0
0
Back to All Events

ANNA MODERATO "I, I." 📷


  • Kunstscenen, København Tagensvej 147 København, 2400 Denmark (map)
Anna Moderato “I, I.“ Foto: Kåre Frang.

Anna Moderato “I, I.“ Foto: Kåre Frang.

Pressemeddelelse, november 2018

I, I. er en udstilling om visualitet og iagttagelse, om at se sig selv udefra eller gennem andres blikke og om overgangen mellem det private og det offentlige. Den består både af en installation på Kunstscenen og af værker placeret på Bispebjerg kollegiets vinduer på den anden side af parkeringspladsen. Vinduesværkerne er et samarbejde med beboerne på kollegiet, som derved også er aktører i udstillingen. Det fordobler udstillingens rum fra et til adskillige. Værkerne har form af piktogrammer eller regulerende infrastruktur, som vi normalt støder på i vores udendørs færden gennem byen, fx på skilte eller barrierer. Piktogrammer er lavet til at kunne afkodes hurtigt og entydigt. Et kors, et øje, en hånd har som billeder nogle konventionelle betydninger, som fungerer effektivt, fordi der ikke stilles spørgsmålstegn ved dem. De er med til at regulere vores adfærd, uden at vi behøver at tænke over det.

Anna Moderato “I, I.“ Foto: Kåre Frang.

Anna Moderato “I, I.“ Foto: Kåre Frang.

Værkerne transformerer de forskellige typer piktogrammer ved at gøre dem mere ustabile. De optræder som halvgennemsigtig flader, er oversat i modstridende materialer, eller skifter farve i reaktion på lyset. På forskellige måder betvivles den offentlige kode og den frisættes til mere private eller flertydige formål.

På ferniseringen vil udstillingen desuden indeholde en 4-kanals lydinstallation omkring Kunstscenen.

Fernisering: Lørdag d. 10. november, kl. 15 - 17 | Facebook event
Udstillingsperiode: 10. november - 26. november 2018.

Anna Moderato “I, I.“ Foto: Kåre Frang.

Anna Moderato “I, I.“ Foto: Kåre Frang.

English

Press Release, November 2018

I, I. is an exhibition about visuality and observation, about seeing oneself from the outside or through the eyes of others and about the crossings between private and public space. It takes place at Kunstscenen but also spreads out to include works mounted on the windows of Bispebjerg Kollegiet across the parking lot. These window-based works are made together with the residents of the college dorms, making them participants in the exhibition. It doubles the show from one to a multitude of spaces and subjects. The works appear as pictograms or regulatory infrastructure of the kind that we normally encounter in public spaces, for example as road signs or barriers. Pictograms are traditionally employed to be quickly decoded. Images such as a cross, an eye, or a hand all have conventional meanings that are perceived almost unconsciously and can thereby subtly regulate our behaviour without us thinking about it.

Anna Moderato “I, I.“ Foto: Kåre Frang.

Anna Moderato “I, I.“ Foto: Kåre Frang.

Anna Moderato “I, I.“ Foto: Kåre Frang.

Anna Moderato “I, I.“ Foto: Kåre Frang.

The works transform these convention-type images by making them more* unstable. They are reproduced as translucent surfaces, translated into other materials, or they shift colour in reaction to the light. In ways the public code is put into doubt and set free for other, more private or ambiguous, interpretations.

At the opening, the exhibition will also include a 4-channel sound installation surrounding Kunstscenen.

Opening: Saturday 10 November, 3 - 5 pm | Facebook event
Exhibition period: 10 November - 26 November 2018.

Anna Moderato “I, I.“ Foto: Kåre Frang.

Anna Moderato “I, I.“ Foto: Kåre Frang.

Anna Moderato “I, I.“ Foto: Kåre Frang.

Anna Moderato “I, I.“ Foto: Kåre Frang.

Later Event: November 10
DO HO SUH "KORRIDOR"