0
0
Back to All Events

"THE ORIGIN OF WHO U ARE RIGHT NOW"


  • KVADRAT16, Valby Vigerslev Allé 28 København, 2500 Denmark (map)

Pressemeddelelse, marts 2018

Mevlana Lipp (DE), Cha Joon Hyuck (ROK), Daisy Parris (UK), Torben Ribe (DK), Anna Fro Vodder (DK), Christine Liebich (DE), Sif Itona Westerberg (DK), Shai Yehezkelli (IL)
Yulia Iosilzon (IL), Jean François Le Minh (FR), Yasmin Guimarães (BR) & Simon Ganshorn (DK).
Kurateret af Simon Ganshorn:

”Du oplever dit liv subjektivt, men måske er du i virkeligheden en simuleret selvoplevelse, programmeret af entiteter det ikke er planlagt at du skal forstå. Nick Bostrom, Elon Musk og andre dybsindige folk forklarer paradoksale forhold i kvantefysikken med ’simulerings hypotesen’. En teori, der anser sådan et scenarie som en reel mulighed for vores eksistens. Hvis det skulle være tilfældet, er jeg så bare en simpel kunstner-avatar programmeret til at beskæftige mig med eksistens og formål - uden den mindste chance for reel erkendelse? Jeg er meget optaget af dette paradoks, og af måden hvorpå disse særlige avatars, de såkaldte kunstnere, er så optagede af eksistensen og dens symptomer. Det er uendeligt interessant, hvordan disse individer formidler og forhandler problematikker, fænomener, psykologi, filosofi, videnskab, seksualitet, dødsdrift, osv. ud fra hvad der kan ligne en afhængighed. Vi må nok erkende, at vi aldrig når i mål, og at målet i sin natur måske kan være det famøse nu, som igen måske bare er en uendelig repetition af den menneskelige oplevelse i et utal af forskellige variationer.

Hvilket formål tjener kunsten, hvis det hele bare er en avanceret simulering?

Jeg har samlet et kontrastfuldt hold af kunstnere, jeg på nuværende tidspunkt ønsker at kommunikere med gennem denne opsætning, jeg har valgt at kalde: The origin of who u are right now.”

Fernisering: Fredag d. 9. marts, kl. 17-20.
Udstillingsperiode: d. 10. marts - 8. april, 2018.


ENGLISH:

Mevlana Lipp (DE), Cha Joon Hyuck (ROK), Daisy Parris (UK), Torben Ribe (DK), Anna Fro Vodder (DK), Christine Liebich (DE), Sif Itona Westerberg (DK), Shai Yehezkelli (IL), Yulia Iosilzon (IL), Jean François Le Minh (FR), Yasmin Guimarães (BR) & Simon Ganshorn (DK).
Curated by Simon Ganshorn:

“You experience life subjectively. But you may in fact be a simulated self-consciousness, programmed by entities that have not planned for you to understand this fact. Nick Bostrom, Elon Musk and other profound individuals explain paradoxical behaviour in quantum physics with ‘the simulation hypothesis’, considering such a scenario a real possibility for our existence. If so, will artists then be avatars programmed to deal with existence and purpose - without the slightest chance of clarification? I am very keen on this paradox, and the question of why these special avatars, the artists, are so uncommonly concerned with questions of existence and its symptoms. It is eternally interesting to see how these individuals convey and negotiate problems, phenomena, psychology, philosophy, science, sexuality, death, etc., led by what seems like an addiction. We may have to acknowledge, that we never reach our goal. But then again, it may all just be an endless rehearsal of so-called human experience in a myriad of different combinations. What purpose does art have, if it is just an advanced simulation?

I have gathered a group of artists, that I currently wish to communicate with through this setup, I have chosen to call: The origin of who u are right now”.

Opening: Friday March 9 at 5-8 PM.
Exhibition period: March 10 - April 8, 2018.