0
0
Back to All Events

NINA NOWAK "CIRCADIAN RHYTHMS" đź“·


  • OK Corral, Frederiksberg Rolighedsvej 9 Frederiksberg, 1958 Denmark (map)
Nina Nowak: 'Circadian Rhythms', 2019. Installation view. Photo: Nina Nowak.

Nina Nowak: 'Circadian Rhythms', 2019. Installation view. Photo: Nina Nowak.

Pressemeddelelse, marts 2019

Cirkadiske rytmer kan findes i hver eneste levende celle i verden. Dette komplekse system kan betragtes som den standardindstilling, der giver struktur; ikke kun i form af en søvncyklus hos mennesker, men også af en hverdagscyclus hos dyr, planter og svampe. Det er det såkaldte kropslige ur, der får en plante til at åbne og lukke sine blomster i en mørk garderobe.

Begrebet dækker over et system af sammenflettede biologiske processer, der fungerer som et metronom og regulerer rytmerne i de overlejrede funktioner i hver celle. Disse rytmer arbejder på forskellige niveauer fra det biomolekylære, cellulære niveau helt op til det adfærdsmæssige. Udefrakommende stimuli som kunstigt lys, søvn- og ernæringsdeprivation forstyrrer denne fine ramme. Cirkadiske rytmer er de underliggende mekanismer, der er ansvarlige for celleregenerering og hukommelse. I mørket sikrer kroppens eget ur, at cellen opretholder sin normale funktion og forbereder organismen til næste dag.

All that lives may love, why longer
Bow to loss
With arms across?
Strike and you shall conquer.

- W.H. Auden: Underneath an Abject Willow, in: Tell me the Truth About Love

Es ist ein Licht, das in meinem Mund erlöscht.
- Die profoundis, Georg Trakl, in: Das wilde Hertz, Gedichte.

I Circadian Rhythms arbejder Nina Nowak i grænselandet imellem organiske og uorganisk stof i en stedsspecifik installation, der fungerer som en ramme for forskellige muligheder og processer: Materialer, der transformeres over tid eller risikoen for et sammenbrud i den skrøbelige balance.

Nina Nowak (f. 1984 PL/DE) er uddannet fra Det Kgl. Danske Kunstakademi, Kunstakademie DĂĽsseldorf og RIA Stockholm. Hendes værker har været vist pĂĄ udstillinger pĂĄ Galleri Susanne Ottesen, Horsens Kunstmuseum og museum kunstpalast DĂĽsseldorf.

I øjeblikket er hun en del af Art Hub Copenhagens studio program Life in the Future of Science and Technology. Circadian Rhythms er Nowaks første soloudstilling i Danmark.

Fernisering: Fredag 5. april, kl. 17-21 | Facebook event
Udstillingsperiode: 6. april - 27. april 2019.
Åbningstider: Onsdag - lørdag: kl. 13-17.

Nina Nowak: 'Circadian Rhythms', 2019. Installation view. Photo: Nina Nowak.

Nina Nowak: 'Circadian Rhythms', 2019. Installation view. Photo: Nina Nowak.

Nina Nowak: 'Circadian Rhythms', 2019. Installation view. Photo: Nina Nowak.

Nina Nowak: 'Circadian Rhythms', 2019. Installation view.
Photo: Nina Nowak.

Nina Nowak: 'Circadian Rhythms', 2019. Installation view. Photo: Nina Nowak.

Nina Nowak: 'Circadian Rhythms', 2019. Installation view.
Photo: Nina Nowak.

Nina Nowak: 'Circadian Rhythms', 2019. Installation view. Photo: Nina Nowak.

Nina Nowak: 'Circadian Rhythms', 2019. Installation view. Photo: Nina Nowak.

Nina Nowak: 'Circadian Rhythms', 2019. Installation view. Photo: Nina Nowak.

Nina Nowak: 'Circadian Rhythms', 2019. Installation view. Photo: Nina Nowak.

Nina Nowak: 'Circadian Rhythms', 2019. Installation view. Photo: Nina Nowak.

Nina Nowak: 'Circadian Rhythms', 2019. Installation view.
Photo: Nina Nowak.

Nina Nowak: 'Circadian Rhythms', 2019. Installation view. Photo: Nina Nowak.

Nina Nowak: 'Circadian Rhythms', 2019. Installation view.
Photo: Nina Nowak.

Nina Nowak: 'Circadian Rhythms', 2019. Installation view. Photo: Nina Nowak.

Nina Nowak: 'Circadian Rhythms', 2019. Installation view. Photo: Nina Nowak.


English

Press Release, March 2019

Circadian Rhythms are to be found in every cell in the living world. This complex system can be seen as the default setting that gives structure, not only to cycles of sleep and human waking hours but also patterns of the daily life cycle of animals, plants and fungi. It is the so-called body clock that makes a plant open and close its flowers in a dark wardrobe.

The term describes a complex system of intertwined biological processes which act as a metronome to regulate the rhythms of overlaid functions within each cell. These rhythms are working on different levels from the bio-molecular cellular level all the way up to the behavioral. Outside stimuli such as artificial light and the deprivation of sleep and nutrition disrupt this fine framework. Circadian rhythms are the underlying mechanisms that are responsible for cell regeneration and also memory. In the dark the body clock ensures the regular function of the cell and prepares the organism for the next day.

All that lives may love, why longer
Bow to loss
With arms across?
Strike and you shall conquer.

- W.H. Auden: Underneath an Abject Willow, in: Tell me the Truth About Love

Es ist ein Licht, das in meinem Mund erlöscht.
- Die profoundis, Georg Trakl, in: Das wilde Hertz, Gedichte.

In Circadian Rhythms Nina Nowak is working on the borderland of organic and inorganic matter, creating an installation on the site that functions as a setting for different possibilities and processes to happen: material transformation by time or perpetual chance of collapse within a fine equilibrium.

Nina Nowak (b. 1984 PL/DE) studied Fine Arts at the Danish Royal Academy in Copenhagen, Kunstakademie DĂĽsseldorf and at RIA Stockholm. Her work has been included in shows at Galleri Susanne Ottesen, Horsens Kunstmuseum and museum kunstpalast DĂĽsseldorf.

Currently she is part of Art Hub Copenhagen’s studio program Life in the Future of Science and Technology. Circadian Rhythms is Nowak's first solo show i Denmark.

Opening: Friday April 5th, 5-9pm | Facebook event
Exhibition period: April 6th - April 27th 2019.
Opening hours: Wednesday - Saturday: 1-5pm.