PROJEKTER SOM IKKE ER BLEVET TIL NOGET (ENDNU) PT 1

PROJEKTER SOM IKKE ER BLEVET TIL NOGET (ENDNU) PT 1

Jeg har så mange fantastiske projekter, som indtil videre ikke er blevet realiserede; enten fordi at de for dyre, for svære eller simpelthen fordi, at de fremstår alt for utopiske i deres grundtanke. Mens nogle af installationerne har været hele den kulturbureaukratiske mølle igennem, er andre blot koncepttegninger eller simple idéer på et stykke papir. Her får du et par eksempler.

The Void: Idéen med denne installation var at skabe en 10.000 m2 legeplads af lys, hvor festivalgængerne kunne lukke virkeligheden ude, og for en stund opleve at være omkransede af et surrealistisk tempel af lyssøjler, der skyder mere end 10 km. op i luften. Installationen skulle placeres i den ”demilitariserede zone” af ingenmandsland, der opstår når grusgraven bliver fyldt foran festivalpladsen, men endnu ikke kan tages i brug som campingområde før jorden rigtig har sat sig.

THE VOID 1.0 | Roskilde Festival.

THE VOID 1.0 | Roskilde Festival.

Derfor er projektet lagt på hylden:
Det vidste sig hurtigt, at lamper med så kraftig en lyskegle er meget sjældne og omkostningstunge. Jeg fandt dog et firma i Paris, som kunne levere sådanne lamper til den afsindige pris af en halv million kroner, eksklusiv transport i lastbil frem og tilbage til Frankrig. Installationen var næppe miljømæssig korrekt, da lamperne konsumerer over 5000w pr styk. Faktisk ville strømforbruget være af en sådan størrelse, at der var behov for at leje en separat mobilgenerator ind for at ”fodre” installationen.

Domus Vista: Jeg blev bedt om at designe lys til et arrangement, som tog udgangspunkt i Danmarks højeste beboelsesejendom, Domus Vista, på Frederiksberg. Idéen var oprindeligt at belyse indkøbscenteret, som ligger i stueetagen af bygningen, og som i dag står næsten forladt. Jeg blev dog meget fascineret og betaget af den over 100m. høje bygning og begyndte at undersøge, hvordan jeg kunne sætte lys på den grå og trivielle facade. Jeg endte med at tage udgangspunkt i de mange etager, hvor jeg ville installere LED lys ud fra hver lejlighed på svalegangene, som går hele vejen rundt om bygningen. På den måde ville jeg kunne mappe store farverige billeder og motiver på den så ellers triste betonmastodont af en bygning.

DOMUS VISTA | Roskildevej, Frederiksberg.

DOMUS VISTA | Roskildevej, Frederiksberg.

Derfor er projektet lagt på hylden:
Jeg nåede aldrig at lægge et budget, ej heller at præsentere installationen for nogen. Men jeg tænker på bygningen hver gang, at jeg kører forbi i toget, og på alle de mennesker som bor i dette 60’ernes hedeste socialdemokratiske bygningsutopi!

Jeg glæder mig til at fremvise flere spændende projekter, som ikke er blevet til noget ;-) Nyd det gode forårsvejr i mellemtiden!

Jakob Kvist (f. 1985) er lysdesigner og har bidraget til idoart.dk siden 2013.