0
0
Back to All Events

THOMAS BANG "BANG"


  • Esbjerg Kunstmuseum, Esbjerg 20 Havnegade Esbjerg, 6700 Denmark (map)
Thomas Bang: Uden titel no. 3, 1969 (Foto: Torben E. Meyer).

Thomas Bang: Uden titel no. 3, 1969 (Foto: Torben E. Meyer).

BANG – Thomas Bang i Esbjerg Kunstmuseums samling.

Thomas Bang (f. 1938) er en af de mest betydningsfulde nulevende danske kunstnere og samtidig en af dem, det er sværest at sætte i bås. Esbjerg Kunstmuseum rummer den mest repræsentative samling af hans værker fra 1960’erne og frem. I den aktuelle udstilling præsenteres de samlet for første gang og suppleres af nye arbejder, udvalgt i samarbejde med kunstneren selv.

I mere end fem årtier har Bang skabt især skulpturelle objekter og installationer, som unddrager sig enhver kunsthistorisk kategorisering. De pirrer vores trang til at skabe mening og se årsagssammenhænge, til at skabe et før og et efter. En proces har fundet sted, en bevægelse fra et sted til et andet – en forandring. I mødet med hans værker bliver man således involveret i et udfordrende tankespil, som vi i anledning af denne udstilling har bedt tre personer med forskellig baggrund indlede: en kunsthistoriker, en billedkunstner og en lægperson.

Selvom Bang altid har interesseret sig for forholdet mellem værk og betragter og tematisk tager udgangspunkt i almenmenneskelige tilstande, betragtes han af mange som en kunstner, det kan være svært at forholde sig til. Men hans værker er kun vanskelige, for så vidt som de ikke bearbejder velkendte motiver eller gentager allerede anerkendte formspsrog. Samtidig undersøger Thomas Bang gennem sine værker bevidst de brudflader, hvor modsætninger kolliderer og vores forståelse kommer til kort; værkerne er spørgende i stedet for at levere svar og dyrker det komplekse fremfor det forenklede.

Med den aktuelle præsentation af Bang fortsætter vi museets praksis med at lade en kunstners måde at arbejde på udfordre os til at udvikle nye introduktioner og anderledes formidlingsformer. Ved at lade tre forskellige mennesker introducere Thomas Bang ved indgangen til udstillingen er det vores hensigt at skabe forskellige personlige indgangsvinkler til hans univers. Man får således mulighed for at møde kunsthistoriker Mikkel Bogh, kunstnerkollega Jytte Høy og skoleeleven Mille Votborg på 15 år, der som ‘talking heads’ vis-à-vis betragteren fortæller om netop deres oplevelse og fascination af Bangs værker. På den måde optræder de som autentiske, ‘levende’ formidlere, der både kigger én i øjnene og fungerer som øjenåbnere i forhold til de besøgendes egen oplevelse.

Formidlingen i udstillingen består desuden af to spil, udviklet særligt til lejligheden, hvor publikum bl.a. kan være med til at formulere deres egne spilleregler. Gengivelser af Bangs værker fungerer som spillebrikker, som kan kombineres på forskellige måder med ord og udsagn i en åben og principielt uafsluttet proces, hvor nye betydninger opstår.

Baggrund: Udgangspunktet for den nye måde at formidle Thomas Bangs værker på tager afsæt i Esbjerg Kunstmuseums tidligere eksperimenter, særegne profil og unikke forskningsresultater. I flere projekter har vi bl.a. undersøgt, hvad introduktionen betyder for museumsgæsternes oplevelse, og vores resultater viser, at kunsthistoriske fakta og forklaringer ikke i sig selv bringer værk og betragter tættere på hinanden. Det er imidlertid ikke det samme som at forkaste fagligheden – de faktuelle og fortolkende oplysninger kan med fordel afslutte et møde med kunsten. I stedet bør en frugtbar værkintroduktion skabe en identifikation i den enkelte, hvor betragterens egne livserfaringer og egen medbragte bagage tages alvorlig, så han eller hun forberedes til sit møde med værkerne på et personligt niveau.

BANG ferniseres fredag den 30. september kl. 18.15 - 19.15. Kunstneren vil selv være tilstede. Alle er velkomne! Udstillingen kan efterfølgende ses til og med den 15. januar 2017.

Earlier Event: September 30
MADS HILBERT "GREJ"
Later Event: October 1
ALEXANDER TOVBORG "TROENS RIDDER"