STILLEBEN I 3D – REFLEKSIONER OM UDSTILLINGEN HOVMOD

Jeg brugte de sidste dage af januar på at feje, sortere og vikle blomsterhoveder på kobbertråde. Det var en af de her dage, hvor jeg - med fejekosten i hånden - måtte forklare de frivillige damer, der hjalp til med opsætningen af udstillingen, at det ofte er værkets idé, der er centrum for den eksperimenterende samtidskunst. Det kan være den handling, der gør, at et værk bliver til. Når kunstneren arbejder med en rumlig iscenesættelse, som gæsterne skal træde ind i, eller som man skal bidrage aktivt til at skabe.

Den britiske installationskunstner Rebecca Louise Law (f. 1980) gør brug af disse greb i udstillingen HOVMOD på Skovgaard Museet i Viborg, der udover en stedsspecifik installation består af 14 fotografier og 7 skulpturer – alle med blomster som emne og/eller materiale.

Virkeligheden på vrangen
Det er nok de færreste, der betragter blomster som et permanent, skulpturelt materiale. Vi plukker dem og nyder dem den korte tid, de er friske, men tøver ikke med at smide dem ud, så snart de visner. Det er ærgerligt, mener Rebecca Louise Law, for hvem blomster er og kan mere end det. Blomstermotivet var allerede hendes fortrukne, da hun studerede på School of Arts and Cultures, Newcastle University, men i det klassiske udtryk med olie på lærred. Lærredets todimensionelle flade blev dog for begrænset. Hun ville arbejde med ægte blomster, installere dem i rum, invitere os ind og lade os dufte, føle og se os omkring, ligefor, ned og op.

I sine installationer flytter hun naturen ind i en menneskeskabt ramme. Ind i en verden, der i stigende grad vender sig væk fra naturen; en verden, der er virtuel, en verden der er forurenet, og hvor næsten ingen steder er uberørt.  

Rebecca Louise Law | Skovgaard Museet, 2017.

Rebecca Louise Law | Skovgaard Museet, 2017.

Hovmod står for fald
Udstillingens hovedværk Pride består af omtrent 70.000 tørrede blomster hængende ned fra museets loft. Blomsterne dufter, og deres farver er overraskende mættede. Kobbertrådene, der holder det hele sammen, glimter i lyset. Du tænker måske; hvad har det med hovmod at gøre? Det kan også være, at du opfatter blomsterne ligesom jeg, som et billede på vores hovmod og måske i særdeleshed som et udtryk for den famøse floskel: ”hovmod står for fald”. Hovmod beskriver en overdreven selvfølelse, et højt sindelag, der står i kontrast til den ydmyghed, der dyrker respekt for andres meninger og udviser beskedenhed. Ligesom blomsterne kan vores overmod spire og blomstre for derefter at visne.

Rebecca Louise Law | Skovgaard Museet, 2017.

Rebecca Louise Law | Skovgaard Museet, 2017.

Rebecca Louise Law | Skovgaard Museet, 2017.

Historisk set er hovmod blevet betragtet som den værste af de syv dødssynder; gerrighed, vrede, misundelse, dovenskab, fråseri, utugt og hovmod. Ifølge Rebecca Louise Law har hovmodet i dag fjernet sig fra den snævre bibelske betydning og kommer nu til udtryk i et overdrevet forbrug, der udfordrer naturen. Dagligt fragter lastbil efter lastbil mængder af blomster ind til købelystne og naturtrængende byboere, der erhverver dem for næsten ingen penge. Blomsterne er ganske enkelt reduceret til forbrugsvarer, hvis opgave det er at tilfredsstille forbrugeren. Men er der ikke noget smukt i, at vi på den måde nyder naturens vidunderlige skabninger, eller at vi tør stå ved os selv og hævder vores plads? Er det at være hovmodig? Stolt? Kan man være stolt uden at være hovmodig?

Rebecca Louise Law | Skovgaard Museet, 2017.
Rebecca Louise Law | Skovgaard Museet, 2017.

Rebecca Louise Law | Skovgaard Museet, 2017.

20171775-1500crop.jpg

Blomstrende kunst
Blomster er fulde af betydninger, formet af den brugssammenhæng de optræder og er skabt i. Kunsthistorien er fyldt med vanitas og memento mori-motiver, der minder os om vores egen dødelighed. Værket Pride kan beskrives som et stilleben i 3D, mens en række fotografiske værker i udstillingen mere tydeligt skriver sig ind i stillebentraditionen. Det kommer i særdeleshed til udtryk i 3 fotografiske værkpar, der forestiller blomster- og frugtopsatser i henholdsvis frisk og forfalden tilstand. De er inspireret af hollandske mestres malerier med spraglede buketter på mørke baggrunde. Titlerne bærer mestrenes navne Ambrosius Bosschaerts den Ældre, Jan Davidsz. de Heem og Balthasar Van der Ast.

Rebecca Louise Law " Balthasar Van der Ast ", 2014 | Photo: Tom Hartford.

Rebecca Louise Law "Balthasar Van der Ast", 2014 | Photo: Tom Hartford.

Rebecca Louise Law " Balthasar Van der Ast, Decayed ", 2014 | Photo: Tom Hartford.

Rebecca Louise Law "Balthasar Van der Ast, Decayed", 2014 | Photo: Tom Hartford.

Rebecca Louise Law tilføjer dog humor. Miniaturefigurer i plastisk iført speedos dukker op hist og her. En fotograf har lagt sig ned for at få den helt rigtige vinkel på sit motiv af naturen. Det understreger en væsentlig pointe: Naturen er stor, mennesket er lille.

Bæredygtighed
For Rebeccas Louise Law er naturen noget, vi skal respektere. I installationer af meget varierende størrelse viser hun blomsternes livscyklus – fra frø til vissen blomst. Hun vil gerne minde os om den skønhed, vi er omgivet af, men også om vores hovmodige handlinger, der ødelægger netop den skønhed.

Vores bevidsthed om klodens ve og vel er i fokus i disse år. De valg vi træffer i forhold til naturen, vores arbejde og vores familie skal være bæredygtige for os selv og for de fællesskaber, vi indgår i. Naturen er en ressource, vi skal nyde og være stolte af, samtidig med at vi er os selv bevidst, at naturen ikke lider overlast. Det er selvfølgelig nærliggende at bebrejde Rebecca Louise Law for at gøre det stik modsatte, når hun bruger mere end 70.000 blomster i en udstilling. Der ville da også være tale om et seriøst ressourcespild, hvis blomsterne blot skulle køres på formulderen, når udstillingen er slut. Men det interessante ved hendes brug af blomster er, at hun genbruger dem igen og igen. Blomsterne i denne udstilling har været brugt i projekter i Milano, Miami, London m.fl. De skal, når udstillingen slutter til maj, nøjsomt tages ned, pakkes i kasser og sendes tilbage til kunstnerens værksted i London. De hele blomster skal nemlig bruges i en ny udstilling. Nedfaldne blade skal fejes sammen. De bliver til dekorative elementer på tapeter.

Rebecca Louise Law | Skovgaard Museet, 2017.

Rebecca Louise Law | Skovgaard Museet, 2017.

20171814-1500.jpg

Kunstnerbiografi
Rebecca Louise Law (f. 1980) er uddannet BA (Hors) fra School of Arts and Cultures, Newcastle University i 2004. Hun har arbejdet for større kulturinstitutioner som Royal Opera House, The Victoria & Albert Museum, Whitechapel i London, Art Basel, Chandran Gallery i San Francisco samt og for hæderkronede britiske, italienske og franske designbrands. HOVMOD er Laws første udstilling i Skandinavien. www.rebeccalouiselaw.com

Skovgaard Museet
Skovgaard Museet er kunstmuseet i Viborg. Museet er oprettet for at hædre kunstneren Joakim Skovgaard, der fra 1901-1913 skabte Nordens største kirkeudsmykning i Viborg Domkirke. Museets samling rummer også værker af Joakim Skovgaards far P.C. Skovgaard, som var én af den danske guldalders mest betydningsfulde landskabsmalere, og hans søskende Niels og Susette Skovgaard, der begge blev kunstnere. Samlingen rummer tillige værker af Skovgaard-familiens slægt og venner. Museet viser årligt 2-3 særudstillinger, der kaster nye perspektiver på samlingen fra både et samtidigt og historisk perspektiv. www.skovgaardmuseet.dk

Rebecca Louise Law | Skovgaard Museet, 2017.

Rebecca Louise Law | Skovgaard Museet, 2017.

Udstillingen HOVMOD er en del af projektet ”De syv dødssynder”, der skabes i samarbejde med Randers Kunstmuseum, Glasmuseet i Ebeltoft, Horsens Kunstmuseum, Museet for Religiøs Kunst i Lemvig, Muse®um i Skive og Holstebro Kunstmuseum i anledning af Aarhus 2017.

Kathrine Svanum (f. 1986) er cand.mag. i kunsthistorie og museologi fra Aarhus Universitet og museumsinspektør på Skovgaard Museet. Kathrine har bidraget til idoart.dk siden 2017.