THAT ACADEMY: EN NY SKOLE FOR KREATIV PROCES OG IDÉUDVIKLING

THAT ACADEMY: EN NY SKOLE FOR KREATIV PROCES OG IDÉUDVIKLING

Mit navn er Maja Skjøth Hegelund, og jeg har netop åbnet en lille skole for kreativ proces og idéudvikling i København. Idéen med That Academy er at skabe et forum for kreativ udvikling, som er både eksperimenterende og analytisk. Baggrund og erfaring spiller ingen rolle, hovedsagen er, at eleven er interesseret i at skabe og udvikle en kreativ proces.

Jeg har i mange år leget med tanken om at starte en skole, og i 2013 prøvede jeg det af, i mindre format, hvor jeg selv og en kollega holdt en række designworkshops. Dengang handlede kurserne mest om decideret forberedelse til optagelsen på designskolen, men sidenhen har jeg tænkt på, hvordan design og kreativt udøvende fag i det hele taget, er i konstant forandring, og at det derfor er mindre vigtigt at forsøge at lave en formular, som kan føre til optagelse, men vigtigere at undersøge hvad den enkelte brænder for at udvikle. Derfor skal That Academy betragtes som et forum for idéudveksling og et sted, hvor man kan udvikle sin kreativitet gennem fælles diskussion og oplæg mere end en forskole.

Selvom jeg betegner mig selv som underviser, vil jeg, for alt i verden, ikke fremstå som den der har patent på den gode smag eller den korrekte proces. De kreative valg skal diskuteres og i stedet for f.eks at undervise i klassisk tegning, hvilket jeg i øvrigt ikke er kvalificeret til, vil jeg motivere alle deltagere til at finde den retning, de ønsker, deres projekt skal tage.

Kurserne består af ugentlige møder, hvor det arbejde der er udørt siden sidst, præsenteres og diskuteres. Det er en rigtig god idé, hvis man har tid udenfor kursustimerne til sit projekt. Som udgangspunkt er det op til den enkelte, hvilket medie projektet udføres i, og hvis det til at starte med er uklart for deltageren, vil vi undersøge interesser gennem eksempler og diskussion for at klargøre det. Hvis man ønsker det, er der mulighed for individuel sparring, som alternativ til fællesmøder.

Udover hold for voksne har jeg også åbnet holdet Young Create, for 16-19 årige, som brænder for det kreative og måske drømmer om en fremtid indenfor kunst eller design. På disse kurser vil vi i højere grad beskæftige os med at udføre kreative projekter i fælles forum, med varierende teknikker, og diskutere dem i fællesskab. 

Læs mere om skolen på www.thatacademy.dk  

Maja Skjøth Hegelund (f. 1981) er stifter af, og underviser på, That Academy. Hun er uddannet Cand. Design med speciale i Visuel Kultur og identitet fra Kunstakademiets Designskole og har senest arbejdet med fotografi og film i Spanien og udstillet i Andalusien. Majas kortfilm har været vist på flere Europæiske filmfestivaller, bl.a. InternationalesKurzfilm festival Hamburg og Croydon International film festival. Maja har bidraget til idoart.dk siden 2015.