0
0
Back to All Events

GRUPPEUDSTILLING "WE DON'T SPEAK ABOUT BIRD" 📷


  • Big Shark, Aalborg Kayerødsgade 10 Aalborg, 9000 Denmark (map)
Big Shark. Foto: Sara Arenfeldt.

Big Shark. Foto: Sara Arenfeldt.

Pressemeddelelse, oktober 2018

Den gamle dykkerskole på Kayerødsgade vil til november danne rammen om det kunstnerdrevet projekt Big Shark. Den første udstilling bliver We Dont Speak About Bird med værker af Samara Sallam, Paula Kaniewska, Peter Højbjerg, Sandro Masai, Nicolai Risbjerg og Sara Arenfeldt.

We Dont Speak About Bird tager udgangspunkt i tabuer omkring de konfliktende maskuline kønsroller og vil bearbejde temaet kærligt gennem forskellige udtryksformer, her iblandt, performative elementer som videoinstallation og performance. Til ferniseringen bliver Frederikstorv inddraget med performanceværker af kunstnerne Sara Arenfeldt, Samara Sallam og Sandro Masai.

Peter Højbjerg “I døden skal du lide.” Foto: Scott William Raby & Rikke Ehlers Nilsson.

Peter Højbjerg “I døden skal du lide.” Foto: Scott William Raby & Rikke Ehlers Nilsson.

Peter Højbjerg “I døden skal du lide” (detalje). Foto: Scott William Raby & Rikke Ehlers Nilsson.

Peter Højbjerg “I døden skal du lide” (detalje). Foto: Scott William Raby & Rikke Ehlers Nilsson.

Om Big Shark
Projektet er, med sin flydende form, en videreførelse af traditionen for en undergrunds udstillingsscene i Aalborg, men er det første kunstnerdrevet projektrum med udstillinger og projekter af sin slags i Aalborg.

Big Shark er støttet af: Mit Frederikstorv Puljen, KulturKANten og Det Obelske Familiefond.

Fernisering: Lørdag d. 3. november, kl. 15-18 | Facebook event
Udstillingsperiode: 3. november - 17. november 2018.
Åbningstider: Tirsdag-torsdag: kl. 14-17.30.

Sara Arenfeldt “Untitled” & Paula Kaniewska “who wears the pants.” Foto: Scott William Raby & Rikke Ehlers Nilsson.

Sara Arenfeldt “Untitled” & Paula Kaniewska “who wears the pants.” Foto: Scott William Raby & Rikke Ehlers Nilsson.

Sara Arenfeldt “Untitled.” Foto: Scott William Raby & Rikke Ehlers Nilsson.

Paula Kaniewska “who wears the pants.”
Foto: Scott William Raby & Rikke Ehlers Nilsson.

ENGLISH

Press Release, October 2018

In November the old diving school in Kayerødsgade will be hosting the artist-run project Big Shark. The first exhibition will be We Dont Speak About Bird which presents work by the artists Samara Sallam, Paula Kaniewska, Peter Højbjerg, Sandro Masai, Nicolai Risbjerg and Sara Arenfeldt.

We Dont Speak About Bird will have its point of departure in taboos around the conflicting masculine gender roles and will process the theme in a caring manner through different forms of expression among performative elements like video installation and performance. At the opening, Frederikstorv will be included as a part of the performance pieces by Sara Arenfeldt, Samara Sallam and Sandro Masai.

Paula Kaniewska “Extraordinary Encounter.” Foto: Scott William Raby & Rikke Ehlers Nilsson.

Paula Kaniewska “Extraordinary Encounter.” Foto: Scott William Raby & Rikke Ehlers Nilsson.

Nicolai Risbjerg “Strange Masculine Energy.”
Foto: Scott William Raby & Rikke Ehlers Nilsson.

Nicolai Risbjerg “Strange Masculine Energy” (detalje).
Foto: Scott William Raby & Rikke Ehlers Nilsson.

About Big Shark
The project is with its fluid form an extension of the tradition for underground exhibition rooms in Aalborg, but is the first artist-run project space with group exhibitions and projects of its kind in Aalborg.

Big Shark is supported by: Mit Frederiktorv Puljen, KulturKANten and Det Obelske Familiefond.

Opening: Saturday the 3rd of November, 3-6pm | Facebook event
Exhibition period: 3rd of November - 17th of november 2018.
Opening hours: Tuesday-thursday: 2-5.30pm.

Sandro Masai “003.” Foto: Scott William Raby & Rikke Ehlers Nilsson.

Sara Arenfeldt “Lålleby-Lulliby.”
Foto: Scott William Raby & Rikke Ehlers Nilsson.

Sara Arenfeldt “Lålleby-Lulliby.” Foto: Scott William Raby & Rikke Ehlers Nilsson.

Sara Arenfeldt “Lålleby-Lulliby.” Foto: Scott William Raby & Rikke Ehlers Nilsson.

Samara Sallam “Say Mama.”
Foto: Scott William Raby & Rikke Ehlers Nilsson.

Samara Sallam “Say Mama.”
Foto: Scott William Raby & Rikke Ehlers Nilsson.

Samara Sallam “Say Mama.” Foto: Scott William Raby & Rikke Ehlers Nilsson.

Samara Sallam “Say Mama.” Foto: Scott William Raby & Rikke Ehlers Nilsson.