February 21 - March 10, 2019.
More info via Facebook.

Earlier Event: February 21
MORTEN KNUDSEN "LIFESTYLE" 📷
Later Event: February 22
JERSZY SEYMOUR "SACRED MOUNTAIN" 📷