0
0
Back to All Events

ASGER H. GJERDEVIK "DIVE"


  • Alice Folker Gallery, København Store Strandstræde 19, 5. sal København, 1255 Denmark (map)
Asger H. Gjerdevik (Oil and beeswax on canvas, 200x160cm).

Asger H. Gjerdevik (Oil and beeswax on canvas, 200x160cm).

Pressemeddelelse, maj 2018

Alice Folker Gallerys første udstilling i de nye lokaler i Store Strandstræde 19, 5. sal er Asger H. Gjerdeviks soloudstilling Dive. Til udstillingen arbejder Asger Gjerdevik på oliemalerier samt bronzeskulpturer på stålplatforme.

Der sker et spring – en transformation – fra skulpturmodeller bestående af organiske materialer som reb, pap og voks til de endelige unika bronzeskulpturer. De organiske modeller støbes i en keramisk skal, og der sættes ild til dem (”lost wax technique”). Det er uforudsigeligt, om der vil bevares rester og spor af den oprindelige organiske model, og hvordan det vil afspejles. Hver del af processen efterlader spor, som evigt bevares i den uforgængelige bronze. Aftrykkene kan skimtes som arkæologiske mærker, der henviser til forskellige perioder i skulpturernes dannelse.

Arkæologien er også tilstede i udstillingstitlen Dive. Den refererer til en detalje i det arkæologiske monument Tomb of the Diverfra omkring 430 f.v.t., fundet i byen Paestum i 1968; som hørte til Grækenland, men i dag ligger i Syditalien. Det er det hidtil fineste eksempel på den oldgræske kunsts frescomaleri. Motivet i denne detalje viser en mand, som kaster sig udover en skrænt for at dykke ned i bølgerne.

Det spring som sker i et Diveer netop ned og ud på dybt vand. Det er en isolation fra verden, hvor kroppen er alene om at udforske. Dive er en fordybelse. Handlingen repræsenterer et mod til at springe ud i det uvisse, samtidig med at der kan ligge en latent angst for udfaldet.

Asger Gjerdeviks værker kan karakteriseres med hans evne til at kombinere det narrative og det visuelle. Både oliemalerierne og bronzeskulpturerne er komponeret af citater, og de har mange niveauer både visuelt og intellektuelt. De er rige på visuel fylde, og åbner flere rum. Asger fortæller historier, og man kan gå på opdagelse i hans værker. Han berører temaer som ensomhed, tab, lyst og længsel, men også humor og nysgerrighed.

Asger H. Gjerdevik (f. 1986, Danmark) er uddannet fra Central St. Martins i London, og i foråret 2017 tog han afgang fra Royal College of Art (RCA) i London.

Fernisering: Søndag d. 19. maj, kl. 13-16.
Udstillingsperiode: d. 19. maj - 11. august, 2018.

Asger H. Gjerdevik 'Lady Luck', 2017-18, oil on dark linen

Asger H. Gjerdevik 'Lady Luck', 2017-18, oil on dark linen

ENGLISH

Alice Folker Gallery's first exhibition in the new space in Store Strandstræde 19, 5th floor is Asger H. Gjerdevik's solo exhibition Dive. Asger H. Gjerdevik has worked with oil paintings and bronze sculptures on steel platforms for the exhibition.

There is a leap - a transformation - from sculpture models consisting of organic materials such as rope, cardboard and wax to the final unique bronze sculptures. The organic models are molded into a ceramic shell, after which fire is added to them ("lost wax technique"). It is unpredictable whether there will be remnants and traces of the original organic model and how it will be reflected. Each part of the process leaves traces that are forever preserved in the imperishable bronze. The imprint can be seen as archaeological marks that refers to different periods in the formation of sculptures.

Archaeology is also present in the exhibition title Dive. It refers to a detail in the archaeological monument Tomb of the Diver from about 430 BC, which was found in the city Paestum in 1968, which belonged to Greece, but today is a part of southern Italy. It is until now the finest example of the Greek antiquity art’s fresco painting. The motive shows a man who throws himself off from a cliff to dive into the waves.

The leap that happens in a Dive is down and on deep water. It is isolation from the world where the body is by itself in the exploring. Dive is an immersion. The plot represents the courage to jump into the uncertain while there may be a latent fear of the outcome.

Asger H. Gjerdevik's works can be characterized by his ability to combine it narrative and the visual. Both the oil paintings and the bronze sculptures are composed of quotes, and they have numerous levels both visually and intellectually. They are rich in visual depth and open several spaces. Asger tells stories and one can go exploring in his works. He treats themes such as loneliness, loss, desire and longing, but also humor and curiosity.

Asger H. Gjerdevik (b. 1986, Denmark) is educated from Central St. Martins in London, and in the spring of 2017 he graduated from the Royal College of Art (RCA) in London.

Opening: Sunday 19 May, 1pm - 4pm.
Exhibition period: 19 May - 11 August, 2018.