PROJEKTSTØTTEUDVALGET FOR BILLEDKUNST PRÆSENTERER NY VISION 2018-2021

Hvert år uddeler Statens Kunstfonds projektstøtteudvalg for billedkunst 46,5 mio. kr. Pengene bliver givet til kunstnere, kunstinstitutioner og lignende, der søger midler til værkproduktion og udstillinger i Danmark og i udlandet.

Når pengene fremover skal fordeles til ansøgere, vil det blive med udgangspunkt i en ny strategi, hvor billedkunstens rolle som igangsætter for en fælles samtale står helt centralt. I de nye parametre, som ansøgninger vil blive vurderet efter, vil der blandt andet blive lagt vægt på, hvordan kunstprojektet møder sit publikum.

Lisette Vind Ebbesen, formand for Projektstøtteudvalget for Billedkunst, siger: ”Vi har et medansvar for, at så mange som muligt i hele landet får adgang til kunstoplevelser af høj kvalitet. Det forudsætter en mangfoldig og nytænkende kunstscene, hvor kunstmiljøerne trives, og hvor der er gode vilkår for at producere kunst af høj kvalitet.”

”For os er kunstens værdi defineret af, at den skaber en samtale omkring sig. Kunsten har værdi for samfundet, fordi den fælles samtale er en forudsætning for fællesskabet, for nytænkning og udvikling, og dermed en forudsætning for demokratiet. Vi vil gerne give alle danskere mulighed for at være en del af denne dialog om vores fælles verden.”


VISION
Projektstøtteudvalget for Billedkunst 2018-2021

Kunstens værdi er, at den skaber en samtale omkring sig. Ved at stille spørgsmål giver kunsten os noget at tale sammen om. Den viser os nye perspektiver på verden, skaber et rum for refleksion og skubber os ud af vanetænkning. Kunsten virker som en igangsætter, der kan være med til at forandre vores selvforståelse, både som individer og som gruppe. Kunsten har værdi for samfundet, fordi denne fælles samtale er en forudsætning for fællesskabet, for nytænkning og udvikling, og for demokratiet.

Derfor vil vi udbrede kunsten til så mange som muligt. Så forskellige befolkningsgrupper, på tværs af alder, køn, etnicitet og socioøkonomiske forhold får mulighed for at være en del af samtalen om vores fælles verden. Vi vil arbejde for, at kunsten når ud i hele landet og at dansk kunst når ud internationalt, og så vil vi give børn og unge mulighed for at møde kunsten.

Det er også væsentligt, at kunsten når helt frem til sit publikum. Derfor vil vi have et særligt blik for kunstprojekter, der nøje overvejer de fysiske og idémæssige sammenhænge, som de indgår i. Og for de udstillinger, der medtænker vedkommende måder at formidle på. For at sikre at vi får kunst af høj kvalitet til alle og for at fremme kunstens mangfoldighed og nyskabelse, vil vi samtidig bidrage til at det samlede kunstmiljø trives og udvikler sig. Derfor vil vi bakke op om talentudvikling og det kunstneriske eksperiment, og fremme mulighederne for udveksling med den internationale kunstscene.

Lisette Vind Ebbesen (Formand)
Peter Land (Næstformand)
Charlotte Fogh
Jane Jin Kaisen
Søren Assenholt


Et godt kunstprojekt er…

Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalget for Billedkunst har formuleret fem parametre, der fremover vil indgå i en samlet vurdering af et projekts kunstneriske kvalitet og kunstfaglige niveau.

• Projektet skaber en samtale omkring sig
Udvalget vurderer her f.eks. dialog med modtageren, om projektet når ud til modtageren, væsentlighed, relevans, fortælling, budskab.

• Projektet inddrager en interessant idémæssig kontekst
Udvalget vurderer her f.eks. projektets relation til en specifik situation/emne, historie, samtid, indhold.

• Projektet har et reflekteret forhold til sin fysiske kontekst
Udvalget vurderer her f.eks. relationen mellem projekt og platform, institutionel ramme, stedsspecificitet.

• Projektets udførsel er gennemtænkt
Udvalget vurderer her f.eks. medier, materiale, særpræg, personligt udtryk, kunnen, præcision, teknik, færdigheder.

• Projektet er båret af nytænkning
Udvalget vurderer her f.eks. mod, forventningsbrud, gentænkning, nye perspektiver, koncept.

Det er ikke en forudsætning for at opnå støtte, at et projekt ligger højt på alle parametre, men det er afgørende, at et projekt ligger højt på flere.

Forsidefoto © I DO ART Agency.

Det overordnede formål med Statens Kunstfond er at fremme kunsten i Danmark og dansk kunst i udlandet. Statens Kunstfonds midler anvendes til en lang række forskellige formål inden for kunstarterne arkitektur, billedkunst, film, kunsthåndværk og design, litteratur, musik og scenekunst.