0
0
Back to All Events

SILAS INOUE "OWΔȠIMA STATION" 📷


  • Marie Kirkegaard Gallery, København Holbergsgade 17C København, 1057 Denmark (map)
Silas Inoue.

Silas Inoue.

Pressemeddelelse, januar 2019

owΔηiʍa station er navnet på et midlertidigt, ikke-eksisterende sted. En station, som ikke har nogen geografisk placering. Udstillingen er sat sammen af fabulerende værker, der på forskellig vis arbejder ud fra begrebet transition – en bevægelse fra ét sted til et nyt – og forandring som fælles præmis for alle organismer.

Udviklingen fra larve til sommerfugl tager kun få uger. Men evolutionært har det taget millioner af år for sommerfuglen at udvikle vinger. På samme måde som sommerfuglen har mennesket været millioner af år undervejs mod sin nuværende form; homo sapiens. Noget tyder på, at vi er ved at gennemgå en ny transformation. De redskaber, vi har udviklet og benyttet siden tidernes morgen, er blevet ubeskriveligt effektive, intelligente og ikke mindst underholdende. Derfor hengiver vi os i stigende grad til dem, og smelter lidt efter lidt sammen med dem. Den magi, der findes i naturen, og som vi før i tiden behandlede med ærefrygt, har taget nye former. I dette årtusind er den ved at blive overtaget af algoritmernes magi, og af de gigantiske netværk der trækker deres tråde dybt ind i vores bevidsthed.

De fantasier, der udspiller sig i værkerne, er baseret på vekselvirkningen mellem fremtidsoptimisme og mere dystre aspekter af livets uforudsigelighed. Samtidig rummer udstillingen posthumane elementer, og tanker om de nye økologier, der vil gro ud af vores fysiske såvel som virtuelle ageren.

Silas Inoues virke er baseret på en idiosynkratisk tilgang til naturen og mennesket – begreber han ser som uadskillelige. I hans arbejde med tegning, skulptur og installation kombinerer han analytiske observationer af verden, med intuitive og fabulerende udtryk. Han beskriver stilen som quasi-asiatisk, med reference til sin halvt østlige og halvt vestlige oprindelse.

owΔηiʍa station er Silas Inoues tredje soloudstilling hos Marie Kirkegaard Gallery. Til udstillingsåbningen fredag d. 11. januar vil Plum Tvillingerne servere små anretninger af fisk, og grønt, som de har skaffet i de semiurbane naturområder, der omgiver København. Udstillingen kan ses frem til d. 16. februar, 2019.

Fernisering: Fredag d. 11. januar, 2019. Kl. 17-19.
Udstillingsperiode: D. 11. januar - 16. februar, 2019.
Åbningstider: Tirsdag-fredag, kl. 12-18. Lørdag, kl. 12-15.

Udstillingen er støttet af Grosser L. F. Foghts Fond. 

Silas Inoue, owΔηiʍa station. Marie Kirkegaard Gallery.

Silas Inoue, owΔηiʍa station. Marie Kirkegaard Gallery.

Silas Inoue, owΔηiʍa station. Marie Kirkegaard Gallery.

Silas Inoue, owΔηiʍa station. Marie Kirkegaard Gallery.

Silas Inoue, owΔηiʍa station. Marie Kirkegaard Gallery.

Silas Inoue, owΔηiʍa station. Marie Kirkegaard Gallery.

Silas Inoue, owΔηiʍa station. Installation view Marie Kirkegaard Gallery.

Silas Inoue, owΔηiʍa station. Installation view Marie Kirkegaard Gallery.

Silas Inoue, owΔηiʍa station. Marie Kirkegaard Gallery.

Silas Inoue, owΔηiʍa station.
Marie Kirkegaard Gallery.

Silas Inoue, owΔηiʍa station. Installation view, Marie Kirkegaard Gallery.

Silas Inoue, owΔηiʍa station. Installation view, Marie Kirkegaard Gallery.

Silas Inoue, owΔηiʍa station. Marie Kirkegaard Gallery.

Silas Inoue, owΔηiʍa station. Marie Kirkegaard Gallery.

Silas Inoue, owΔηiʍa station. Marie Kirkegaard Gallery.

Silas Inoue, owΔηiʍa station. Marie Kirkegaard Gallery.

Silas Inoue, owΔηiʍa station. Marie Kirkegaard Gallery.

Silas Inoue, owΔηiʍa station. Marie Kirkegaard Gallery.

Silas Inoue, owΔηiʍa station. Marie Kirkegaard Gallery.

Silas Inoue, owΔηiʍa station. Marie Kirkegaard Gallery.

Silas Inoue, owΔηiʍa station. Marie Kirkegaard Gallery.

Silas Inoue, owΔηiʍa station. Marie Kirkegaard Gallery.

Silas Inoue, owΔηiʍa station. Marie Kirkegaard Gallery.

Silas Inoue, owΔηiʍa station. Marie Kirkegaard Gallery.

Silas Inoue, owΔηiʍa station. Marie Kirkegaard Gallery.

Silas Inoue, owΔηiʍa station. Marie Kirkegaard Gallery.

Silas Inoue, owΔηiʍa station.  Marie Kirkegaard Gallery.

Silas Inoue, owΔηiʍa station.
Marie Kirkegaard Gallery.

Silas Inoue, owΔηiʍa station. Installation view, Marie Kirkegaard Gallery.

Silas Inoue, owΔηiʍa station. Installation view, Marie Kirkegaard Gallery.

Silas Inoue, owΔηiʍa station. Marie Kirkegaard Gallery.

Silas Inoue, owΔηiʍa station. Marie Kirkegaard Gallery.

Silas Inoue, owΔηiʍa station. Marie Kirkegaard Gallery.

Silas Inoue, owΔηiʍa station. Marie Kirkegaard Gallery.

Silas Inoue, owΔηiʍa station. Marie Kirkegaard Gallery.

Silas Inoue, owΔηiʍa station. Marie Kirkegaard Gallery.

Silas Inoue, owΔηiʍa station. Installation view, Marie Kirkegaard Gallery.

Silas Inoue, owΔηiʍa station. Installation view, Marie Kirkegaard Gallery.

Silas Inoue, owΔηiʍa station. Marie Kirkegaard Gallery.

Silas Inoue, owΔηiʍa station. Marie Kirkegaard Gallery.

Silas Inoue, owΔηiʍa station. Marie Kirkegaard Gallery.

Silas Inoue, owΔηiʍa station. Marie Kirkegaard Gallery.

Silas Inoue, owΔηiʍa station. Marie Kirkegaard Gallery.

Silas Inoue, owΔηiʍa station. Marie Kirkegaard Gallery.

Silas Inoue, owΔηiʍa station. Installation view, Marie Kirkegaard Gallery.

Silas Inoue, owΔηiʍa station. Installation view, Marie Kirkegaard Gallery.

Silas Inoue, owΔηiʍa station. Marie Kirkegaard Gallery.

Silas Inoue, owΔηiʍa station. Marie Kirkegaard Gallery.

Silas Inoue, owΔηiʍa station. Marie Kirkegaard Gallery.

Silas Inoue, owΔηiʍa station. Marie Kirkegaard Gallery.


ENGLISH VERSION:

owΔηiʍa station is the name of a temporary, non-existing place. A station without any geographical location. The exhibition consists of imaginative works, which in different ways evolve around the concept of transition – a movement from one place to a new – and change as a common premise for all organisms.

The advancement from larva to butterfly only takes a few weeks. However evolutionarily, it has taken millions of years for the butterfly to develop its wings. Likewise, it has taken millions of years for human beings to reach our present form: Homo sapiens. Yet it seems like we are about to undergo another transformation. The tools that we have developed and used since primordial times have become indescribably effective, intelligent and not least entertaining. Therefore, we find ourselves increasingly devoted to them and gradually merging with them. The magic that exists in nature, which we previously treated with awe, has taken on new forms. In this millennium, it is being replaced by the magic of the algorithms, and by the giant networks, that extend their threads deep into our consciousness.

The fantasies unfolding in the works are based on interaction between optimism for the future and more gloomy aspects of life's unpredictability. At the same time, the exhibition includes post-human elements and thoughts about the new ecologies that will grow out of our physical as well as virtual dispersions.

Silas Inoue's works are based on an idiosyncratic approach to nature and humanity – concepts that he considers inseparable. In his drawings, sculptures and installations, he combines analytical observations of the world with intuition and figments of imagination. He describes the style as quasi-Asian, with reference to his half eastern and half western origin.

owΔηiʍa station is Silas Inoue's third solo exhibition at Marie Kirkegaard Gallery. For the exhibition opening, the Plum Twins will serve small dishes of fish and greens, which they have acquired in the semi-urban areas surrounding Copenhagen. The exhibition runs thru to February 16th, 2019.

Opening reception: Friday, 11th January, 2019 from 5-7 pm.
Exhibition period: 11th January – 16th February, 2019.
Opening hours: Tuesday - Friday 12-6 pm. Saturday 12-3 pm.

The exhibition is supported by Grosser L. F. Foghts Fond.