0
0
Back to All Events

MATHILDE CARBEL "CURTAIN DROP"


  • ARIEL (Kvindernes Bygning), København Niels Hemmingsens Gade 10 København, 1153 Denmark (map)
71835941_390789431841802_5226927787088019456_o.jpg

Pressemeddelelse, oktober 2019

Curtain Drop af Mathilde Carbel er første udstilling i ARIELs toårige udstillingscyklus, og er en ny kommisionering til ARIEL. Mathilde Carbel studerede på CAFA, Central Academy of Fine Art, Beijing, Kina, og senere på Goldsmiths College, London, UK.

ARIEL – FEMINISMS IN THE AESTHETICS
ARIEL er en platform og interface for udvikling og formidling af nyskabende udstillinger, centreret omkring nye forgreninger af feminismer i det æstetiske felt. Gennem en innovativ facilitering af kunstnerisk forskning søger projektet at udvide og nuancere forståelsesrammen for feltet og skabe en kontaktflade, hvor emnerne kan tilgås. Initiativet er nordisk og internationalt orienteret med et langsigtet perspektiv på at forgrene sig ud i nye samarbejder, kontekster og situationer.

ARI. Readings
Lørdag d. 12. oktober kl. 14-16
Kvindernes Bygning, Gratis adgang
Tilmelding: arielfeminisms@gmail.com

ARI. Readings er en serie af arrangementer, hvor vi orienterer os mod litteraturen som formidler og essentiel del af kunstnernes research. Ved at skabe veje ind i stoffet vil vi med ARI. Readings fostre nye samtaler og nuancere debatten i det politiske, æstetiske og sociale felt. Som en del af ARIELs outreach, er intentionen at skabe en ramme for engagement og en kontaktflade på tværs af forskningsmiljøer, civilsamfund, foreninger og kunstneriske praksisser. Litteraturen er til dette arrangement udvalgt af Mathilde Carbel og kunstneren vil være til stede til at guide en fælles læsning.

ARIELs udstillingsplatform befinder sig i Kvindernes Bygning, hvor der eksisterer et fælles ønske om at bidrage til den offentlige debat og at samle et tværfagligt miljø omkring sig. Initiativet til Kvindernes Bygning blev til på baggrund af Kvindernes Udstilling i 1895. Selve bygningen blev tegnet af den kvindelige arkitekt Ragna Grubb og indviet i 1936.

Projektet og udstillingen er generøst støttet af: Bikubenfonden, København Kommune – Rådet for Visuel Kunst, MARI KANTER arkitekter, Nørhaven, faustlight, Flügger farver, STARK.

Fernisering: Fredag d. 11. oktober, kl. 16-18 | Facebook event
Udstillingsperiode: 11. oktober - 23. november 2019.
Find mere information her: ygrg.arielfeminisms.dk og @ariel_feminisms


ENGLISH VERSION:

Press Release, October 2019

Curtain Drop by Mathilde Carbel is the first exhibition in ARIEL’s two-year exhibition cycle, and is a new commission for ARIEL. Mathilde Carbel (DK) studied at CAFA, Central Academy of Fine Art, Beijing, China, and later at Goldsmiths College, London, UK.

ARIEL – FEMINISMS IN THE AESTHETICS
ARIEL is a platform and interface for developing and exploring pioneering exhibition forms and discourses, centred around new branches of feminisms in the aesthetic field. Through an innovative approach to artistic research the project seeks to widen and further nuance an understanding for the field, and create an interface giving space to the wide range of topics. The initiative is Nordic and internationally oriented with a long-term perspective wishing to emanate into new collaborations, contexts and situations.

ARI. Readings
Saturday October 12th 2-4pm
Kvindernes Bygning, Free admission
Sign-up: arielfeminisms@gmail.com

ARI. Readings is a series of events oriented towards literature as communication and a vital part of artists’ research. ARI. Readings examines this material and aims to foster new conversations and nuanced debates in the political, aesthetic and social field. As part of ARIEL’s outreach the intention is to create a setting for engagement and an interface running across research environments, civil society, organisations and artistic practices. For this event the literature is selected by Mathilde Carbel, and the artist will be present, guiding the reading group.

ARIEL’s exhibition platform is located in Kvindernes Bygning [The Women’s Building] where the common goal is to contribute to the public debate and to assemble an interdisciplinary environment. Kvindernes Bygning was initiated on the basis of The Women’s Exhibition in 1895. The building was designed by the female architect Ragna Grubb and inaugurated in 1936.

The project and exhibition is generously supported by: Bikubenfonden, København Kommune – Rådet for Visuel Kunst, MARI KANTER arkitekter, Nørhaven, faustlight, Flügger farver, STARK.

Opening: Friday 11th of October, 4-6pm | Facebook event
Exhibition period: 11th of October - 23rd of November 2019.
Find more information at: ygrg.arielfeminisms.dk and @ariel_feminisms