OM "SOM SPOR AF SOLSORTE I DAGSLYS"

Værket "Som spor af solsorte i dagslys" er i sin stadige tilblivelse og trækker på mine egne fotografier nye og ældre, på tekster jeg har skrevet for nyligt, samt på indscannede analoge, ’gamle’ billeder, som jeg har fundet frit tilgængelige på Flickrs ’Commons’ tjeneste.

Fotografierne har jeg mestendels sat sammen i par, og jeg lader endvidere temaer gå igen i billederne, hvorved jeg forsøger at skabe både dialoger, forbindelser og trækker tråde eller spor der går igennem værket i sin helhed. Jeg arbejder også aktivt med teksten, og med hvordan at denne interagerer med billedet og skaber fælles ’billeder’ med fotografiet.

Mit navn er Nikolaj Callesen. Jeg har en bachelor i etnografi fra Aarhus Universitet, hvorfra jeg har min interesse for kultur og sociale strømninger, og med min BA i fotografi fra Glasgow, har jeg bygget videre på denne interesse med et praksisfelt indenfor fotografiet. Jeg er dybt fascineret af og interesserer mig for, hvorledes vores samtidige kultur for billeder, særligt fotografier, dannes og ændrer sig.

Jeg begyndte i sin tid med det analoge fotografi. Det har været, og er stadig, en længere og fortsat erkendelses- og erfaringsrejse at forholde sig til, hvorledes digital billedkultur, eksempelvis vores snapshot-kultur på sociale medier, formes og former vores forståelse af tilgang til og væren i verden. Hvorledes at vi både tager, bruger og erfarer mange billeder, som ikke så meget, som måske tidligere, gemmes og er fysiske, som de i stedet deles/bruges og er i bevægelse. Jeg interesserer mig også for, hvordan at erfaringen og betydningen af disse billeder desuden afhænger af f.eks. klassiske, æstetiske eller politiske overvejelser.

 - Og jeg interesserer mig for den indflydelse i vores samtid, som traditionelle, populære, forfinede og specialiserede strømninger indenfor fotografiet har formet sig og stadig orienterer vores billedforståelse, og hvorledes vi i dag skaber og bruger billeder med de udgangspunkter.

Det er i virkeligheden den billedverden, som er så betydningsfuld for, hvordan vi oplever os selv, og hvordan vi er i verden, der er hovedtemaet i ”Som spor af solsorte i dagslys”. Ved at gøre brug af gamle offentligt tilgængelig billeder, hvoraf nogle er taget for 150 år siden, ønsker jeg at stille skarpt på, hvorledes vores billederfaring, historie og tradition er med til at orientere både vores forståelse af, vores væren i, og vores genfortolkning af verden i dag.

Men ”Som spor af solsorte i dagslys” er også et personligt værk om netop erfaringen og oplevelsen af at være i verden i dag. Et værk der søger at række ud, og som ønsker, at publikum føler sig personlig rørt, søger at nå derhen hvor billedet, teksten og deres forbindelser kan nå et nærvær, som det bogstavelige, det klassisk rationelle ikke formår alene, hvor helheden altid er mere end summen af delene, og hvor det momentane og det nære er værdifuldt.

Nikolaj Callesen har en bachelor i etnografi fra Aarhus Universitet samt en bachelor i fotografi fra Glasgow School of Art. Nikolaj har bidraget til idoart.dk siden 2016.