STATENS KUNSTFONDS BILLEDKUNSTNERISKE ARBEJDSLEGATER 2018

Hvert år uddeler Statens Kunstfond en række arbejdslegater til skabende individer fordelt ud over de kunstneriske discipliner. I denne artikel ser vi nærmere på de 230 billedkunstneriske tildelinger, som netop er blevet offentliggjort i dag.

Siden kunstfondens oprettelse i 1964 har der været tradition for at give dygtige kunstnere et motiverende skulderklap og et frirum til at fortsætte udviklingen af deres kunstneriske praksisser. Arbejdslegaterne er både en anerkendelse og en økonomisk honorering, som er med til at vitalisere kunstscenen og give en lang række kunstnere mulighed for at sætte nye, udfordrende og overraskende projekter i verden.

Forleden spurgte vi 12 billedkunstnere, om hvad det har betydet for dem at modtage et legat fra Statens Kunstfond, og der var ingen tøven: “Arbejdslegaterne er essentielle, da de sikrer en diversitet i dansk kunstliv,” sagde Ida Sønder Thorhauge, for uden et mangfoldigt kunstliv, ender vi med et fattigere samfund. “Kunstnernes arbejde er med til at få samfundet til at vokse. Vi debatterer de herskende værdier, politiske og følelsesmæssige problematikker og alle de andre ting, samfundet består af, og som giver sammenhængskraft og fællesskab,” bemærkede Hesselholdt & Mejlvang og understregede, at arbejdslegaterne er uundværlige i en branche med høje materialeudgifter og lave (eller ikke-eksisterende) lønninger.

Rune Bosse | Foto © I DO ART Agency.

Rune Bosse | Foto © I DO ART Agency.

Julie Bitsch | Foto © I DO ART Agency.

Julie Bitsch | Foto © I DO ART Agency.

Arbejdslegaterne er nemme mål for kritik, fordi de gives som frie midler og udfaldene derfor oftest er karriereopbyggende, langsigtede, og umålbare ifht. her og nu. Amitai Romm er ikke i tvivl om, at de 15% af det samlede budget, som Statens Kunstfond bruger på arbejdslegaterne er givet godt ud: “Mit indtryk er, at forholdet mellem, hvor få penge der rent faktisk er tale om, kontra hvor meget kunst, forskning, etc. samfundet får ud af det er ret ekstremt, sammenlignet med andre faggrupper.”

Den seneste kritik er fra DF, som ønsker en total omlægning af kunstfonden med bl.a. en nedlægning af arbejdslegaterne. Du kan læse mere om kritikken og de 12 billedkunstneres udtalelser om legaternes betydninger her, men nu skal det handle om modtagerne af de billedkunstneriske arbejdslegater 2018. Her kan du få et indblik i årets uddelinger, og nederst på siden kan du finde den fulde liste samt links til de fleste af modtagernes hjemmesider, så du selv kan dykke længere ind i deres kunstneriske arbejde.

Sif Itona Westerberg | Foto © I DO ART Agency.

Sif Itona Westerberg | Foto © I DO ART Agency.

Maiken Bent | Foto © I DO ART Agency.

Maiken Bent | Foto © I DO ART Agency.

Et samfund der tør satse på kunsten
”Det, vi som borgere har brug for, er gode og vedkommende oplevelser, når vi møder kunsten derude. Man kan sige, at fødekæden til de gode oplevelser starter med, at vi som samfund viser, vi tør satse på kunst ved at støtte op om kunstnernes udvikling med arbejdslegater,” udtaler Søren Taaning (formand for Legatudvalget for Billedkunst) ifbm. offentliggørelsen af årets tildelinger. Foruden Taaning består legatudvalget (fra 2016-2019) af kunstnerne Ane Mette Ruge, Eva Steen Christensen og Mikkel Carl, samt kunsthistoriker og kurator Jakob Fabricius. Udvalget, som desuden står for præmieringer og indkøb af værker til staten, har i år modtaget 942 ansøgninger hvoraf de har valgt at tildele arbejdslegater til 230.

ANSØGERE: MODTAGERE & AFSLAG

Note: Lidt under en fjerdedel (24,5%) af de 942 ansøgere har fået tilsagn.

Den opmærksomme læser har måske opdaget, at antallet af modtagere er lavere end sidste år, hvor 254 kunstnere fik tildelt et legat. Det skyldes ikke, at ansøgerne er blevet dårligere eller færre (sidste år søgte 848 – næste 100 færre end i år), men derimod at Statens Kunstfond fra politisk hold er blevet skåret med 2% af deres samlede budget. Det har betydet, at midlerne til arbejdslegater er faldet med 897.500 kr. (fra 17.442.500 til 16.545.000 kr.).

Af de 16,5 millioner kr. uddeles knap 3,5 millioner som 3-årige arbejdslegater til fire kunstnere: Kirsten Astrup, Camilla Berner, Lea Guldditte Hestelund og Simon Starling modtager hver 855.000 kr. til fortsat udvikling af deres kunstneriske arbejde. Kirsten Astrup og Lea Guldditte Hestelunds arbejde har vi holdt øje med, siden de dimitterede fra kunstakademiet i hhv. 2017 og 2015, og vi synes i den grad, at tildelingerne er velfortjente. Det er meget positivt, at udvalget udpeger unge kunstnere, der endnu er tidligt i deres karriere til de særlige 3-årige arbejdslegater.

For at få pengene til at række længst muligt har legatudvalget, ligesom sidste år, valgt at uddele de resterende penge som mange, mindre legater på især 50.000, men også 75.000, 100.000 og 150.000 kr. Herunder kan du se, hvor mange af hver type legater, der er blevet uddelt i år:

FORDELINGER AF BELØB

Støtte til nyuddannede og etablerede kunstnere
”Vi mener, det er vigtigt at anerkende, at talentudvikling er noget, der sker på forskellige stadier af et professionelt liv. Vi har derfor valgt at støtte både helt nyuddannede, men også mere etablerede kunstnere, som står overfor at skulle tage et nyt spring,” udtaler Søren Taaning om årets uddeling.

Én gang om året udsender Statens Kunstfond en opgørelse over de samlede tildelinger med statistikker over fordelingen af midler – for specifikke puljer offentliggøres kun navnene på de støttede samt de tildelte beløb. Derfor har vi kastet os ud i vores egen lille optælling, i et forsøg på at kortlægge den kønsmæssige fordeling af de billedkunstneriske arbejdslegater 2018.

Julie Falk | Foto © I DO ART Agency.

Julie Falk | Foto © I DO ART Agency.

Rune Bering | Foto © I DO ART Agency.

Rune Bering | Foto © I DO ART Agency.

Sidste år blev vi glædeligt overraskede, da vi efter vores optælling kunne konstatere, at kønsfordelingen godt og vel var 50/50. 130 kvindelige kunstnere og 124 mandlige kunstnere fik legater i 2017, og tallene ser faktisk ikke meget anderledes ud i år. Hvor de kvindelige kunstnere sidste år udgjorde 51,18% af modtagerne udgør de i år 52,61%.

BEVILLINGER FORDELT EFTER KØN

Da vi ikke har noget data på, hvilket køn modtagerne identificerer sig som, forholder denne optælling sig til skøn og en konservativ binær opfattelse af køn. Omvendt er det stadig vigtigt at forholde sig til, at kvinder historisk set har været stærkt underrepræsenterede i kunstverdenen (og alle andre steder), og derfor synes vi, at optællingen er vigtig.

BELØB FORDELT EFTER KØN

Note: I år er 3/4 af de 3-årige arbejdslegater tildelt kvinder. Tager man de 3-årige arbejdslegater ud af ligningen, så står det meget mere lige.

Sidste år bemærkede vi, at kvindelige kunstnere (til trods for at der var tildelt flere legater til kvinder end mænd) i gennemsnit fik færre penge end deres mandlige kolleger, men det har imidlertid ændret sig. Det skyldes hovedsageligt, at tre ud af fire modtagere af det 3-årige arbejdslegat i år er kvinder, men under alle omstændigheder har legatudvalget valgt at uddele 56,6% af årets midler til kvindelige kunstnere – og det synes vi er sejt!

Julie Stavad | Foto © I DO ART Agency.

Julie Stavad | Foto © I DO ART Agency.

Jeannette Ehlers (& La Vaughn Belle) | Foto © I DO ART Agency.

Jeannette Ehlers (& La Vaughn Belle) | Foto © I DO ART Agency.

Stol på kunstnerne!
Arbejdslegaterne er ikke som de andre af Statens Kunstfonds midler. De binder sig ikke op på specifikke projekter, men uddeles på baggrund af en hel praksis, med et håb om en fortsat udvikling. “Jeg mener, at arbejdslegaterne er vigtige for den kunstneriske frihed såvel som for kunstnernes overlevelse,” sagde Julie Stavad i vores artikel om arbejdslegaternes betydning efterfulgt af et godt råd til kritikerne: “Jeg anbefaler: Stol på kunstnerne! Invester i disse skabere, der har evnerne til at frembringe store ting ud af (alt for) små midler. Jeg tror, at der kommer mere interessant kunst ud af frie midler.”

Herunder finder du den fulde liste over modtagerne af dette års billedkunstneriske arbejdslegater. For os er listen fuld af glædelige gensyn, men der er også rigtig mange, som vi glæder os til at lære at kende og til at følge i fremtiden. Kæmpe stort tillykke til jer alle!

Stine Deja | Foto © I DO ART Agency.

Stine Deja | Foto © I DO ART Agency.

Jacob Alrø | Foto © I DO ART Agency.

Jacob Alrø | Foto © I DO ART Agency.

MODTAGERE AF BILLEDKUNSTNERISKE ARBEJDSLEGATER 2018

Lotte Tauber Lassen: 50.000
Michelle Eistrup: 150.000
Ditte Knus Tønnesen: 50.000
Rolf Nowotny: 75.000
Hannibal Andersen: 50.000
Signe Dalsgård Frederiksen: 50.000
Rasmus Røhling: 50.000
Mette Sand Hersoug: 50.000
Zoltan Ara: 50.000
Ann Sophie von Bülow: 50.000
Lasse Schmidt Hansen: 50.000
Agnete Bertram: 50.000
Julie Bitsch: 50.000
Jens Ivar Kjetså: 50.000
Philip Pilekjær: 50.000
Toke Flyvholm: 50.000
Marie Bonfils: 50.000
Okan Yildirim: 50.000
Grete Aagaard: 150.000
Hannah Kirstine Anbert: 50.000
Kaare Golles: 50.000
Lisa Rosenmeier: 50.000
Marianne Bruun Vierø: 50.000
Theresa Himmer: 50.000
Claus Rohland: 50.000
Pia Maria Eikaas: 50.000
Søren Berner Erlandsen: 50.000
Camilla Berner: 855.000
Shiyuan Liu: 50.000
Jette G. Kristensen: 50.000
Maja Moesgaard Thomsen: 50.000
Aniara Omann: 50.000
Sophie Hjerl: 50.000
Kasper Lynge Jensen: 50.000
Karin Westerlund: 50.000
Parl Kristian Bjørn Vester: 50.000
Melou Vanggaard: 50.000
Malene Nors Tardrup: 50.000
Cecilie Skov: 50.000
Jan Robert Danebod: 50.000
Martin Aagaard Hansen: 100.000
Jeanette Schou: 50.000
Søren Hüttel: 50.000
Lotte Rose Kjær Skau: 50.000
Malte Jon Klagenberg-Jørgensen: 50.000
Jakob Jakobsen: 50.000
Peter Rørbæk Hansen: 50.000
Tobias Rasmussen Kirstein: 50.000
Rose Eken: 50.000
Ea Borre-Jensen: 75.000
Elsebeth Jørgensen: 50.000
Anna Louise Overgaard Rosendal: 50.000
Jona Stella Henriksen Borrut: 50.000
Benedicte Gyldenstierne Sehested: 75.000
Sif Itona Westerberg: 50.000
Sian Kristoffersen: 50.000
Morten Skrøder Lund: 100.000
Jens Emil Elg: 50.000
Vebjørn Guttormsgaard Møllberg: 50.000
Maryam Jafri: 50.000
Lars Mathisen: 50.000
Paula Nimand Duvå: 50.000
Malene List Thomsen: 75.000
Jens Hüls Funder-Nielsen: 50.000
Kenneth A. Balfelt: 75.000
Joshua Seth Mittleman: 50.000
Anette Abrahamsson: 50.000
Lena Ditte Nissen: 50.000
Kristoffer Ørum: 50.000
Selini Marie Halvadaki: 50.000
Per Lunde Jørgensen: 75.000
Michala Paludan: 50.000
Astrid Kruse Jensen: 50.000
Rune Bering Sørensen: 50.000
Peter Holm: 50.000
Alfred Laurens Fabricius Gundersen: 75.000
Finn Heiberg: 50.000
Veronika Geiger: 50.000
Jørgen Fog: 50.000
Sophie Dupont: 50.000
Sophie Erlund: 50.000
Henrik Flagstad: 50.000
Nour Fog: 50.000
Julie Nord: 50.000
Mads Gamdrup: 75.000
Rikke Ravn Sørensen: 50.000
Lea Guldditte Hestelund: 855.000
Jørgen Michaelsen: 10.0000
Toni Larsen: 50.000
Vladas Suncovas: 50.000
Marie Munk Hartwig: 50.000
Anna Bak: 50.000
Pia Rönicke: 50.000
Jacob Tækker: 50.000
Lærke Lauta: 50.000
Iben West: 50.000
Soren Thilo Funder: 50.000
Arendse Krabbe: 50.000
Maiken Bent: 100.000
Jon Sørvin: 50.000
Anna Walther: 50.000
Tina Enghoff: 50.000
Simone Kærn: 150.000
Claus Haxholm: 100.000
KBJ Publishing: 50.000
Morten Kamper Jacobsen: 50.000
Francesca Burattelli: 50.000
Mathias Sæderup: 50.000
Deirdre Johanna Humphrys: 50.000
Katja Bjørn Jakobsen: 50.000
Anders Benmouyal: 50.000
Matilde Duus: 50.000
Kristoffer Holmelund Kjærskov: 50.000
Masar Sohail: 50.000
Kaj Nyborg: 100.000
Hans Pauli Olsen: 50.000
Absalon Kirkeby: 50.000
Anders Bülow: 50.000
Julie Falk: 50.000
Gisa Julia Maxi Pantel: 50.000
Maj Bjørnholdt Kjærsig: 50.000
Marianne Skaarup Jakobsen: 50.000
Kirstine Aarkrog: 100.000
Maria Meinild: 150.000
Nina Vesterhoven Beier: 150.000
Jørgen Tang Holbek: 50.000
Kirsten Astrup: 855.000
Andreas Führer: 50.000
Simon Rasmussen: 50.000
Else Ploug Isaksen: 50.000
Silas Inoue: 50.000
Anja Franke: 50.000
Ragnhild May: 75.000
Benedikte Bjerre: 50.000
Tine Tvergaard: 50.000
Jesper Just: 50.000
Mette Høyen Andersen: 50.000
Magnus Frederik Clausen: 50.000
Jakob Kudsk Steensen: 50.000
Rune Bosse: 50.000
Lars Dan: 50.000
Eske Kath: 50.000
Cathrine Thereze Raben Davidsen: 50.000
Maria Zahle: 50.000
Johanne Rude Lindegaard: 50.000
Astrid Marie Christiansen: 50.000
Kasper Hesselbjerg: 150.000
Anne Dyhr: 50.000
Silas Emmery: 50.000
Bjarke Hvass Kure: 75.000
Jacob Alrø: 50.000
Anne Elisabeth Eckersberg: 50.000
Johannes Sivertsen: 50.000
Charlotte Claudia Haslund-Christensen: 50.000
Lasse Lau: 50.000
Cristian Andersen: 75.000
Johan Jensen Kjeldsen: 50.000
Anders Hergum: 50.000
Deniz Eroglu: 50.000
Video2space I/S: 50.000
Andreas Albrectsen: 50.000
Video2space I/S: 50.000
Nanna Abell: 50.000
Søndergaard & Howalt ApS: 50.000
Anupama Ramdas: 50.000
Lotte Nielsen: 50.000
Rikard Per-Erik Thambert: 50.000
Lucas Wichmann Melkane: 50.000
Cindie Gottlieb Cheung: 50.000
Line Larsen: 50.000
Mads Ulrich Lindberg: 50.000
Mette Gitz-Johansen: 50.000
Christine Overvad Hansen: 100.000
Simon Starling: 855.000
Anders Werdelin: 50.000
Thorbjørn Bechmann: 50000
Vibe Schou Overgaard: 50000
Lehman Brothers: 150.000
Kim Thøgersen Grønborg: 50.000
Nils Elvebakk Skalegård: 50.000
Stense Andrea Lind-Valdan: 50.000
Søren Andreasen: 100.000
Magnus Andersen: 50.000
Mette Clausen: 50.000
Ditte Lyngkær Pedersen: 50.000
Nikolaj Starinsky von der Recke Beckmann: 50.000
Maria Wæhrens: 50.000
Jeanette Hillig: 50.000
Cecilie Westerberg: 50.000
Jonas Hvid Søndergaard: 50.000
Anna Sif Charlie Nørskov Thy: 50.000
Elle Klarskov Jørgensen: 50.000
Theis Wendt: 50.000
Sonja Lillebaek Christensen: 50.000
Ulrik Weck: 50.000
Steffen Jørgensen: 100.000
Anna Taina-Nielsen: 50.000
Amitai Rolf Romm: 100.000
Janus Høm: 50.000
Esben Klemann: 50.000
Carina Lindemann Zunino: 50.000
Trine Boesen: 50.000
Henrik Saxgren: 50.000
Christoffer Munch Andersen: 50.000
Kirstine Vaaben: 50.000
Ruth Campau: 50.000
Jeannette Ehlers: 50.000
Pelle Stig Brage-Andersen: 50.000
Simon Dybbroe Møller: 50.000
Stine Deja Rasmussen: 50.000
Claus Hugo Nielsen: 50.000
Berit Dröse: 50.000
Ditte Gantriis: 50.000
Tommy Støckel: 50.000
Mette Winckelmann: 100.000
Henrik Menné: 150.000
Marie Lund: 10.0000
Sidsel Meineche Hansen: 100.000
Kristoffer Akselbo: 100.000
Sofie Hertz: 50.000
Aslak Aamot Kjærulff: 50.000
Jens Settergren: 50.000
Anna Sørensen: 50.000
Erik Øckenholt: 50.000
Mette Vangsgaard: 50.000
Sofie Viktoria Wendel Skousen: 50.000
Julie Stavad: 50.000
Oscar Erik Yran: 50.000
Moa Alskog: 50.000
Charlotte Diana Thrane: 50.000


Er du interesseret i at få mere information om, hvordan du ansøger om Statens Kunstfonds billedkunstneriske arbejdslegater, så klik her. Næste ansøgningsfrist er d. 1. februar, 2019.

Forsidefoto: Kirsten Astrup, Troe og Agtsom (still fra HD-video, 24.45 min). Foto af Hallas, Eikaas, Guttormsgaard Møllberg, 2017.

Rikke Luna (f. 1988) og Matias Albæk-Falk (f. 1988) er stiftere af idoart.dk, og driver derudover formidlingsbureauet I DO ART Agency samt I DO ART Books.