0
0
Back to All Events

GERDA THUNE ANDERSEN "VÆRK OG VÆRKSTED II"


  • Munkeruphus, Dronningmølle 78 Munkerup Strandvej Dronningmølle, 3120 Denmark (map)
Gerda Thune Andersen, Atelier, Juli 2017. Photo by David Stjernholm.

Gerda Thune Andersen, Atelier, Juli 2017. Photo by David Stjernholm.

Det har længe været et stort ønske for Munkeruphus at kunne føje den danske billedhugger, Gerda Thune Andersen, til udstillingsprogrammet. Det er derfor med stolthed og glæde, at Munkeruphus i forbindelse med kunstnerens 85 års fødselsdag byder velkommen til soloudstillingen Værk og Værksted II fra d. 17. september til 5. november 2017.

Udstillingen præsenterer både ældre og nye værker af Thune Andersen og ønsker med disse at vise en kunstner, der tør skabe kompromisløse, vedkommende og unikke, kunstneriske oplevelser. En af sin generations helt store fyrtårne indenfor billedhuggerfaget.

Gerda Thune Andersen har en imponerende række monumentale værker og udsmykninger bag sig - og hun arbejder, sine 85 år til trods, stadig på nye og spændende projekter. Skabertrangen og det høje energiniveau er ikke til at tage fejl af.

Gerda Thune Andersen som ung i sit atelier

Gerda Thune Andersen som ung i sit atelier

Atelieret – eller ”værkstedet” som hun foretrækker at kalde det, besøges hver dag. Som et hylster, eller en slags hud, har hun gennem årtier iklædt sig det og ligefrem taget det med sig, når hun igennem årene har haft behov for at flytte til nye lokaler. Og denne idé og praksis manifesterer sig konkret i udstillingen, hvor der i udstillingsperioden vil blive installeret en 1:1 model af kunstnerens atelier på Munkeruphus, imens tilblivelsen af hendes nye og mindre atelier finder sted i Tibirke Lunde.

Installationen – lige dele skitser, bibliotek, inspirationsmateriale, materialer, værktøj, modeller og færdige værker – har i al sin sammensathed som intention at give publikum et unikt blik ind i en handlekraftig kvindelig kunstners tankeunivers, arbejdsprocesser og liv.

De mange genstande, der ofte omgiver kunstneren i atelieret, kan sammenlignes med et alfabet. I sammensætningen af de enkelte genstande og afprøvningen af form og materiale finder værk-eksperimenterne sted som en slags grammatiske øvelser. Ikke alene giver det en anden og meget autentisk ramme at vise Gerda Thune Andersens værker på end de traditionelle, institutionelle rammer. Det giver også Munkeruphus’ gæster muligheden for at træde indenfor i kunstnerens hule og laboratorium og dermed komme tættere på den kunstneriske skabelsesproces.

Gerda Thune Andersen, Dome or Die, 2012.

Gerda Thune Andersen, Dome or Die, 2012.

Gerda Thune Andersens mangeårige praksis kendetegnes ikke alene ved en stor materiale-nysgerrighed, men også ved de modige nedslag i og bearbejdelse af verdenshistorien, de store kulturer og religioner, arkitektur, menneskelige vilkår før og nu, tragedie, kærlighed, personlige forhold - og på denne udstilling kommer vi helt tæt på. Den åbner lørdag d. 16. september kl. 15-17, hvor kunstneren vil være til stede.

I forbindelse med udstillingen arrangeres omvisninger og artist talk med Gerda Thune Andersen, der annonceres på www.munkeruphus.dk

Gerda Thune Andersen (født 1932) er uddannet billedhugger fra Det Kongelige Danske Kunstakademi i årene 1954-59 og fik ved afgang tildelt Akademiets mindre guldmedalje. Hun har sidenhen haft en lang række udstillinger på anerkendte institutioner. Heriblandt kan nævnes Kunstbygningen Vrå, Kunstcentret Silkeborg Bad, Tegners museum, Arbejdermuseet samt Nordjyllands Kunstmuseum. 

Thune Andersen er desuden rigt repræsenteret i offentlige som private samlinger, heriblandt Ny Carlsbergfondet, Statens Museum for Kunst, Vendsyssel Kunstmuseum, Skagen By – og Egnsmuseum, Skagen Museum, Statens Kunstfond, Sønderborg Kommune samt Kristianstad Museum, Sverige. Af nyere, større arbejder i det offentlige rum bør nævnes Kuppelskulptur (2013), Halsnæs Kommune, reliefferne Skin and the Earth (2013), deponeret af Ny Carlsberg Fondet hos Engelundsamlingen i VRÅ samt 7 bronzefliser med jødiske motiver til Gilleleje i anledningen af 70-året for jødernes flugt til Sverige (2013).

Earlier Event: September 15
OVARTACI & GALSKABENS KUNST
Later Event: September 19
SISTERS ACADEMY "THE BOARDING SCHOOL"