KAN NATUREN FREMME DIN KREATIVITET?

Kreativitet er evnen til at få nye idéer, nye indsigter og at se tingene på nye måder. Alle mennesker er kreative, men vi bruger vores kreativitet i forskellig grad og lader den komme til udtryk på forskellige måder.

Jeg er optaget af kreativitet, hvad det er for en størrelse, og hvad vi kan gøre for at fremme den. Jeg har ofte oplevet, hvordan naturen gør noget godt for min kreativitet. Når jeg går en tur i skoven, slapper jeg af, tankerne flyder frit, og jeg får ofte nye idéer. Gennem mine studier på landskabsarkitektur fik jeg mulighed for at undersøge, om naturen kan fremme vores kreativitet. Det kom der nogle meget interessante resultater ud af, som jeg vil dele her.

Foto: Trine Plambech.

Foto: Trine Plambech.

Det viste sig, underligt nok, at naturens indvirkning på kreativitet er et emne, der ikke er forsket meget i. Inden for psykologien er der forsket meget i kreativitet, men ikke i naturens samspil med den. Inden for landskabsarkitekturen ved man meget om, hvordan man kan bruge naturen som formgivningselement og udnytte de mange positive egenskaber, det grønne har, fx i vores byer. Derudover er man begyndt at interessere sig for, hvordan naturen påvirker os positivt. Naturen kan bl.a. mindske stress, invitere til sociale aktiviteter, fremme børns udvikling, mindske symptomerne ved post-traumatisk stress og hjælpe mennesker igennem sygdomsforløb. Men er der grundlag for at sige, at naturen kan fremme vores kreativitet? Det satte jeg mig for at undersøge.

Foto: Trine Plambech.

Foto: Trine Plambech.

Jeg interviewede sytten mennesker, der alle bruger deres kreativitet i deres daglige virke. Kunstnere, skuespillere, arkitekter, en urban designer, en journalist m.fl. Derudover læste jeg en enorm bunke litteratur for at forstå begrebet kreativitet, og hvad det præcis er, der sker med os, når vi opholder os i naturen. I løbet af mine interviews blev det helt tydeligt, at naturen påvirker vores kreativitet – og at de kreativt udøvende mennesker bevidst opsøger naturen for at få glæde af dens positive egenskaber. Kunstnere og kreative er søgt ud i naturen gennem århundreder, tag fx Skagensmalerne. Stille og roligt begyndte jeg også at forstå, hvorfor.

Foto: Trine Plambech.

Foto: Trine Plambech.

Når vi opholder os i naturen, vækkes vores nysgerrighed og idérigdom, og vi bliver mere fleksible i vores tankemønstre. Det er afgørende for, at vi kan se vores opgaver, projekter, forhindringer etc. på nye måder og dermed skabe nye idéer og løsninger.

Flere af interviewpersonerne fortalte, hvordan naturen er en direkte kilde til inspiration. Det kan være en plante eller barken på et træ, der fascinerer, og som de bringer med i deres videre arbejde på den ene eller den anden måde. Det kan også, som en sølvsmed fortalte, være naturens smarte løsninger, der kan inspirere til konstruktionen af fx. en ny lysestage.

Foto: Trine Plambech.

Foto: Trine Plambech.

Forskningen om naturens indvirkning på mennesker viser, at når vi er i naturen, slapper vores mentale system af, og vi kan opleve en øget ro i kroppen og mindskelse af stress. Vi ser tingene klarere og oplever måske, at den tilstand leder til løsningen af et problem, som man stod over for. Hvis vi opholder os meget i urbane omgivelser, kan vi opleve, at vi bliver trætte og udmattede; vores mentale system overbelastes med indtryk og ting, vi skal forholde os til for at kunne gå på arbejde, undgå at blive kørt ned, navigere mellem andre mennesker etc. Efter en tur i skoven, på marken eller langs vandet vil vi ofte opleve, at vi er bedre til at koncentrere os, analysere og tænke logisk – alt sammen noget, der kan hjælpe os fx. i det videre arbejde med udvikling af idéer og løsninger, noget vi måske gør sammen med andre mennesker.

Foto: Trine Plambech.

Foto: Trine Plambech.

Når vi bevæger os, som vi gør, når vi går en tur, så er vores øje ikke fæstnet til et specifikt punkt; vores blik danser stille rundt. Dette, kombineret med den fysiske aktivitet, inviterer vores mentale system til at tænke i nye baner. En skuespiller, som jeg talte med, fortalte, hvordan hun holdt af naturen, fordi den ikke er designet til én bestemt adfærd. En bænk er designet til at sidde på, en gynge til at gynge i, og vores mentale system inviteres ikke på samme måde til at udforske eller være nysgerrig. Naturen dirigerer ikke på samme måde ens adfærd i én bestemt retning. Det kan opleves som en frihed og åbner derved for vores kreativitet.

Foto: Trine Plambech.

Foto: Trine Plambech.

Selvom kreative processer ofte foregår sammen med andre mennesker, viste min empiri, at det at opsøge naturen ofte er noget, vi gør for os selv. Vi opsøger også helst steder, hvor der ikke er andre mennesker eller legende børn. Steder, hvor vi kan føle os omsluttet af naturen, som at være i en anden verden, hvor dagligdagen træder i baggrunden. Byens natur, som fx. parker, åer og gårdhaver, kan have samme positive effekt på os – men har vi muligheden, opsøger vi gerne skoven, marken, heden, vandet mv.

Jeg må hellere tilføje, at det er ikke sådan, at naturen er det eneste, der kan fremme vores kreativitet eller være kilde til inspiration – langt fra. Men for nogle mennesker spiller naturen en positiv rolle i deres kreative arbejde, og mine studier har været et skridt på vejen til at forstå, hvad det er, naturen gør ved os.

I dag er jeg, ligesom jeg var det, mens jeg læste til landskabsarkitekt, ansat hos Alexandra Instituttet. Her arbejder jeg med bæredygtig byudvikling og ikke mindst innovation og facilitering af kreative processer, hvor jeg inddrager naturen aktivt.

TAK til alle bloggere på I DO ART for jeres fortællinger og præsentation af arbejder. Det er en stor fornøjelse at læse. Jeg arbejder videre i feltet natur og kreativitet, for der er så meget mere, jeg gerne vil blive klogere på. Har du lyst at dele din oplevelse af naturens evt. indvirkning på dig og dit kreative arbejde, vil det være mere end velkomment.

De bedste hilsner Trine Plambech.

Trine Plambech er uddannet Landskabsarkitekt (cand.hort.arch) fra Københavns Universitet, Interaktions Designer (cand.it) fra IT-Universitetet i København samt bach.tech.soc i miljøplanlægning fra Roskilde Universitet. Som led i studierne har hun læst psykologi og Human Computer Interaction ved Stockholms Universitet. Trine har bidraget til idoart.dk siden 2014.