0
0
Back to All Events

MALIN BÜLOW & ANGELA RAWLINGS "HYDROSFÆRE"


  • Laboratoriet for Æstetik og Økologi, Helsingør Snekkersten Strand Snekkersten, 3070 Denmark (map)
Hydrosfære

Pressemeddelelse, april 2018

Vores kroppe skabes i og bevares af vandet på jorden. Vi afhænger af hydrologiske bevægelser; fra hav til atmosfære til land, og tager del i det planetariske vandkredsløb. Som kroppe af vand bærer vi også vand fra ét sted til et andet. Vores bevægelse faciliterer vandets bevægelse, ligesom vandet faciliterer vores. Vi er (i) hydrosfæren.

Hvordan intra-agerer vi med vandet der flyder i, mellem og gennem os? Hvordan koreograferer vi vandets bevægelse, og hvilke koreografier hælder disse nye hydrologier os ind i?

Interventioner i hydrosfæren har fatale konsekvenser for liv på jorden. Dæmninger, der opretholder kæmpebyer og agroindustrien, har ført til at hundreder af millioner mennesker er blevet fordrevet, hvoraf størstedelen er indfødte og etniske minoriteter. Industriens og kapitalismens affaldsprodukter hældes flittigt ud i vores vandede fælleder, mens afbrændingen af fossile brændstoffer degenererer det komplekse virvar af planetariske strømme og meteorologiske forhold, som opretholder eksistensgrundlaget for mere-end-blot-menneskelige verdener.

Udstillingen Hydrosfære arbejder i forlængelse af Laboratoriet for Æstetik og Økologis ny-udgivne danske oversættelse af Astrida Neimanis’ Hydrofeminisme: Eller, om at blive en krop af vand, som præsenterer en vandig forståelse af vores kropslige forbundethed. Udstillingen udforsker, hvad det vil sige at være (i) en krop af vand, i både en kropslig og planetarisk forstand. Som kroppe af vand er vi altid nedsunket i vandede cirkulationer, hvor vores mest intime kropslige væsker bliver til planetariske arkiver. Vand forbinder os på tværs af kroppe, arter og landskaber, men også på tværs af skalaer. Udstillingen præsenterer sted-specifikke og performative værker, der foreslår nye hydrosfæriske koreografier.

Malin Bülow præsenterer en installation, der iscenesætter et symbiopoetisk møde mellem to kroppe af vand. Kroppe og økosystemer mødes på kystens økoton i gensidig vejrtrækning. Hvordan er vi gensidigt impliceret gennem vores delte vandveje? Hvordan udvides kroppens grænser i kraft af dens gennemtrængelige membraner? Hvordan kan vi re-koreografere rummet imellem os.

Malin Bülow, work-in-progress til Hydrosfære, 2018.

Malin Bülow, work-in-progress til Hydrosfære, 2018.

angela rawlings arbejder ud fra destabiliseringerne af nordatlantiske hav- og vindstrømme. Til hendes performance Intime inviterer hun os til at bevæge os med planetariske strømme på en forstrand ved Øresund. Sammen vil vi cirkulere imod urets retning og mærke, hvordan det føles at bevæge sig som kroppe af vand på en større skala. Hvordan kan vi lære af havstrømme som re-figureres, og bevæger sig “imod” sine vante koreografier. Hvordan kan vi gen-opleve et velkendt sted, ved at lade os modstå velkendte bevægelsesmønstre?

angela rawlings, Intime performance med Rebecca Bruton i Kinghorn, Skotland, 2017.

angela rawlings, Intime performance med Rebecca Bruton i Kinghorn, Skotland, 2017.

Udstillingen finder sted på stranden, som repræsenterer et konstant foranderligt sted, der hele tiden genforhandles af tidevand, og gøres sårbare af en forandret hydrosfære. Hvordan kan vi lære at bebo dette sted af ukendelighed af en uvis fremtid? Hvordan engagerer vi os på ikke-destruktive måder i vandede cirkulationer?

Med udstillingen Hydrosfære søsætter Laboratoriet for Æstetik og Økologi platformen Hydra: en udforskning af vandede verdninger, transkropslige traumer og oceanisk healing, som med anker i Snekkersten vil engagere sig i vores vandede verden.

Malin Bülow (f. 1979, Sverige) bor og arbejder i Oslo. Hendes arbejde bebor skæringspunktet mellem performance, skulptur og installation. Inspireret af en indre fugtighed, osmose, gennemtrængelighed og ligevægt, ønsker Bülow at visualisere systemer og forbindelser mellem kroppe, for at forstå den menneskelige psyke i relation til en større psyke. Hun har en MFA fra Kunsthøgskolen i Oslo (2016) og en BFA fra Gerrit Rietveld Academy, Amsterdam (2012). Hun er også uddannet MSc i neurovidenskab fra VU University Amsterdam (2008) og BSc i molekylærbiologi fra Lund Universitet (2005).

angela rawlings er en canadisk-islandsk poet og kunstner, der nærmer sig spørgsmål om økopoetik og relationel empati mellem kroppe fra multidisciplinære, multisensoriske, og flersprogede steder. a. rawlings praksis spænder over sensoriske poesier, vokal og kontaktimprovisation, teater af det landlige, og samtaler med landskaber. Hendes bøger inkluderer Wide slumber for lepidopterists (Coach House Books, 2006), o w n (CUE BOOKS, 2015), og si tu (MaMa, 2017). Hendes libretti inkluderer Bodiless (til Gabrielle Herbst, 2014) and Longitude (til Davíð Brynjar Franzson, 2014). rawlings er PhD studerende ved Glasgow Universitet, hvor hun forsker i, hvordan man performer geokronologi i det antropocæne.

Laboratoriet for Æstetik og Økologi er en kuratorisk platform for planetariske tilblivelser. Vi arbejder med udstillinger, udgivelser og samtaler i et tværfagligt felt af koblinger mellem discipliner, arter, stemmer. Utro mod genrer strejfer de omkring i komplekse sammenvævninger af flerartede fortællinger. Vi forsøger at vedblive i det besværlige ved at (re)præsentere mere-end-menneskelige historier, fordi vi tror på disse som potentielle helende praksisser på en såret planet.

Fernisering: d. 18. maj, kl. 17-20.
Udstillingsperiode: d. 18. maj - 3. juni 2018.

Udstillingen er støttet af Fonden Roskilde Festival, Helsingør Kommune, Office for Contemporary Art Norway og Nordisk kulturkontakt.


Performance/installation program:

Malin Bülow
Fredag d. 18. maj, kl. 17-20, lørdag den 19. maj kl. 15-18, lørdag den 2. juni kl. 15-18.
Installationen kan tilgås døgnet rundt.
Snekkersten Strand.

Intime af angela rawlings
Lørdag d. 19. maj, kl. 19.45.
OBS: Helsingør Strand (Gummistranden).