MINDST ÉT SÅR

Jeg udlåner denne sommer min I DO ART-profil til mine dygtige venner. Denne gang er det illustratoren Camilla Konradsen, som til vinter tager sin bachelor fra Danmarks Designskole, der har fået ordet. Hun præsenterer her et ti-ugersprojekt lavet i foråret 2011. Illustrationerne er et uddrag af en færdig bog på omkring 100 sider.

“Jeg har altid fundet tegneserier fascinerende, da de har en helt særlig evne til at inddrage læseren og lade dennes fantasi udfolde sig. Tegneserier handler om illusionen om at fange et splitsekund, skabt ved en generel ufuldendthed i billedet, og hvor vi ofte sidder passive, når vi ser film, kræver tegneserier at læseren selv “aktivt” udfylder de manglende “betydningshuller” imellem hvert billede og på denne måde fuldender historien.

I mit selvvalgte projekt på Danmarks Designskole i foråret 2011, valgte jeg at udforske tegneseriemediet i forhold til illustration. Mit udgangspunkt var 4 digte af forfatteren Pia Tafdrup, der alle, helt uafhængigt, behandler samme tematik, nemlig det, at der kan “gå hul på et menneske” fysisk eller psykisk, dvs. erkendelsen af, at mennesket ikke er usårligt og at døden eksisterer. Trods en fælles tematik, var digtene dog som udgangspunkt vidt forskellige, og det var derfor nødvendigt at skrive en form for rammefortælling, der bandt de fire digte sammen. I min fortælling følger man derfor en kvindes rejse i en gondol på en lang foranderlig flod, hvor digtene er repræsenteret som de tanker og minder, der sættes igang hos hende undervejs.

Min tegneseriefortælling er et bud på en ny form for tegneserie, og den er en hybrid imellem tegneserie, illustration og poesi, tegnet i blyant, hvor tekst og billede, samt billede og billede imellem, indgår i et supplerende samspil, og hvor jeg har eksperimenteret med i hvor høj grad forklarende elementer kan udelades, før fortællingen bliver uforståelig, samt hvor underspillet fortællingen skal være, før læserens fantasi sættes igang.”

My Buemann (f. 1986) er illustrator og har taget en kandidat i Illustration ved Kunstakademiets Designskole i 2015. My har bidraget til idoart.dk siden 2011.