0
0
Back to All Events

GROUP SHOW "PLANTS"


  • Eks-Rummet, København 61 Prags Boulevard København, 2300 Denmark (map)
Eks-Rummet, "Plants", 2017 | Foto © I DO ART Agency.

Eks-Rummet, "Plants", 2017 | Foto © I DO ART Agency.

Who loves the sun, Who cares that it makes plants grow.
— Lou Reed

Som en opfølgning på udstillingen SUN i november 2016, præsenterer seks kunstnere fra Det Kongelige Danske Kunstakademi nu deres arbejde i udstillingen PLANTS.

Vi er omgivet af planter, hvad enten det er i deres fysiske form eller som billedgengivelse. De har en stor betydning i vores daglige liv, hvor de tæmmes og plejes. Husplanter er levende genstande, der bebor de rum, vi bevæger os i, og de lever et liv sideløbende med vores. I hvilken udstrækning skal vi blande os i deres vækst og udbredelse?

Vi kan bevidst bruge planter til at skabe atmosfære, andre gange lever de et ubemærket liv i periferien af vores. Planter er et brugt motiv i de fleste kulturer. Vi ser blomstermønstre på klædestof, tapet og porcelæn. De kan være kunstigt fremstillede eller præsentere sig i form af masseproducerede billeder. Planter kendes som symboler for fertilitet, erotik, det eksotiske og det ukendte land, terra incognita.

Hver kunstner arbejdet med et eller flere af disse temaer. Nogle har vagt at afbilde af planter direkte, hvorimod andre refererer til planten på andre måder.

Kunstnere: Kinga Bartis, Gabriel Bott, Adam Fenton, Coline Marotta, Stefan Plahn & Anna Sjöström.

FERNISERING: 10. februar, kl. 17-21.
ÅBNINGSTIDER: 11. og 12. februar, kl. 12-16.
EKS-RUMMET: Prags Boulevard 61, 2300 København S.


Following on from the exhibition SUN in November 2016, six artists from the Royal Danish Academy of Fine Arts present their work in the exhibition PLANTS.

Plants always surround us, whether this be in their physical form or in image. They are important to our lives as human beings. We domesticate them, bring them into our homes and nurture them. House plants are living entities that inhabit our rooms and spaces, living lives parallel to humans. To what end do we need to intervene with growth as a process?

We use plants to create our surroundings, they also blend into our surroundings, noticable at times only in the peripheries. Plants are a common motif in society and most cultures. Floral patterns on clothes, wallpaper, crockery. They can be artificial, mass produced images or handcrafted. Plants are also symbols. They can signify, fertility, the exotic, the unknown, the terra incognita.

Each artist in the exhibition has looked at one or more of these subjects in their work. Some work directly with the images of plants, and some make reference to plants in other ways.

Artists: Kinga Bartis, Gabriel Bott, Adam Fenton, Coline Marotta, Stefan Plahn & Anna Sjöström.

VERNISSAGE: 10th of February, 5pm-9pm.
OPENING HOURS: 11th-12th of February, 12pm-4pm.
EKS-RUMMET: Prags Boulevard 61, 2300 Copenhagen S.

Earlier Event: February 10
GRUPPEUDSTILLING "VIRTUAL PERCEPTION"
Later Event: February 10
IDEALER. KONKRET KUNST DENGANG OG NU