0
0
Back to All Events

SIDSEL MEINECHE HANSEN "AN ARTIST'S GUIDE TO STOP BEING AN ARTIST" đź“·


  • Statens Museum for Kunst, København Sølvgade 48-50 København, 1307 Denmark (map)
Sidsel Meineche Hansen “Difficult to work with?,” 2019. Photo: Anders Sune Berg. Courtesy the artist and Rodeo London/Piraeus.

Sidsel Meineche Hansen “Difficult to work with?,” 2019. Photo: Anders Sune Berg. Courtesy the artist and Rodeo London/Piraeus.

Pressemeddelelse, februar 2019

Vær med, når vi åbner SMK's nye udstilling i x-rummet af Sidsel Meineche Hansen.

Sidsel Meineche Hansens praksis fokuserer på det industrielle kompleks, som forbinder virtuelle og robotbaserede kroppe med menneskeligt arbejde i medicinal-, porno- og teknologiindustrierne. På SMK viser Sidsel Meineche Hansen udstillingen AN ARTIST’S GUIDE TO STOP BEING AN ARTIST, der fortsætter disse undersøgelser med fokus på både de ydre og indre mekanismer, der kontrollerer produktionen og reproduktionen af kunstnerisk arbejde.

Udstillingen er centeret omkring installationen Difficult to work with?, 2019, som forbinder skulpturen Untitled, 2018 til et nyt lĂĄsesystem i x-rummet. I installationen er skulpturens ubevægelige mekaniske krop kombineret med en videobaseret app, hvis avatar fremsiger monologen An Artist’s Guide to Stop being an Artist, 2019. Monologens manuskript, der udfolder sig igennem emner som afhængighed, kontrol og selv-autorisering, approprierer Alan Carrs selvhjælpsguide: Endelig ikke-ryger, til at angribe kunstnerens dilemma i forhold til at ville lave kunst og samtidigt ønske at stoppe med at arbejde som kunstner.

Sidsel Meineche Hansen “Difficult to work with?,” 2019. Photo: Anders Sune Berg. Courtesy the artist and Rodeo London/Piraeus.

Sidsel Meineche Hansen “Difficult to work with?,” 2019. Photo: Anders Sune Berg. Courtesy the artist and Rodeo London/Piraeus.

Til ĂĄbningen udgives en ny LP i samarbejde med Anders Hjortdal Andersen, Adam Christensen, Jack Brennan, Sidsel Meineche Hansen, Asger Hartvig, Holger Hartvig, Tom Hirst og Viki Steiri. Til denne begivenhed vil Brynje (Asger Hartvig og Holger Hartvig) være DJ’s.

Der vil være gratis adgang til udstillingen, kolde forfriskninger og åbningstaler.

X-rummet er SMK’s platform for samtidskunst, hvor internationale kunstnere bliver inviteret til at vise nye værker skabt specielt til udstillingsrummet. Denne udstilling er co-produceret med Kunsthal Aarhus og KW Institute for Contemporary Art, Berlin.

UdstillingsĂĄbning: Onsdag d. 27. februar, kl. 17.00-19.00.
+ Pladereception og DJ-set ved Brynje kl. 18.00
Alle er velkomne. Fri entré til udstillingen.

Udstillingsperiode: d. 28. februar - 28. juli, 2019.

Sidsel Meineche Hansen “Difficult to work with?,” 2019. Photo: Anders Sune Berg. Courtesy the artist and Rodeo London/Piraeus.

Sidsel Meineche Hansen “Difficult to work with?,” 2019. Photo: Anders Sune Berg. Courtesy the artist and Rodeo London/Piraeus.


ENGLISH:

Join us for the official opening of SMK's new exhibition in the x-room by Sidsel Meineche Hansen.

Sidsel Meineche Hansen’s practice focuses on the industrial complex that connects virtual and robotic bodies with human labour in the pharmaceutical, pornographic, and tech industries. The exhibition AN ARTIST’S GUIDE TO STOP BEING AN ARTIST at National Gallery of Denmark (SMK) continues this line of enquiry, with particular focus ontheexternal and internal mechanisms that control the production and reproduction of artistic labour.

The exhibition is centred on the installation Difficult to work with?, 2019, which combine the sculptural work Untitled, 2018 and a new locking system for the gallery space. Within this installation, the sculpture’s immobile mechanical body is combined with a video based mobile app and avatar that delivers An Artist’s Guide to Stop Being an Artist, 2019. The script, which unfolds through notions of dependency, control and self-authorization, appropriates Alan Carr’s self-help guide Easy Way to Stop Smoking, in order to discuss the artist’s dilemma of wanting to make art while wanting to quit being an artist.

Sidsel Meineche Hansen “PRE-ORDER I-III: Enduser, 2018; It’s not Mechanical, my Hell Mouth opens but can’t close, 2018; An Artist’s Guide to Stop being an Artist,” 2019. Photo: Anders Sune Berg. Courtesy the artist and Rodeo London/Piraeus.

Sidsel Meineche Hansen “PRE-ORDER I-III: Enduser, 2018; It’s not Mechanical, my Hell Mouth opens but can’t close, 2018; An Artist’s Guide to Stop being an Artist,” 2019. Photo: Anders Sune Berg. Courtesy the artist and Rodeo London/Piraeus.

The opening will be accompanied by a launch of an LP made in collaboration with Anders Hjortdal Andersen, Adam Christensen, Jack Brennan, Sidsel Meineche Hansen, Asger Hartvig, Holger Hartvig, Tom Hirst and Viki Steiri. For this event Brynje (Asger Hartvig and Holger Hartvig) will be DJ’ing. 

Free entrance to the exhibition, cold drinks, and opening speeches.

The x-room is SMK’s platform for contemporary art where international artists are invited to show new works created especially for this space. This exhibition is co-produced with Kunsthal Aarhus and KW Institute for Contemporary Art, Berlin.

Official opening: Wednesday 27 February from 5 pm to 7 pm.
+ Record release and DJ-set by Brynje at 6 pm.
Everyone is welcome; no advance notice required.

Exhibition period: February 28 - July 28, 2019.