0
0
Back to All Events

EMILIE THALUND "STILL LIFE"


  • Holly Golightly, København Borgergade 17B København, 1300 Denmark (map)
Still_life_2.jpeg

Pressemeddelelse, november 2018

Kollekt x Holly Golightly præsenterer
”Still Life” af Emilie Thalund

Emilie Thalunds udstilling i Holly Golightly er en fantasifuld og farverig præsentation af oliepastel på papir. Tegningerne tager udgangspunkt i virkelige og imaginære rejser til eksotiske destinationer, hvor genkendelige hverdagsobjekter såsom vaser, frugter og planter er et gennemgående tema. Thalunds repetitive brug af objekter understreger en nysgerrighed og en kærlighed til de ellers genkendelige former og farver, og samtidig leges der med motivernes arkitektoniske vinkler og perspektiver, hvilket understøtter værkernes naivistiske udtryk. ”Still Life” er en løbende serie af fantasifulde rum og scenarier, hvor hver tegning er en lille del af en større historie, der inviterer fantasien til at rejse videre ind i narrativet. Tegningerne er fulde af fortællinger, og de afbilleder en livsstil og farvekombinationer, som man sjældent finder i Norden. Når man står foran Thalunds farverige værker mærker man nærmest sydens varme, smager de søde kirsebær og dufter de syrlige, friskpressede citroner.

Med ”Still Life” hylder Emilie Thalund den glæde og skønhed, der findes i farvernes univers, hvilket giver genklang i de smukke og eklektiske omgivelser i den nyåbnede Holly Golightly butik i Borgergade.

Fernisering: Fredag d. 9. november, kl. 16-19 | Facebook event
Udstillingsperiode: 9. november - 22. november 2018.
Åbningstider: Man-tors: 11-17.30, fre: 11-18, lør: 11-16.


Emilie Thalund.

Emilie Thalund.

English

Press Release, November 2018

Emilie Thalund's exhibition in Holly Golightly is an imaginative and colorful presentation of oil pastel on paper. The drawings are based on real and imaginary travels to exotic destinations where everyday objects such as vases, fruits and plants are a continuous theme. Thalund's repetitive use of objects emphasizes her curiosity and love for shapes and colors and at the same time there is a playfulness about the architectural angles and perspectives of the motives, which supports the naivistic expressions of Thalund’s works of art.

"Still Life" is a continuous series of colorful spaces and scenarios and each drawing is a small part of a larger story that invites the imagination to travel further into the narrative. The drawings are full of stories and they depict a lifestyle and a combination of colors, which are rarely found in Scandinavia. When standing in front of Thalund's colorful works of art you can almost feel the warmth of the South, taste the sweet cherries and smell the sour, freshly-squeezed lemons.

With "Still Life" Emilie Thalund celebrates the joy and beauty of colors, which all comes togehter in the beautiful and eclectic surroundings of the newly opened Holly Golightly store in Borgergade.

Opening reception: Friday November 9, from 4-7pm | Facebook event
Exhibition period: November 9 - November 22, 2018.
Opening hours: Mon-thurs: 11am-5.30pm, fri: 11am-6pm, sat: 11am-4pm.