0
0
Back to All Events

NICK NAGEL & CHRISTIAN BANG JENSEN "HAVBLIK OG KOMMUNAL POETIK"


Kunsthal ved siden af præsenterer udstillingen Havblik og Kommunal Poetik af Nick Nagel og Christian Bang Jensen. Udstillingen er blevet til i en løbende dialog imellem de to kunstnere, som hver især har skabt værker som forholder sig til stedet.

Kunstnernes interesser er vidt forskellige, og grunden til samarbejdet er netop også at finde i deres forskellige metoder. Samarbejdet skal ses som et produktivt benspænd og en mulighed for at bidrage til en ikke-homogen udstilling, som kan udfordre publikum. Håbet har været at skabe en intern dynamik imellem to forskellige praksis, som derved kan fungere i form af brud og sammenstød, men med dialogen og stedet tilfælles. Den dobbelte titel peger på kunstnernes forskellige tilgange til materialet.

Christian Bang Jensen viser en serie værker der på idiosynkratisk vis prøver at afsøge materielle og mytologiske forestillinger som knytter sig til havnen og havet. Dette gøres med værker som forholder sig stedsspecifikt til Kunsthal ved siden af's rå lokaler i en tidligere industri bygning på Svendborg havn. Værkerne vil være en afsøgning af nogle af de funktioner som havnen indeholder og er skulpturelle overvejelser af nogle af kunstnerens fænomenologiske iagttagelser.

Havnen er traditionelt set en udvekslingens forpost. Et sted hvor der er udsyn til andre lande og drømme om en anden verden, men det er også en anden verden, hvor kulturen tilpasser sig havets natur i et forsøg på at bemestre dette element, som har helt andre love end landmassens stabilitet. Havnen er synonym med dens funktion – med trisser, fortøjring, bassin, kraner, og opbevaring. En anden udveksling skal finde sted i det rum som engang var havnens snedkerværksted, en udveksling af en mindre merkantil karakter. Udvekslingen bliver i mellem værkerne og de som kommer og ser udstillingen.

 Nick Nagel og Christian Bang Jensen, "Havblik og Kommunal Poetik", 2017.

Nick Nagel og Christian Bang Jensen, "Havblik og Kommunal Poetik", 2017.

Nick Nagel arbejder med tekst og installation, hvor teksten kredser om samfundsmæssige og personlige problematikker, mens installationen fungere som en stedspecifik iscenesættelse. Iscenesættelsen/installationen er med til at konkretisere teksten, og give eksempler på tekstens æstetiske udgangspunkt. Værkets udgangspunkt til denne udstilling, er mødelokaler på Svendborg kommune, ikke kun det æstetiske ved dem, men også mødelokalet som en magtfuld aktør i Svendborgs kulturliv og overfor borgeren generelt. 

 Nick Nagel og Christian Bang Jensen, "Havblik og Kommunal Poetik", 2017.

Nick Nagel og Christian Bang Jensen, "Havblik og Kommunal Poetik", 2017.

EYE CANDY
Under udstillingsperioden vises videoværket Parallel Worlds af Linda Jasmin Mayer. Parallel Worlds viser forskellige aspekter af undersøgelse og udforskning, med udgangspunkt i Det Arktiske Hav (Ishavet) og den menneskelige psyke. Titlen Parallel Worlds sammenholder to verdener, den ydre og den indre verden og portrætterersamspillet mellem de to verdener der begge udforskes. 

 Video: Judith Goudsmit & Linda Jasmin Mayer, Photography: Linda Jasmin Mayer, Lyd: Gabriel Bott. | Støttet af: Alfred Kordelin Foundation, Helsinki, Finland & Arts Council of South Tyrol, Autonomous Province of Bozen, Italy.

Video: Judith Goudsmit & Linda Jasmin Mayer, Photography: Linda Jasmin Mayer, Lyd: Gabriel Bott. | Støttet af: Alfred Kordelin Foundation, Helsinki, Finland & Arts Council of South Tyrol, Autonomous Province of Bozen, Italy.

Om de udstillende kunstnere
Linda Jasmin Mayer (f. 1986 i Meran, Tyrol, Italien) har sin BFA (skulptur studier) fra Brera Kunstakademi i Milano. Senere tog hun sin MFA fra Det Finske Kunstakademi i Helsinki på studiet for tid og rum. Senere har hun studeret på Det Kongelige Kunstakademi (Tidsbaserede medier) i 2015. Hendes værker er blevet vist i solo- og gruppeudstillinger i Italien, Spanien, Finland, Danmark, Østrig, Sri Lanka og Ægypten.

Christian Bang Jensen (f. 1983) er uddannet fra Det Fynske Kunstakademi og har en MFA fra Kunsthøjskolen i Malmø. Han arbejder tværmedielt, men ofte skulpturelt eller installatorisk, med fokus på korrespondencer i mellem materiale og betydning. Arbejdet er ofte sammensat af forskellige elementer og tager ofte form som en slags udvidede collager. Hans arbejde kredser om en undersøgelse af kulturel appropriation, mytologi og historie.

Nick Nagel (f. 1986) Er uddannet fra Det Fynske Kunstakademi. Arbejder hovedsageligt med foto, tekst, installation og lyd. Hans værker omhandler politiske og personligeproblematikker, som han forholder sig kritisk til på en direkte og konfronterende måde, der ofte indeholder humoristiske sekvenser i hans egen selverkendelse. De objekter der figurerer installatorisk i hans værker, er som regel genkendelige og er med til at projicere de emner som værkerne indeholder, der i bund og grund er relevante og vedrørende alle.

Fernisering: Fredag d. 24. marts, kl. 17-21 | Facebook event

Earlier Event: March 23
NANNA RIIS ANDERSEN "MOUTH"
Later Event: March 24
GRUPPEUDSTILLING "SART"