0
0
Back to All Events

LOUIS REITH "RO OG RO"


  • Charlotte Fogh Gallery, Aarhus Mejlgade 44 Aarhus C, 8000 Denmark (map)

Pressemeddelelse, januar 2017

Charlotte Fogh Gallery har den store glæde at præsentere den hollandske kunstner Louis Reiths (f. 1983) første soloudstilling i Danmark.

Udstillingens titel, ”Ro og Ro”, stammer fra kunstnerens nylige flytning. I løbet af sommeren 2017 flyttede han fra det tætpakkede Amsterdam til landdistrikterne midt i Holland mellem floder, skove og landskab. I forbindelse med denne ændring af tempo, har Louis Reith skabt en række værker, der afspejler at blive bosat i et nyt miljø; både at acceptere langsommelighed og omfavne dets skønhed, men også det tomrum, der kommer med byens manglende incitamenter.

Louis Reith har altid haft en stor interesse for tryksager og fundne materialer, som han omdanner til collager, installationer og sine særlige mudder malerier på træplader. Reminiscenser af erindring og naturlige temaer oversættes til abstrakte kompositioner, der spiller med kontrasten mellem det mekaniske og det naturlige samt abstrakt og figurativt. Efter i mere end 8 år at have arbejdet med monokrome toner, inddrager hans store mudder malerier nu lyse farvede former. Collagerne, der er skabt af fundne bogsider med fredfyldte japanske interiører, giver nostalgiske mindelser om en anden tid. Ved siden af disse collager vises tegninger, som fremstår som skitser til ikke-eksisterende malerier.

Samtidigt inviterer galleriet på nytårskur med bobler
- vi glæder os til at se jer!

Bedste hilsner,
Charlotte Fogh Gallery

Fernisering: Lørdag d. 13. januar, kl. 13.00-16.00.
Udstillingsperiode: d. 13. januar - d. 10. februar, 2018.
Åbningstider: Onsdag 12-19, torsdag og fredag 12-17 samt lørdag 12-16.


English:

Charlotte Fogh Gallery is pleased to announce the first exhibition of the year with Dutch artist Louis Reith (born 1983), his first solo show in Denmark.

The exhibition's title, "Ro and Ro", comes from the artist's recent relocation. During the summer of 2017, he moved from the crowds of Amsterdam to the rural areas of the Netherlands between rivers, forests and landscapes. In connection with this change of pace, Louis Reith has created a number of works that reflects living in a new environment: both accepting slowness and embracing its beauty, but also the gap that comes with the city's lack of incentives.

Louis Reith has always had a great interest in printed matter and found materials, which he transforms into collages, installations and his special mud paintings on wood. Reminiscences of memory and natural themes are translated into abstract compositions that plays with the contrast between the mechanical and the natural as well as abstract and figurative. After more than 8 years working with monochrome tones, his large mud paintings now features bright colored shapes. The collages, created by found book pages with serene Japanese interiors, gives nostalgic memories of another time. Next to these collages are drawings that appear as sketches for non-existent paintings.

At the same time, the gallery invites you to our New Year's Reception with bubbles
- we look forward to seeing you!

Best regards,
Charlotte Fogh Gallery

Opening: Saturday the 13th of January, 1-4 pm.
Exhibition period: The 13th of January - 10th of February, 2018.
Opening Hours: Wednesday 12-7pm, thursday to friday 12-5pm and saturday 12-4pm.

Earlier Event: January 12
PWR "PANDÆMONIUM"
Later Event: January 13
GRUPPEUDSTILLING "XX HOVEDER"