0
0
Back to All Events

CHRISTINA MARTINELLI "DUST"


  • Bladr, København Griffenfeldsgade 27 København, 2200 Denmark (map)
Christina Martinelli, Good Hamlet.

Christina Martinelli, Good Hamlet.

Pressemeddelelse, august 2019

Bladr er stolt over at kunne præsentere den Brooklynbaserede kunstner Christina Martinellis første soloudstilling i Danmark.

Med en særlig interesse for at kommunikere via et abstrakt, men stadig dechifrerbart kodesprog, har Martinelli skabt en række værker, der tager afsæt i det visuelle signalsystem semafor – et system, der tidligere blev benyttet til søs til at kommunikere over afstande.

Martinelli har bearbejdet systemet, så det kan benyttes som et tegnet sprog, som hun anvender til at oversætte sine egne og andres tekster til billeder. Foruden at omhandle universaliteten af ord og det skrevne sprog via en visualisering af det, undersøger udstillingen ”Dust” også idéen om kulturens forgængelighed. Med udgangspunkt i de tre steder i Shakespeares Hamlet, hvor støv optræder som en metafor for flygtighed, reflekterer Martinelli over vores egen kulturelle flygtighed. Hvad vil overleve 1000 år med klimaforandringer, krige, brande og forsømmelser? Hvis Hamlet overlever, vil værket så overleve i nogen anden form end citater? Og vil det sprog, det overlever i, selv da kunne afkodes?

Fernisering: Tirsdag d. 15. august, 2019. Kl. 17-20.
Udstillingsperiode: D. 15. - 31. august, 2019.
Facebook event.

Udstillingen er venligst støttet af Københavns Kommune, Rådet for Visuel Kunst.


ENGLISH:

Bladr is proud to present the Brooklyn based artist Christina Martinelli’s first solo show in Denmark.

Being interested in communicating language through abstract yet decipherable code, Christina Martinelli has created works with semaphore as their starting point. Semaphore is a visual way of communicating most commonly used by sailors on ships to communicate across distances.

Martinelli has adapted semaphore into a drawn language that she uses to translate her own writing and the writing of others into images. Beyond dealing with the universality of words and the written language by visualizing that language, “Dust” uses Shakespeare’s Hamlet to investigate the idea of cultural impermanence. Taking as its point of departure the three points in the play where Shakespeare employs dust as a metaphor for ephemerality, Martinelli considers our own cultural ephemerality. What will survive 1000 years of climate change, wars, fires, and neglect? If Hamlet survives will it survive in any other form than in quotations of the work? And even then, will the language it survives in be decipherable?

Opening: Thursday August 15, from 5pm-8pm.
Exhibition period: August 15 - August 31, 2019.
Facebook event.

Kindly supported by Københavns Kommune, Rådet for Visuel Kunst.

Earlier Event: August 15
BOGLANCERING: INUUTEQ STORCH "FLESH"
Later Event: August 16
RIIMFAXE "SHELTER"