0
0
Back to All Events

JULIE RIIS ANDERSEN, VIKTORIA WENDEL SKOUSEN & NAT BLOCH GREGERSEN "IN TRIO"

  • Marielundvej 34A Herlev, 2730 Denmark (map)
In trio.

In trio.

In trio
- En endagsudstilling i Herlev

Jeg leder efter et sted, hvor jeg ikke findes. Hvorfor er jeg mig – og ikke dig? Hvor langt væk er du? Kan jeg møde dig snart. Nej. Ja. Jeg er blot et simpelt redskab. Et medie, ét ud af mange. Det er her vi bor.

Velkommen.

Julie Riis Andersen (f. 1988) Arbejder på tværs af billede, lyd, tekst, og installation. Hendes arbejde forholder sig gennemgående til menneskets fremmedgjorthed og symbiotiske forhold til teknologi. Hun lever og arbejder i København og har en MFA fra Det Kgl. Danske Kunstakademi. Hun har tidligere udstillet på Vemilion Sands, Gl. Strand og Den Frie. Julie Riis Andersen har bidraget i publikationerne Eye Attack – op art og kinetisk kunst, Louisiana og Hundrede Manifester/BD Gladiator-Krabbesholm. Hun har modtaget 15. Juni Fondens Hæderspris og Ole Haslunds Kunstnerfonds Rejselegat.

Viktoria Wendel Skousen (f. 1987) Er uddannet fra Det Kgl. Danske Kunstakademi og Akademie der Bildenden Künste Wien i 2015. Hendes værker undersøger magtforhold indenfor kunsten. Samlingens autoritet, forholdet mellem tekst og billede, intime relationer og blikkets magt. Hun arbejder i medierne fotografi, træsnit, silketryk, tegning og med tekst og taler. Viktoria Wendel Skousen har tidligere udstillet på Remap Athens, KünstlerHaus München, Piscine og Roskilde Festival. I 2017 modtog hun Bikubenfondens Atelierlegat 2017-2018. Hun er desuden stifter af det internetbaserede kunsttidsskrift Texted.

Nat Bloch Gregersen (f. 1986) Arbejder med installation, skulptur, lys, tekst og performative oplæsninger. Spændingsfeltet mellem det figurative og abstrakte udforskes gennem værkernes fysikalitet. Forholdet mellem menneske og natur afsøges ved at iscenesætte og afprøve grænserne mellem individet og omverdenen. Hun er uddannet fra Det Jyske Kunstakademi og Forfatterstudium 1 ved Norges Arktiske Universitet. I 2017 modtog hun Bikubenfondens Atelierlegat. Bloch Gregersen er repræsenteret af Alice Folker Gallery og har tidligere udstillet på Kunsthal Aarhus, Den Frie og Antenna Media Gallery ( JP).

Fernisering: D. 28 marts, kl. 17–21.


ENGLISH:

In trio
- A one-day exhibition in Herlev

I’m looking for a place where I don't exist. Why am I me – and not you? How far away are you? Can I meet you soon. No. Yes. I’m just a simple tool. A media, one of many. is is where we live.

Welcome.

Julie Riis Andersen (b. 1988) Works across image, sound, text and installation. Her work addresses the human alienation and desire towards technology. She lives and works in Copenhagen and has a MFA from the Royal Academy of Fine Arts. She has exhibited at Vermilion Sands, EXTRACT Gl. Strand and Den Frie. She has contributed to the Eye Attack – op art and kinetical art, Louisiana and Hundrede manifester/BD Gladiator - Krabbesholm. She has been awarded by 15. Juni fonden and Ole Haslunds kunstnerfonden.

Viktoria Wendel Skousen (b. 1987) Lives and works in Copenhagen and has a MFA from the Royal Academy of Fine Arts and Akademie der Bildenden Künste Wien. Her practice investigates different kinds of power relations within the arts, that be political, intimate or the power of the gaze. She works in several different medias including photography, printmaking, text and performance. Viktoria Wendel Skousen has previously exhibited in Remap Athens, KünstlerHaus München, Piscine and Roskilde Festival 2018. In 2013 she founded the internet-based art magazine and archive for artistic writing, Texted.

Nat Bloch Gregersen (b. 1986) Works with installation, sculpture, light, text and performative readings. The tension field between the figurative and abstract is explored through the physicality of the works. The relationship between human and nature evolves through the staging and testing of boundaries between the individual and the outside world. Bloch Gregersen is educated from The Jutland Art Academy and Writers School 1 at The Arctic University of Norway. In 2017 she was granted the Bikuben Foundation’s Studio Program. Bloch Gregersen is represented by Alice Folker Gallery and has previously shown works at Kunsthal Aarhus, Den Frie Udstillingsbygning and Antenna Media Gallery ( JP).

Opening: March 28, 5pm - 9pm.