0
0
Back to All Events

KH - KASPER HEIBERG


  • Banja Rathnov Galleri & Clausens Kunsthandel, København Studiestræde 14 København, 1455 Denmark (map)
Kasper Heiberg, H52.

Kasper Heiberg, H52.

Pressemeddelelse, marts 2019

KH - Kasper Heiberg
Akvareller, krusedulle- og tuschtegninger

Kasper Heiberg var et navn i sin samtid, men blev herefter næsten glemt. Hans kunstneriske arbejdes vægt og betydning blev dog hentet ud af glemslen og cementeret i 2013 med udstillingen Kasper Heiberg – pioner i farver på KØS og udgivelsen af den flotte store monografi om ham skrevet af Kira Koefoed, udgivet på Forlaget Vandkunsten. Hvis man kort skal karakterisere hans arbejde må det være med ord som undersøgende, koncentreret, legende, koloristisk og med begge ben på jorden.

Han var livet igennem stærkt optaget af farven som fænomen, af farvers anvendelse og deres klassificering kulturelt og geografisk. Kasper Heiberg stillede sig det spørgsmål han som billedkunstner - som praktisk og teoretisk arbejdende i det billedkunstneriske felt - følte var væsentligt, nemlig hvad det betyder, at noget har eller er en farve… Man kan tænke på receptionen af de antikke marmorskulpturer, som vi i dag ved var bemalede. Hvad betyder det for perceptionen og tolkningen af dem?

Historien har vist os dybe afgrunde i noget, vi troede var sandheden. Men især hverdagens farver - farverne i den virkelighed vi går rundt i - blev genstand for Kasper Heibergs blik. Populærkulturens paletter og forståelser blev analyseret og beskrevet. Ser man på det værk han efterlod sig, er det tydeligt, at han gjorde op med hierarkierne og forholdt sig åbent overfor hvad han som billedkunstner kunne beskæftige sig med. Den traditionelle opdeling af skulptur og maleri, og skulptur og arkitektur blev opløst og i flere af hans udsmykningsarbejder ses det hvordan udformningen udformes på stedets betingelser, og er det vi i dag ville kalde ”stedspecifikke” arbejder. Også de bemalede minimalistiske skulpturer i bl.a. aluminium er helt helt moderne. De kan opfattes som en slags farvemodeller, hvor farven fra maleriets flade føres ud i rummet, som tråde eller parallelt stillede plader, hvori farvernes indbyrdes påvirkning udforskes.

Gennem alle årene tegnede han, og udstillingen hos os KH – Kasper Heiberg tager sit udgangspunkt i tegninger og akvareller samt enkelte eksempler på små tre-dimmensionelle ting. Mange af arbejderne er fra 1960’erne. I denne periode udvikler Kasper Heiberg sit særkende med egentlige krusedulle-tegninger samt små musikalske tuschtegninger og akvareller. Altid på undseligt papir, i forskellige farver og nuancer. Karakteristisk for papirarbejderne er, at de er forsigtige, men har en alvor i sig. De er som tøvende overvejelser, indskydelser og pludselige ryk. Det er åbne ting på papir samt spor af håndens store bløde bevægelser. Nogle er farvede, fnuglette og rørende poetiske, som små studier i hvor lidt der skal til… og hvor lidt der behøves. Kasper Heibergs kunst har meget at sige til os, også i dag. - Mette Sterup-Hansen.

Kasper Heiberg, H17.

Kasper Heiberg, H17.

Kasper Heiberg (1928-1984) debuterede som maler i 1948 på Kunstnernes Efterårsudstilling. Fra 1960’erne arbejdede han dog hovedsageligt som billedhugger. Han var i en årrække bosat i Paris, hvor han bl.a. kortvarigt arbejdede sammen med Willy Ørskov, og senere i livet engagerede han sig i arbejdet med at integrere billedkunst og arkitektur. Af vigtige udsmykninger skal nævnes Thisted Gymnasium og Skjoldhøjkollegiet i Århus. I 1975 udkom bogen ”Den Europæiske Palet” som er en afhandling udarbejdet i forbindelse med et 3-års stipendie på Kunstakademiet. Han udstillede herhjemme og i udlandet, og modtog i 1971 Eckersberg medaljen og i 1983 Thorvaldsen medaljen. I 1985-86 blev en mindeudstilling vist på Brandts Klædefabrik og på Den Frie.


Erland Knudssøn Madsen
Fra yderste kant”
Reservat-raderinger

Som bosat i det yderste Nordvest-Jylland er Erland Knudssøn Madsen til dagligt omgivet af en storslået og vild natur. Men det er samtidig en fredet natur. I dag er det Nationalpark, altså en slags reservat.

Gennem årene har han i sine værker refereret til - samt indoptaget og bearbejdet indtryk fra - dette område. Naturens tilsyneladende vildskab og sameksistensen med det menneskeskabte optager ham. Sammenhængen mellem det formede og det ubearbejdede rå udtryk er karakteristisk for ham. Han arbejder i sten og med træ og bronze, samt med mere ydmyge materiale som papir og gips.

Ofte er de tre-dimmensionelle arbejder bemalet, eller delvist bemalet. Deres farveholdning rummer derfor både naturens dæmpede jordfarver, men også klare og stærke farver som rød, grøn, gul og blå. Og han arbejder også gerne i to dimmensioner. Til ophængning i butikken hos os har han lavet nye kobbertryk, trykt hos Niels Borch Jensen. Det er fire store tryk og 18 mindre. Nogle er sort-hvide, andre har fået tilsat et farvet felt. Værkerne forestiller ikke noget som sådan, men udfolder en verden eller en væren. De er flotte, og fremstår på en gang ubesværede i deres fremtoning, og alligevel svære at gå til…

Med temaer som vækst og stilstand, dynamik og ro, kredser de om livet og døden - om eksistensen. Samtidig kan de ses som en art protest mod menneskets indgriben i naturen og transformationen af området til reservat ”for fritidsfolket, med arrangementer for løbere, cyklister af alle mulige slags og naturelskere og alle mulige andre på eventbasis” som Erland formulere det. - Mette Sterup-Hansen.

Erland Knudssøn Madsen (f. 1942) er autodidakt maler og billedhugger. Han debuterede i 1963 på Kunstnernes Efterårsudstilling og har siden udstillet herhjemme og i udlandet.

Han er repræsenteret på bl.a. Vendsyssel og Randers Kunstmuseer, Museum Sønderjylland (Kunstmuseet i Tønder), samt Vejle og Skovgaardmuseet. Han har lavet udsmykninger som bl.a. ”Fredens Ark / Dag- og nathimmel, samt ”Livets Træ” til Herningvejs Skole i Aalborg, og altertavlen ”Lysvæld” i Thisted Kirke, samt andre udsmykningsarbejder tænkt og udført til specifikke steder og i offentlige rum.

I 2007 blev den store retrospektive udstilling Erland Knudssøn Madsen - HUD - 40 år i Thy vist på Museet for Thy og Vester Hanherred ledsaget af bogen Hud. I 2008 modtog han Carl Nielsen og Anne Marie Carl Nielsens store legat. Og i 2016 vistes udstillingen PULS på KunstCentret Silkeborg Bad, også ledsaget af et stort fint katalog. Han modtager Statens Kunstfonds Hædersydelse.

I årene 1977-78 assisterede han Kasper Heiberg med dennes store udsmykning af Thisted Gymnasium.

Fernisering: Fredag d. 22. marts, kl. 17-19.
Udstillingsperiode: D. 22. marts - 20. april, 2019.
Åbningstider: Onsdag til fredag kl. 12-17 og lørdag kl. 11-15 (Påskelukket 18. og 19. april).

Earlier Event: March 22
ALESSANDRO MORODER "HONEY" 📷
Later Event: March 22
MARINA ADAMS "RADERINGER"