0
0
Back to All Events

KAH BEE CHOW & MOA ALSKOG "EARLY SPRING" 📷


  • ORGANON Exhibition Space, Odense Store Glasvej 53 Odense, 5000 Denmark (map)
Kah Bee Chow & Moa Alskog “Early Spring“ (installation view). Foto: Kirstine Mengel.

Kah Bee Chow & Moa Alskog “Early Spring“ (installation view). Foto: Kirstine Mengel.

Pressemeddelelse, februar 2019

Kære Alle, Vi er glade for at præsentere og invitere jer til: 
Early Spring af Kah Bee Chow og Moa Alskog.

Moa Alskog og Kah Bee Chow mødes over en fælles interesse for træer, blade, krybdyr, amfibier og det menneskelige blik i duoudstillingen Early Spring.

Moa Alskog præsenterer en række tegninger, der tager udgangspunkt i frøens symbolske transformation - fra at være forbundet med liv, frugtbarhed og fødsel i det gamle Egypten blev frøen djævlens håndlanger i middelalderen. Projektet er en del af en igangværende længere undersøgelse af primært vestlige mytologier og historie, hvor hun forsøger at få en bedre forståelse for, hvordan det moderne menneskes forhold til "naturen" er blevet formet.

Moa Alskog dimitterede fra Det Kongelige Danske Kunstakademi i 2016. Hun bruger tekst, tegning, tekstil og video til at lave historier, der undersøger relationer, sprog og blik.

Kah Bee Chow “Uden titel,” 2019 (photogram). Foto: Kirstine Mengel.

Kah Bee Chow “Uden titel,” 2019 (photogram). Foto: Kirstine Mengel.

Kah Bee Chow “Uden titel,” 2019 (polyester resin cast, rock). Foto: Kirstine Mengel.

Kah Bee Chow “Uden titel,” 2019 (polyester resin cast, rock).
Foto: Kirstine Mengel.

Kah Bee Chow & Moa Alskog “Early Spring“ (installation view). Foto: Kirstine Mengel.

Kah Bee Chow & Moa Alskog “Early Spring“ (installation view). Foto: Kirstine Mengel.

Kah Bee Chow “Uden titel,” 2019 (photogram).  Foto: Kirstine Mengel.

Kah Bee Chow “Uden titel,” 2019 (photogram).
Foto: Kirstine Mengel.

Kah Bee Chow “Uden titel,” 2019 (photogram). Foto: Kirstine Mengel.

Kah Bee Chow “Uden titel,” 2019 (photogram). Foto: Kirstine Mengel.

Moa Alskog “Gravid Maja,” 2019 (farveblyant på papir). Foto: Kirstine Mengel.

Moa Alskog “Gravid Maja,” 2019 (farveblyant på papir). Foto: Kirstine Mengel.

Kah Bee Chow præsenterer prints og eksperimenter udviklet i et improviseret mørkekammer, som hun opførte under et ophold i Marseille i efteråret 2018. Værkerne er blevet til ud fra et ønske om at arbejde responsivt med byens miljø og temperament, og projektet gør brug af planter, kasseret affald og fundet materiale fra hendes daglige vandreture.

Kah Bee Chow har base i Malmö. Hun arbejder ofte med former for indkapslinger i forhold til dyr og menneskekroppen med nøje opmærksomhed på rumlige og stedsmæssige specificiteter. Hendes arbejde med skulptur, video og tekst sammenknytter ofte forskellige begivenheder og referencer i generative tråde, som skaber fortællinger og taksonomier gennem bevægelse og strømme, etymologier og arkitektur.

Fernisering: Fredag d. 8. marts, 2019. Kl. 18-21.
Udstillingsperiode: d. 8.-28. marts, 2019.

Åbningstider:
Søndag d. 10. marts, kl. 14-17.
Søndag d. 17. marts, kl. 14-17.
Torsdag d. 21. marts, kl. 17-19.
Søndag d. 24. marts, kl. 14-17.
Torsdag d. 28. marts, kl. 17-19.

Udstillingen er gjort mulig med støtte fra Statens Kunstfond og Odense Kommunes Kulturpulje.

Kah Bee Chow & Moa Alskog “Early Spring“ (installation view). Foto: Kirstine Mengel.

Kah Bee Chow & Moa Alskog “Early Spring“ (installation view). Foto: Kirstine Mengel.

Moa Alskog “Varde ljus (en hälsning til Nancy Spero),” 2019 (farveblyant på papir). Foto: Kirstine Mengel.

Moa Alskog “Varde ljus (en hälsning til Nancy Spero),” 2019
(farveblyant på papir). Foto: Kirstine Mengel.

Moa Alskog “Askens Skugga / Underjord,” 2019 (farveblyant på papir). Foto: Kirstine Mengel.

Moa Alskog “Askens Skugga / Underjord,” 2019
(farveblyant på papir). Foto: Kirstine Mengel.

Kah Bee Chow “Uden titel,” 2019 (photogram). Foto: Kirstine Mengel.

Kah Bee Chow “Uden titel,” 2019 (photogram). Foto: Kirstine Mengel.

ENGLISH:

Press release, February 2019

Dear All, We are happy to present and invite you to the duo exhibition:
Early Spring by Kah Bee Chow and Moa Alskog.

In this duo exhibition Moa Alskog and Kah Bee Chow meet over a shared interest in trees, leaves, reptiles, amphibians and the human gaze.

Moa Alskog will present a series of drawings that takes its starting point in the frog’s symbolic transformation – from being connected to life, fertility and birth in ancient Egypt, the frog became the devil’s henchman in the middle ages. The project is part of a long-term investigation into primarily western mythologies and history, through which she tries to get a better understanding of how the modern human’s relation to ‘nature’ has been shaped.

Moa Alskog graduated from the Royal Danish Academy of Fine Arts in 2016. She uses text, drawing, textile and video to make stories that investigates relations, language and the gaze.

Kah Bee Chow & Moa Alskog “Early Spring“ (installation view).  Foto: Kirstine Mengel.

Kah Bee Chow & Moa Alskog “Early Spring“ (installation view).
Foto: Kirstine Mengel.

Moa Alskog “Svart sol,” 2019 (favreblyant på papir). Foto: Kirstine Mengel.

Moa Alskog “Svart sol,” 2019 (favreblyant på papir). Foto: Kirstine Mengel.

Moa Alskog “I väntan på doktorn,” 2019 (farveblyant på papir). Foto: Kirstine Mengel.

Moa Alskog “I väntan på doktorn,” 2019 (farveblyant på papir). Foto: Kirstine Mengel.

Kah Bee Chow will present prints and experiments developed in a makeshift darkroom she built during her stay in Marseille in the fall of 2018. They came from a desire to work responsively to the environment and temperament of the city; incorporating plants, discarded rubbish and found material from her daily walks.

Kah Bee Chow is based in Malmö Sweden. She usually works with forms of enclosures in relation to animals and the human body, with close attention to particularities of space and site. Her work with sculpture, video and text often links disparate events and references as generative threads, imagining narratives and taxonomies through movement and flows, etymologies and architecture.

Opening: Friday March 8, 2019. 6pm-9pm.
Exhibition period: March 8-28, 2019.

Opening Hours:
Sunday March 3, 2pm-5pm.
Sunday March 17, 2pm-5pm.
Thursday March 21, 5pm-7pm.
Sunday March 24, 2pm-5pm.
Thursday March 28, 5pm-7pm.

Kah Bee Chow & Moa Alskog “Early Spring“ (installation view). Foto: Kirstine Mengel.

Kah Bee Chow & Moa Alskog “Early Spring“ (installation view). Foto: Kirstine Mengel.

Moa Alskog “Paedophrye Amanuensis” (med tilladelse fra Austin Creative Commons Rittmeyer EN, Allison A, Gründler MC Thompson DK), 2019 (Inkjet print). Foto: Kirstine Mengel.

Moa Alskog “Paedophrye Amanuensis” (med tilladelse fra Austin Creative Commons Rittmeyer EN, Allison A, Gründler MC Thompson DK), 2019 (Inkjet print). Foto: Kirstine Mengel.

Kah Bee Chow & Moa Alskog “Early Spring“ (installation view). Foto: Kirstine Mengel.

Kah Bee Chow & Moa Alskog “Early Spring“ (installation view).
Foto: Kirstine Mengel.

Kah Bee Chow “Uden titel,” 2019 (chipboard, wood, laser-cut and engraved plexiglass coin, mint, lighting gel, glass, photo paper, washi tape, lamp, silicone, wire, screws, nails). Foto: Kirstine Mengel.

Kah Bee Chow “Uden titel,” 2019 (chipboard, wood, laser-cut and engraved plexiglass coin, mint, lighting gel, glass, photo paper, washi tape, lamp, silicone, wire, screws, nails). Foto: Kirstine Mengel.

Kah Bee Chow “Uden titel,” 2019 (chipboard, lamp, laptop table, coin, grass, ribbon, laser-cut plexiglass, wash tape, silicone, nails, photo paper). Foto: Kirstine Mengel.

Kah Bee Chow “Uden titel,” 2019 (chipboard, lamp, laptop table, coin, grass, ribbon, laser-cut plexiglass, wash tape, silicone, nails, photo paper). Foto: Kirstine Mengel.

Kah Bee Chow “Uden titel,” 2019 (chipboard, wood, laser-cut and engraved plexiglass coin, mint, lighting gel, glass, photo paper, washi tape, lamp, silicone, wire, screws, nails). Foto: Kirstine Mengel.

Kah Bee Chow “Uden titel,” 2019 (chipboard, wood, laser-cut and engraved plexiglass coin, mint, lighting gel, glass, photo paper, washi tape, lamp, silicone, wire, screws, nails). Foto: Kirstine Mengel.