0
0
Back to All Events

GRUPPEUDSTILLING "SHOW UP" 📷


  • RØM, Valby Grønttorvet 24 København, 2500 Denmark (map)
Gruppeudstilling "Show Up," 2018. Foto © RØM.

Gruppeudstilling "Show Up," 2018. Foto © RØM.

Pressemeddelelse, marts 2018

RØM glæder sig over at præsentere SHOW UP - et interdisciplinært eksperiment - hvor 55 samtidskunstnere er blevet inviteret til en gruppeudstilling ud fra følgende retningslinjer:

● Hver kunstner deltager med ét værk. Der er ingen krav til størrelse, medie etc.

● Den enkelte møder personligt op med sit værk til ferniseringen. Man kan altså ikke aflevere værket på forhånd eller få en anden til at medbringe det.

● Man sørger selv for at få ophængt/placeret/installeret sit værk i udstillingen.

Udstillingen skabes på denne baggrund først til selve ferniseringen, hvor SHOW UP løbende vil tage form i takt med, at kunstnerne ankommer med deres værker. Det vides ikke på forhånd, hvor mange af de 55 inviterede samtidskunstnere, der rent faktisk dukker op med et værk, ligesom der ikke er en egentlig kurator til at facilitere installeringen af udstillingen. Det skal kunstnerne i samspil selv stå for.

Gruppeudstilling "Show Up," 2018. Foto © RØM.

Gruppeudstilling "Show Up," 2018. Foto © RØM.

Gruppeudstilling "Show Up," 2018. Foto © RØM.

Gruppeudstilling "Show Up," 2018. Foto © RØM.

Gruppeudstilling "Show Up," 2018. Foto © RØM.

Gruppeudstilling "Show Up," 2018. Foto © RØM.

Gruppeudstilling "Show Up," 2018. Foto © RØM.

Gruppeudstilling "Show Up," 2018. Foto © RØM.

Tanken er opstået som en konsekvens af, at meget af den energi, der er lagt i en udstilling, bliver frigivet til selve ferniseringen i forhold til resten af udstillingsperioden. Til ferniseringen er kunstneren/kunstnerne som regel til stede. Her kan man spørge ind til værkerne. Her drikker man et glas vin og taler om udstillingen. Man skaber nye forbindelser, møder sine kollegaer og måske en gammel ven. Der er kort sagt god energi til ferniseringen på en kunstudstilling.

Gruppeudstilling "Show Up," 2018. Foto © RØM.

Gruppeudstilling "Show Up," 2018. Foto © RØM.

Gruppeudstilling "Show Up," 2018. Foto © RØM.

Gruppeudstilling "Show Up," 2018. Foto © RØM.

Gruppeudstilling "Show Up," 2018. Foto © RØM.

Gruppeudstilling "Show Up," 2018. Foto © RØM.

Gruppeudstilling "Show Up," 2018. Foto © RØM.

Gruppeudstilling "Show Up," 2018. Foto © RØM.

RØM vil med SHOW UP gøre dette energiske tidsrum, som det flygtige moment, det er, til den centrale del af udstillingen. Dét at installere sit værk på en udstilling er en følsom proces: Hvordan vil det se ud? Hvad siger de andre? Er jeg selv tilfreds? Derfor vil det forhåbentlig også skabe nogle anderledes konstellationer og sammenstød i udstillingsrummet, at alle kunstnere skal møde personligt op og sørge for ophængningen af sit værk. Hvilket højst sandsynligt også vil afføde en masse gode samtaler på kryds og tværs.

Gruppeudstilling "Show Up," 2018. Foto © RØM.

Gruppeudstilling "Show Up," 2018. Foto © RØM.

Gruppeudstilling "Show Up," 2018. Foto © RØM.

Gruppeudstilling "Show Up," 2018. Foto © RØM.

Gruppeudstilling "Show Up," 2018. Foto © RØM.

Gruppeudstilling "Show Up," 2018. Foto © RØM.

SHOW UP bliver en hyldest til diversiteten i samtidskunsten og det intuitive aspekt ved skabelsen af en udstilling. Og det vil uden tvivl blive en smule kaotisk, hvilket også er det interessante ved konceptet. For som en afspejling af RØMs midlertidige udstillingsrum søges netop, hvordan de momentane energier vil udmønte sig i en udstillingsform som denne.

Gruppeudstilling "Show Up," 2018. Foto © RØM.

Gruppeudstilling "Show Up," 2018. Foto © RØM.

Fernisering: Fredag d. 6. april 2018, kl. 17-22. | Facebook event
Udstillingsperiode: 6. april – 28. april 2018.
Åbningstider: Tors: 13-17, Fre: 13-17, Lør: 11-15 eller efter aftale.


RØM er et eksperimenterende udstillingssted drevet af billedkunstnerne Louise Langgaard, Jakob Hunosøe, Anne Torpe, Jeanette Hillig samt kurator og kunstformidler Rebekka Elisabeth Anker-Møller.