0
0
Back to All Events

EMILY GERNILD OG CHRISTINE SWANE "UPĂ…AGTET" đź“·


  • Rønnebæksholm, Næstved Rønnebæksholm 1 4700 Næstved Denmark (map)
UpaĚŠagtet Emily Gernild og Christine Swane. Foto: Frida Gregersen.

UpaĚŠagtet Emily Gernild og Christine Swane. Foto: Frida Gregersen.

Pressemeddelelse, juni 2019

Hen over sommeren 2019, fra 29. juni til 22. september, vil Rønnebæksholm med udstillingen Upåagtet – Emily Gernild og Christine Swane give nye vinkler på en af modernismens kendte kvindelige kunstnere, Swane, ved at sætte hende i mod- og samspil med Gernilds værker.

Upåagtet – Emily Gernild og Christine Swane er en udstilling, hvor de to kunstnere vil berige og udfordre hinanden på tværs af mere end et århundrede i kraft af både deres ligheder og forskelligheder som kunstnere. Gernild vil skabe modsvar til Swanes værker – som en måde at opdage nye aspekter af hendes egen praksis såvel at berige og udvide synet på den historisk forankrede kunstners værker.

Rønnebæksholm vil med udstillingen betragte Christine Swane igennem en nutidig prisme for at fremkalde nye perspektiver på hendes værker, men også for at undersøge Emily Gernilds måde at arbejde på ifht. den kunsthistoriske tradition. Vi, på Rønnebæksholm, har udvalgt værker af Swane, som Gernild skaber modsvar til ved for eksempel at arbejde videre med kompositionen eller farveholdningen, zoome ind på en del af motivet, omforme, strække eller overføre det til nye medier som porcelæn og tapet. Men også ved at arbejde på et mere overordnet plan, ved for eksempel at undersøge Swanes måde at inkorporere sin egen keramik i sine malerier med opstillinger som et selvrefererende og -parafraserende greb. I værkudvalget har vi primært fokus på Christine Swanes malerier med opstillinger, men også hendes keramikarbejder.

Emily Gernild, Green Chair og Christine Swane, Havedør. Foto: Frida Gregersen.

Emily Gernild, Green Chair og Christine Swane, Havedør. Foto: Frida Gregersen.

Emily Gernild (f. 1985) beskæftiger sig i sine værker med det upåagtede motiv; de ting som vi tager for givet og omgiver os med i det daglige. Det kan umiddelbart opfattes som et konservativt valg af en ung, kvindelig maler primært at male blomster, men som med Swane er Gernilds mål netop at bringe dette kunsthistorisk ladede motiv nye steder hen. Til forskel fra Swane og andre af den tidlige modernismes kvindelige kunstnere, som Alhed Larsen og Anna Syberg, arbejder Gernild oftest i en langt større skala og helt tæt på motivet, der med brud og sammenstød mellem rytmer og kraftige farver nærmer sig abstraktionen. Og hvor Swane ofte tog udgangspunkt i det, der helt bogstaveligt omgav hende, så arbejder Gernild aldrig ud fra en konkret opstilling og hendes billeder er løsrevet fra enhver naturalistisk gengivelse af den virkelige verden. Emily Gernild tog sin afgang fra Det Fynske Kunstakademi i 2016 og studerede i 2013-14 på kunstakademiet i Düsseldorf med Tal R som professor.

Upåagtet, Rønnebæksholm. Foto: Frida Gregersen.

Upåagtet, Rønnebæksholm. Foto: Frida Gregersen.

Emily Gernild, Domiestic Flowers 1 og 3. Foto: Frida Gregersen.

Emily Gernild, Domiestic Flowers 1 og 3. Foto: Frida Gregersen.

Christine Swane (1876-1960) gjorde ikke som andre kvindelige kunstnere i sin samtid. Hun var i en årrække elev på Kunstakademiets Kunstskole for Kvinder – den eneste reelle mulighed en kvinde dengang havde for professionel, kunstnerisk uddannelse – men hun forlod skolen uden at tage afgang, da hun opfattede undervisningen som gammeldags. I sine tidlige værker arbejdede Swane i et naturalistisk formsprog, men stærkt påvirket af de modernistiske strømninger i sin samtid og de lærere og vejledere som hun selv valgte (Fritz Syberg, J.F. Willumsen, Karl Isakson, Sigurd Swane og Harald Giersing) forlod hun gradvist dette. Det var for Christine Swane et helt bevidst valg hele livet igennem at holde fast i at arbejde med opstillinger af planter, blomster og andre hverdagsgenstande som hun omgav sig med som sit primære motiv, og ved som en art Gesamtkunstwerk at lade sit levede liv og kunstneriske praksis smelte sammen, kan Swanes arbejde ses som en insisteren på det nære livs potentiale for kunstnerisk undersøgelse.

Christine Swane, Udstilling i Drivhus og Havebillede med lærk. Foto: Frida Gregersen.

Christine Swane, Udstilling i Drivhus og Havebillede med lærk. Foto: Frida Gregersen.

Udstillingsperiode: D. 29. juni - 22. september, 2019.
Åbningstider: Torsdag-søndag og helligdage, kl. 12-17.

Udstillingen er støttet af Augustinus Fonden, Billedhuggeren, Professor Gottfred Eickhoff og hustru, maleren Gerda Eickhoffs Fond, Dansk Tennis Fond og Rønnebæksholm Venneforening.

Earlier Event: June 27
GRUPPEUDSTILLING "HOMELESS SOULS"
Later Event: June 29
GRUPPEUDSTILLING "HARMONIA"