0
0
Back to All Events

ERIK HED & MARY ANN CVATHE "MELLEM HEGNET" 📷


  • OK Corral, Frederiksberg Rolighedsvej 9 Frederiksberg, 1958 Denmark (map)
Erik Hed & Mary Ann Cvathe “Mellem Hegnet.“

Erik Hed & Mary Ann Cvathe “Mellem Hegnet.“

Pressemeddelelse, maj 2019

Udstillingsstedet OK Corral har glæden af at præsentere udstillingen Mellem Hegnet af Erik Hed & Mary Ann Cvathe. Vel mødt til udstillingen! 

Klemt ind i mellemrummet mellem griddet og en mudret overflade. Et grid der spejler et grid i et stort tomt rum. Et muligt spindelvæv kan opstå. Vi inviterer begge sider.

Et tæt filter blokerer for uønsket opmærksomhed, men også for udsigten. Et solidt hegn giver ly fra vinden, en åbning bryder den. Græs vokser på begge sider.

Skulpturer og malerier der ligner og efterligner, nægter og tillader.

Mellem Hegnet er den første duoudstilling af Mary Ann Cvathe og Erik Hed, der begge studerer på Skolen for Maleri og Billedbaserede Praksisser på Det Kgl. Danske Kunstakademi. På Mellem Hegnet viser de nye malerier og skulpturer skabt i hinandens kontekst. De arbejder ud fra en fælles interesse i ambivalensen mellem det aflæselige og uaflæselige; tegn, der bliver abstrakte og omvendt.

Fernisering: Fredag d. 31. maj, kl. 17-21.
Udstillingsperiode: 1. juni - 21. juni, 2019.
Åbningstider: Onsdag - lørdag, kl. 13-17.

www.okcorral.dk

Erik Hed & Mary Ann Cvathe “Mellem Hegnet.“

Erik Hed & Mary Ann Cvathe “Mellem Hegnet.“

Erik Hed & Mary Ann Cvathe “Mellem Hegnet.“

Erik Hed & Mary Ann Cvathe “Mellem Hegnet.“

Erik Hed & Mary Ann Cvathe “Mellem Hegnet.“

Erik Hed & Mary Ann Cvathe “Mellem Hegnet.“

Erik Hed & Mary Ann Cvathe “Mellem Hegnet.“

Erik Hed & Mary Ann Cvathe “Mellem Hegnet.“

Erik Hed & Mary Ann Cvathe “Mellem Hegnet.“

Erik Hed & Mary Ann Cvathe “Mellem Hegnet.“

Erik Hed & Mary Ann Cvathe “Mellem Hegnet.“

Erik Hed & Mary Ann Cvathe “Mellem Hegnet.“

Erik Hed & Mary Ann Cvathe “Mellem Hegnet.“

Erik Hed & Mary Ann Cvathe “Mellem Hegnet.“

ENGLISH:

Squeezed into the gap between the grid like and a muddy surface. A grid reflecting a grid in an empty room. A possible cobweb might be spun. We invite both sides.

A dense filter blocks unwanted attention, but also the view. A solid fence gives shelter from the wind, the open one breaks it. Grass grows on both sides.

Sculptures and paintings resembling and mimicking, refusing and allowing.

Mellem Hegnet (Between the Grid) is the first duo exhibition by Mary Ann Cvathe and Erik Hed. They are currently studying at the School of Painting and Pictorial Practices at the Royal Danish Academy of Fine Arts. For Mellem Hegnet they will be showing new paintings and sculptures made in context of each other. They both work from a shared interest in the ambivalence between the legible and non legible, sign becoming abstract and the reversed.

Opening: Friday May 31st, from 5-9pm.
Exhibition period: June 1st - June 21st, 2019.
Opening hours: Wednesday - Saturday, 1-5pm.

www.okcorral.dk

Erik Hed & Mary Ann Cvathe “Mellem Hegnet.“

Erik Hed & Mary Ann Cvathe “Mellem Hegnet.“

Erik Hed & Mary Ann Cvathe “Mellem Hegnet.“

Erik Hed & Mary Ann Cvathe “Mellem Hegnet.“

Erik Hed & Mary Ann Cvathe “Mellem Hegnet.“

Erik Hed & Mary Ann Cvathe “Mellem Hegnet.“

Erik Hed & Mary Ann Cvathe “Mellem Hegnet.“

Erik Hed & Mary Ann Cvathe “Mellem Hegnet.“

Erik Hed & Mary Ann Cvathe “Mellem Hegnet.“

Erik Hed & Mary Ann Cvathe “Mellem Hegnet.“

Erik Hed & Mary Ann Cvathe “Mellem Hegnet.“

Erik Hed & Mary Ann Cvathe “Mellem Hegnet.“

Erik Hed & Mary Ann Cvathe “Mellem Hegnet.“

Erik Hed & Mary Ann Cvathe “Mellem Hegnet.“