0
0
Back to All Events

SANDRA BLICHERT “L x H x B” 📷


  • M100, Odense Søndergade 26, kld. Odense, 5000 Denmark (map)
Sandra Blichert “L x H x B“ (installation view). Foto: Kirstine Mengel.

Sandra Blichert “L x H x B“ (installation view). Foto: Kirstine Mengel.

Pressemeddelelse, maj 2019

I M100 kan man opleve udstillingen L x H x B af kunstneren Sandra Blichert. Udstillingen viser en installation af abstrakte papmachéelementer og meter lange ord som tager afsæt i jobansøgninger.

Længde x højde x bredde er akkurat så tørt som det lyder; i en stor bunke papirer, mellem tusindvis af ord nedfældet sort på hvidt af skiftende formel karakter, med større og mindre vinkende armsving, salgstaler, fortællinger, motivationer med begejstring eller en kende / klang af mathed finder man det man gerne vil, kan og hvorfor det er. Det står der jo skrevet, sort på hvidt. Man er ikke kræsen. Man viser elegant at man er enormt villig til at indpasse sig, til at vise stor (ensrettet) fleksibilitet, til at flytte til udkanten eller den anden ende af landet, til at tage næsten et hvilket som helst job, så længe lønnen er nok til at dække de mest basale udgifter. Villigheden fejler ingenting – og man er endda omstillingsparat oven i.

Det er akkurat som det lyder; Længde x højde x bredde, er et temmelig tørt materiale baseret på en ganske kedelig stabel jobansøgninger skrevet i forskellige ledighedsperioder i årene 2013-2017, som er sendt ud til en meget bred vifte af arbejdsgivere både indenfor og udenfor ens fagområde. De udgør det materiale der siden skulle blive basen for værkernes tilblivelse, baseret på de mest basale mål vi kender til: L x H x B, som en essentiel og meget konkret informant bag et hvilket som helst værks eksistens, og derefter egentlig ikke så betydelig igen. Normalt vis.

Sandra Blichert “L x H x B“ (installation view). Foto: Kirstine Mengel.

Sandra Blichert “L x H x B“ (installation view). Foto: Kirstine Mengel.

Sandra Blichert “L x H x B“ (installation view). Foto: Kirstine Mengel.

Sandra Blichert “L x H x B“ (installation view). Foto: Kirstine Mengel.

Sandra Blichert “L x H x B“ (installation view). Foto: Kirstine Mengel.

Sandra Blichert “L x H x B“ (installation view). Foto: Kirstine Mengel.

Sandra Blichert “L x H x B“ (installation view). Foto: Kirstine Mengel.

Sandra Blichert “L x H x B“ (installation view). Foto: Kirstine Mengel.

Men her er det vejen ind til at omsætte hverdagens uforståelige trivialitet til noget håndgribeligt. Noget konkret og brugbart, midt i en, til tider, fuldstændig ugennemskuelig væren i et system af firkantethed, hvor man som kunstner ikke altid er slebet helt i vinkel til at passe ind mellem de minimaler og marginaler der er opstillet, kræves og forventes af en, når man finder sig omgivet af og i et a-kasse dagpengesystem, der umiddelbart kan virke ulogisk når man står midt i det. Indtil netop måleenhederne begyndte at spille ind, det er noget let genkendeligt som man kan relatere til. Dem kan man måle, veje, forstå og dermed forholde sig til og bruge til noget konkret og siden omsætte til abstraktioner igen. I bunken finder man blandt andet 294,17 meter skrevne ord. I de ord kan man måle sig frem til alle mulige konkrete ting, som man enkelt kan forholde sig til. Længden på ord, tydeligvis.

Sandra Blichert “L x H x B“ (installation view). Foto: Kirstine Mengel.

Sandra Blichert “L x H x B“ (installation view). Foto: Kirstine Mengel.

Sandra Blichert “L x H x B“ (installation view). Foto: Kirstine Mengel.

Sandra Blichert “L x H x B“ (installation view). Foto: Kirstine Mengel.

Sandra Blichert “L x H x B“ (installation view). Foto: Kirstine Mengel.

Sandra Blichert “L x H x B“ (installation view). Foto: Kirstine Mengel.

Sandra Blicherts praksis kredser om det hverdagslige, det nære og det der sker i den intime sfære. Det vi ofte er blinde for, tager for givet eller glemmer at påskønne, fordi det er så småt og ubetydeligt. Gennem projektbaseret arbejde, dykker hun ned i de bittesmå ting, hæfter sig ved dem og giver dem en fyldig gyldighed der kan opskaleres til en relevant substans.

Oftest ender det ud som installatoriske arbejder i en blanding af grafik, skulptur og tekster i basale materialer som kan findes overalt – hovedsageligt tekstiler, træ, pap og papir. Sandra Blichert, f. 1984, Villingerød, er barn af landet med fødderne solidt plantet i mulden. Hun har aldrig haft rejsetrang, men har alligevel de seneste mange år været rundt omkring, senest for en MFA fra Kunstakademiet i Bergen (2019), hvor hun pt er bosat. Med sig i bagagen har hun en bachelor fra Gerrit Rietveld Academie, Amsterdam (2013) og et års afstikker til Afdelingen for grafik på Kuvataideakatemia, Helsinki i (2011). Hun har tidligere vist værker på Bergen Kunsthall (NO), Galleri Blunk, Trondheim (NO), Galleri Fisk, Bergen (NO), Galleria Espoonsita (FI), Kurgan Art Museum (RU), Vandrehallen (DK), Retort art space (NL), Galleria Fafa (FI) bl.a.

Sandra Blichert “L x H x B“ (installation view). Foto: Kirstine Mengel.

Sandra Blichert “L x H x B“ (installation view). Foto: Kirstine Mengel.

Sandra Blichert “L x H x B“ (installation view). Foto: Kirstine Mengel.

Sandra Blichert “L x H x B“ (installation view). Foto: Kirstine Mengel.

Sandra Blichert “L x H x B“ (installation view). Foto: Kirstine Mengel.

Sandra Blichert “L x H x B“ (installation view). Foto: Kirstine Mengel.

M100 er støttet af Statens Kunstfonds Pulje opstart af nye udstillingsplatforme, Det Obelske Familiefond og Odense Kommunes Kulturpulje og Spar Nord Fonden.

Fernisering: Fredag d. 31. maj, kl. 17-19 | Facebook event
Udstillingsperiode: 31. maj - 23. juni 2019.
Åbningstider: Tors: kl. 16-20 og lør-søn: kl. 13-17.

Artist talk: Fredag d. 14. juni, kl. 16-17 | Facebook event
I M100 kan man opleve Sandra Blichert fortælle om hvordan mødet med et dagpengesystem er blevet til de værker som kan ses på udstillingen L x H x B. Denne dag er også en fælles kunstdag i Odense, arrangeret af Det Fynske Kunstakademi hvor en række lokale kunstaktører, viser hvad de har at byde på. M100 har ekstra ordinært åbent denne dag fra kl. 13-19.

Sandra Blichert “L x H x B“ (installation view). Foto: Kirstine Mengel.

Sandra Blichert “L x H x B“ (installation view). Foto: Kirstine Mengel.

Sandra Blichert “L x H x B“ (installation view). Foto: Kirstine Mengel.

Sandra Blichert “L x H x B“ (installation view). Foto: Kirstine Mengel.

Sandra Blichert “L x H x B“ (installation view). Foto: Kirstine Mengel.

Sandra Blichert “L x H x B“ (installation view). Foto: Kirstine Mengel.

Kunstens mål
Af Theis Vallø Madsen, kunsthistoriker, ph.d.

Sandra Blicherts udstilling L x H x B på M100 indeholder målebånd og smådele fra dagpengesystemets store bureaukratiseringsmaskine. Det handler om dagpengesystemet, men selve bestræbelsen på at måle og inddele sin omverden har sin egen historie i den større kunsthistorie.

Den kunstneriske periode, som mange regner for at være ”den bedste”, nemlig den italienske renæssance, var også en periode, hvor matematikken blev en en del af kunsten. Opmåling, inddeling og matematisk definerende rum gjorde det muligt for kunstnere at skabe overbevisende illusioner af dybde og rum på en flade. I begyndelsen af 1400-tallet opfandt den italienske arkitekt Filippo Brunelleschi centralperspektivet, som ordnede alle billedets elementer i forhold til et centralt forsvindingspunkt i et matematisk defineret rum. I samme periode opfandt Leon Battista Alberti en ramme med et net, et såkaldt ”grid”, som inddelte motivet i små firkanter. Kunsten hvilede på en logik, som ligesom matematikken var klar, universel og eviggyldig. Denne rationalisering af kunsten kendetegner begyndelsen på moderniteten, hvor også andre samfundsinstitutioner blev inddelt i felter og organiseret i forhold til ét centralt punkt. Der er således en lige linje fra renæssancens opdagelse til nutidens institutioner, hvor det politiske, økonomiske og kulturelle skal måle, måles og målrettes.

Der har været forskellige former for modbevægelser til rationaliseringen, og de blev ofte beskrevet som irrationelle eller det, der var værre. Målbarheden handlede om kontrol på godt og ondt. Men selve rationaliseringen af viden – inddeling, opmåling, hierarkisering – medførte også, at utilpassede elementer blev siet fra eller ignoreret. Kunstnere har til gengæld forsøgt at behandle de emner, som ikke passede ind. Nogle kunstnere ville vise en større og mere spirituel virkelighed, andre ville omfavne tilfældigheden, spontaniteten, det groteske og utilpassede. Andre udstillede latterligheden ved moderne institutioners higen efter kontrol og orden. Dagpengesystemet er en af disse moderne institutioner som forsøger at kontrollere et lille, afmærket område ved hjælp af opmåling og inddeling.

Sandra Blicherts udstilling L x H x B genbruger forskellige elementer fra denne moderne bureaukratiseringsmaskine. Vi kan studere smådelene uden for maskinen og hver for sig, i nye former og i nye omgivelser. De forestiller eller parodierer en gammel, men stadig stærk og allestedsnærværende higen efter kontrol ved hjælp af opmåling og inddeling. Det pudsige er, at kunsten både er udenfor og en del af maskinen. Alle bliver målt og kategoriseret, også kunstværker, men sidstnævnte kan heldigvis besværliggøre bureaukratiets arbejde. Ny kunst kommer ofte i ”odd sizes” eller inkongruente størrelser i fysisk eller begrebsmæssig forstand, og det er lige præcis her – hvor tingene ikke passer til vores forventninger til tingenes længde gange højde gange bredde – at det bliver interessant.