0
0
Back to All Events

MARIA MICHAILIDOU, ULLA ERIKSEN & METTE BORUP KRISTENSEN "EXTEND OVER SO AS TO COVER PARTLY" đź“·


  • KUNSTHAL ved siden af, Svendborg Havn Frederiksø 18A, 1. sal Svendborg, 5700 Denmark (map)
Maria Michailidou, Ulla Eriksen & Mette Borup Kristensen "Extend over so as to cover partly" (Installation view). Foto © kunstnerne.

Maria Michailidou, Ulla Eriksen & Mette Borup Kristensen "Extend over so as to cover partly" (Installation view). Foto © kunstnerne.

Pressemeddelelse, juli 2018

Extend over so as to cover partly
af Maria Michailidou (GR) - Ulla Eriksen (DK) - Mette Borup Kristensen (DK)

På gulvet i Kunsthal ved siden af er grundplanen til et græsk tempel aftegnet. Skulpturer og projektioner udgør sammen med tempelgrundplanen en totalinstallation skabt specifikt til kunsthallen. Kunstnergruppen interesserer sig for kulturel udveksling og for tidens skiftende syn på, hvad der er oprindeligt, og hvad der er kopi. I udstillingen arbejder de med sammenhængen mellem fysiske, historiske og mentale rum og med deres indvirkning på hinanden.

Opfattelsen af hvad der er ægte eller kopi, forandrer sig over tid og afspejler, hvordan magt flytter hænder. Med de klassiske dannelsesrejser blev viden, erfaring og meninger transporteret mellem forskellige kulturer i verden og med udstillingen undersøger kunstnerne sådanne kulturelle udvekslinger, afsmitninger og overlap. Med udgangspunkt i rejser i Grækenland og Danmark har kunstnergruppen skabt en udstilling med fokus på afsmitning, påvirkning, overlap og sammensmeltning – materielt og immaterielt.

Del af installation: stillbillede fra video-loop, 6 min

Del af installation: stillbillede fra video-loop, 6 min

Maria Michailidou, Ulla Eriksen & Mette Borup Kristensen "Extend over so as to cover partly" (Installation view). Foto © kunstnerne.

Maria Michailidou, Ulla Eriksen & Mette Borup Kristensen "Extend over so as to cover partly" (Installation view). Foto © kunstnerne.

Udstillingen består af en tempelgrundplan aftegnet på gulvet, skulpturer i gips, marmorfolie, stykker af stof, genanvendt byggemateriale og projektioner af video og digte. Kunstnerne trækker på inspiration fra antikkens skulpturer, som i nogle tilfælde blev brugt som materiale i bygningsværker, før de fandt vej ind på museerne. Skulpturerne har undervejs været farvestrålende gudefigurer og senere hvide statuer, der repræsenterede det klassisk dannede, det civiliserede, set fra en nordeuropæisk vinkel. De er eksempler på, hvordan et materiale (marmor) kan forandre status og betydning over tid. Udstillingens værker af gips, marmor og genanvendt byggemateriale peger tilbage på denne betydningsforandring og spørger til de materielle hierarkier, vi opstiller og til vores idé om, hvad der er originalt.

Maria Michailidou, Ulla Eriksen & Mette Borup Kristensen "Extend over so as to cover partly" (Installation view). Foto © kunstnerne.

Maria Michailidou, Ulla Eriksen & Mette Borup Kristensen "Extend over so as to cover partly" (Installation view). Foto © kunstnerne.

Stofstykkerne i udstillingen står i kontrast til de andre materialers fasthed, hårdhed og tyngde. Stoffet er blødt og bevægeligt, mere flygtigt. Det har evnen til at skjule, til at folde sig ind over noget andet, dække det helt eller delvist. I mødet med gipsen er stoffet stivnet, frosset fast i en bestemt form. Illusionen om stoffets bevægelse og blødhed har lighed med draperingerne på antikkens skulpturer, hvis tilsyneladende bløde folder egentlig er ubevægelige og hårde, udhugget i marmor.

Maria Michailidou, Ulla Eriksen & Mette Borup Kristensen "Extend over so as to cover partly" (Installation view). Foto © kunstnerne.

Maria Michailidou, Ulla Eriksen & Mette Borup Kristensen "Extend over so as to cover partly" (Installation view). Foto © kunstnerne.

Maria Michailidou, Ulla Eriksen & Mette Borup Kristensen "Extend over so as to cover partly" (Installation view). Foto © kunstnerne.

Maria Michailidou, Ulla Eriksen & Mette Borup Kristensen "Extend over so as to cover partly" (Installation view). Foto © kunstnerne.

Projektionerne er et immaterielt lag i udstillingen, som består af video og digte. Videoerne viser et landskab og en marmorblok skifte udseende over tid afhængig af lys og afstand. Digtene er skrevet af Helene Johanne Christensen og blevet til i udveksling med de fysiske værker. Ord og materiale overlapper delvist hinanden. De udgør et blik på værkerne og fungerer som en sproglig åbning ind i materien.

Maria Michailidou, Ulla Eriksen & Mette Borup Kristensen "Extend over so as to cover partly" (Installation view). Foto © kunstnerne.

Maria Michailidou, Ulla Eriksen & Mette Borup Kristensen "Extend over so as to cover partly" (Installation view). Foto © kunstnerne.

Skulpturerne forholder sig til det aftegnede tempelgrundplan på gulvet – en påmindelse om fravær, noget, der har været, men ikke længere er, og til kunsthallens søjlestruktur, som er skulpturernes reelle virkelighed og præmis nu. Nogle skulpturer er placeret, så de mimer en klassisk opstilling af antikke skulpturer på et museum, mens andre bryder med den orden og indtager rummet på en ny måde.

Kunstnerne har arbejdet sammen som gruppe siden 2016. En researchrejse i Grækenland efterfulgt af en rejse i Danmark har været udgangspunkt for udstillingen i Svendborg. Værkerne er blevet til på baggrund af det indsamlede materiale, og de er produceret i fællesskab.

Still fra poesi projektion. Digte af Helene Johanne Christensen.

Still fra poesi projektion. Digte af Helene Johanne Christensen.

Maria Michailidou, Ulla Eriksen & Mette Borup Kristensen "Extend over so as to cover partly" (Installation view). Foto © kunstnerne.

Maria Michailidou, Ulla Eriksen & Mette Borup Kristensen "Extend over so as to cover partly" (Installation view). Foto © kunstnerne.

Extend over so as to cover partly er gruppens første større fælles udstilling. Kunstnerne udstiller desuden solo, på gruppeudstillinger og med kollaborative projekter i ind- og udland. I 2018 kom forfatter Helene Johanne Christensen med i samarbejdet om denne udstilling.


OM KUNSTNERNE

Maria Michailidou bor i Athen og er uddannet fra Gerrit Rietveld Akademiet i Amsterdam i 2009. Hun bruger fotografi, video og tekst og skaber rumlige kompositioner og performative aktiviteter af hverdagsdetaljer. Ulla Eriksen bor i København og er uddannet fra Gerrit Rietveld Akademiet i Amsterdam i 2009. Hun arbejder med flygtige skulpturer, performativt, med tekst og video for at tydeliggøre det partikulære i det almene. Mette Borup Kristensen bor i København og er uddannet fra Kunstakademiet i Firenze i 2005. Hun arbejder med grafik og bruger fundne objekter i rumlige konstallationer i eksistenstemaer om cykliske fænomener. Helene Johanne Christensen er forfatter og kunstformidler. Hun debuterede med digtsamlingen BLÅ på Forlaget Gladiator i 2018.


Fernisering: d. 21. juli, kl. 15-17.
Udstillingsperiode: d. 22. juli - 19. august 2018.
Åbningstider: Torsdag 15-18 - Lørdag 12-16 - Søndag 12-16.
(det er muligt at kontakte os for eventuel ĂĄbning af udstillingen uden for ĂĄbningstiderne).

KUNSTHAL ved siden af er støttet af Statens Kunstfond.