MÆRKVÆRDIGE HISTORIER FRA ET HEMMELIGHEDSFULDT USA

Der eksisterer en sideløbende virkelighed, hvor de mørke konsekvenser af vores samfundsstrukturer udspiller sig. Steder hvor kortene holdes tæt til kroppen, hvor alt det vi ikke må (eller vil) se ender, og hvor der bliver taget livsændrende beslutninger, som vi aldrig får noget at vide om.

I tiden efter 9/11 besluttede den amerikanske fotograf Taryn Simon sig for at undersøge og afdække nogle af USAs bedst holdte hemmeligheder. Den amerikanske regering initierede en jagt efter masseødelæggelsesvåben, og i løbet af de kommende 15 år voksede mængden af overvågning og hemmeligheder i takt med frygten for nye terrorhændelser. Selv siger Simon: ”Hvordan mon absolut gennemsigtighed egentlig ville se ud? Jeg kan ikke forestille mig, hvilken form den ville have. Og om den overhovedet er mulig.

An American Index of the Hidden and Unfamiliar er Simons forsøg på at skabe huller i det utilgængelige. Værket består af knapt 60 alenestående fotografier, hvoraf ca. halvdelen netop nu udstilles på Louisiana som en del af udstillingsrækken Louisiana One Work.

Hvordan mon absolut gennemsigtighed egentlig ville se ud? Jeg kan ikke forestille mig, hvilken form den ville have. Og om den overhovedet er mulig.
— Taryn Simon.

Det står klart, at der ligger uendelige mængder af research bag værket. Hvert fotografi repræsenterer en hemmelighed; et sted i USA som ikke er tilgængeligt for den brede offentlighed, og som Simon eksponerer i et enkelt, knivskarpt fotografi. Billederne er ikke eksplicitte eller afslørende, tværtimod. Ofte viser de en detalje eller en stiliseret opsætning, som så udfoldes i den korte tekst, der knytter sig til hvert fotografi. Værkets visuelle og fortællende dele skal ses som ligeværdige, hvilket giver oplevelsen en perfekt opvejning af noget poetisk og specifikt.

Taryn Simon pressefoto © Taryn Simon. Courtesy Gargosian.

Taryn Simon pressefoto © Taryn Simon. Courtesy Gargosian.

Hun fortæller om konsekvenserne af atomkraft og viser os den stærke blå farve, der opstår omkring indkapslet radioaktivt affald. Hun fortæller om plastikkirurgiske klinikker, der erstatter brudte jomfruhinder. Hun fortæller om hvide tigre, som må leve med væsentlige mentale og fysiske handicap grundet selektiv indavl. Hun fortæller om kryokonservering og strejfer en gruppering af mennesker, der vil gøre næsten alt for evigt liv. Hun fortæller om en nations yderpunkter og skyggesider, men hun fortæller os også om en ny virkelighed, der spreder sig ud over de amerikanske grænser.

Vi tænker på spioner og hemmelige dagsordener. Vi tænker på de uendelige terabytes af personlig data, der ligger i hænderne på regeringer og kommercielle virksomheder, og vi tænker en smule på Edward Snowden, imens verden bliver mørkere. Men Simon formår også at bringe et håb ind i en verden af skjulte informationer. Hun beviser med sine billeder, at der også findes klaser af transparens, og hun åbner vores øjne og fortæller historier, som vi aldrig havde hørt før. Simons værk har ikke en whistleblower-karakter, men inspirerer til at vi forholder os kritisk til måden, som information deles og tilgængeliggøres på.

Taryn Simon, "An American Index of the Hidden and Unfamiliar", Louisiana Museum of Modern Art, 2016 | Installationsfoto © I DO ART Agency.

Taryn Simon, "An American Index of the Hidden and Unfamiliar", Louisiana Museum of Modern Art, 2016 | Installationsfoto © I DO ART Agency.

Taryn Simon, "An American Index of the Hidden and Unfamiliar", Louisiana Museum of Modern Art, 2016 | Installationsfoto © I DO ART Agency.

Taryn Simon, "An American Index of the Hidden and Unfamiliar", Louisiana Museum of Modern Art, 2016 | Installationsfoto © I DO ART Agency.

Taryn Simon, "An American Index of the Hidden and Unfamiliar", Louisiana Museum of Modern Art, 2016 | Installationsfoto © I DO ART Agency.

Taryn Simon, "An American Index of the Hidden and Unfamiliar", Louisiana Museum of Modern Art, 2016 | Installationsfoto © I DO ART Agency.

Taryn Simon, "An American Index of the Hidden and Unfamiliar", Louisiana Museum of Modern Art, 2016 | Installationsfoto © I DO ART Agency.

Taryn Simon, "An American Index of the Hidden and Unfamiliar", Louisiana Museum of Modern Art, 2016 | Installationsfoto © I DO ART Agency.

Simons fotografier er smukke og enkle, men rummer foruroligende og komplekse sandheder. Hun skaber billeder, som er nøgterne og pirrende, men hun formår også at forløse deres dybere potentiale ved at tilføje det litterære element. Det er forfriskende, at Simon rangerer billede og tekst lige højt, og at hun på den måde inviterer os med på sin opdagelsesrejse.

Vi vil i den grad anbefale, at du tager til Louisiana inden d. 15. januar 2017 og oplever Taryn Simons ekstraordinære arbejde. Hele An American Index of the Hidden and Unfamiliar er desuden samlet i en smuk publikation af det tyske forlag Hatje Cantz, som også er en anbefaling værdig. Herunder kan du dykke lidt ind i et par udvalgte fotografier fra udstillingen, læse de tilhørende værktekster og komme lidt tættere på et ellers hemmeligt USA.

Taryn Simon, An American Index of the Hidden and Unfamiliar, 2007. Bureau of Engraving and Printing. Det amerikanske Finansministerium, Washington, District of Columbia. Archival inkjet, 94,6 x 113 cm.

Taryn Simon, An American Index of the Hidden and Unfamiliar, 2007. Bureau of Engraving and Printing. Det amerikanske Finansministerium, Washington, District of Columbia. Archival inkjet, 94,6 x 113 cm.

Bureau of Engraving and Printing,
det amerikanske Finansministerium, Washington, District of Columbia.
Stakke af frisktrykte, uopskårne 100 og 20 dollarsedler med et samlet pålydende på over 220.800.000 $

Bureau of Engraving and Printing (BEP) udformer og trykker amerikanske pengesedler samt sikkerhedsdokumenter for andre føderale myndigheder. BEP erstatter også privatpersoners og virksomheders papirpenge, hvis disse har taget uoprettelig skade; denne ydelse anvendes hyppigst af ofre for oversvømmelser, brande eller andre naturkatastrofer. BEP fremstiller 35 millioner sedler om dagen med et samlet pålydende på ca. 635 millioner dollar. Den amerikanske dollar er i øjeblikket den mest anvendte valuta i verden. Siden 1969 har 100 dollar-sedlen været den største seddel i omløb.

Taryn Simon, An American Index of the Hidden and Unfamiliar, 2007. Udendørs motions- og opholdsområde for dødsdømte fanger, “Buret”. Mansfield Correctional Institution, Mansfield, Ohio. Archival inkjet, 94,6 x 113 cm.

Taryn Simon, An American Index of the Hidden and Unfamiliar, 2007. Udendørs motions- og opholdsområde for dødsdømte fanger, “Buret”. Mansfield Correctional Institution, Mansfield, Ohio. Archival inkjet, 94,6 x 113 cm.

Udendørs motions- og opholdsområde
for dødsdømte fanger, “Buret”, Mansfield Correctional Institution, Mansfield, Ohio

I Mansfield Correctional Institution har de indsatte på dødsgangen lov til at opholde sig udendørs en time hver dag i aflukker (”bure”) for enkelte fanger eller grupper. I enebure er der kun en stang til armhævninger, og fangerne må ikke medbringe noget i burene. I gruppeburene er der et fastmonteret basketballnet, og fangerne har lov at medbringe genstande såsom en basketball, en radio, spillekort og cigaretter.

Alle indsatte på dødsgangen i Mansfield er klassificeret som “lidende af psykiske problemer”. I retssagen ’Atkins mod delstaten Virginia’ erklærede USA’s højesteret det forfatningsstridigt at henrette mentalt retarderede personer. Definitionen af mental retardering er et kontroversielt spørgsmål, som for tiden behandles som led i arbejdet med det forslag om en reform af dødsstraffen (Death Penalty Reform Act), der blev fremsat i 2006. 38 af de 50 amerikanske delstater har lovgivning, der hjemler dødsstraf.

Taryn Simon, An American Index of the Hidden and Unfamiliar, 2007. Levende HIV, HIV Research Laboratory. Harvard Medical School, Boston, Massachusetts. Archival inkjet, 94,6 x 113 cm. 

Taryn Simon, An American Index of the Hidden and Unfamiliar, 2007. Levende HIV, HIV Research Laboratory. Harvard Medical School, Boston, Massachusetts. Archival inkjet, 94,6 x 113 cm. 

Levende HIV, HIV Research Laboratory,
Harvard Medical School, Boston, Massachusetts

Denne flaske indeholder Human Immundefekt Virus (HIV), som inficerer humane mononukleære blodceller og formerer sig. Virussen skal anvendes til at studere antistoffers potentielle neutraliserende virkning på HIV hos såvel personer, der er smittet med virussen, som deltagere i vaccinationsforsøg. HIV Vaccine Trials Network blev dannet, da forbundsregeringen reorganiserede sit HIV-vaccine-forskningsprogram i 1999. Netværket hører under National Institute of Allergy and Infectious Diseases.

Der er ingen dokumenterede tilfælde, hvor personer smittet med HIV har udviklet steriliserende immunitet. Flere end 42 millioner mennesker over hele jorden er smittet med HIV. Ud fra den nuværende infektionsrate forudsiger eksperter, at 90 millioner mennesker vil bære HIV i 2010. Hvert 10. sekund bliver et menneske smittet med HIV.

Taryn Simon, An American Index of the Hidden and Unfamiliar, 2007. Indkapslings- og opbevaringsanlæg for radioaktivt affald. Cherenkov-stråling Hanford Site, U.S. Department of Energy i den sydøstlige del af staten Washington. Archival inkjet, 94,6 x 113 cm.

Taryn Simon, An American Index of the Hidden and Unfamiliar, 2007. Indkapslings- og opbevaringsanlæg for radioaktivt affald. Cherenkov-stråling Hanford Site, U.S. Department of Energy i den sydøstlige del af staten Washington. Archival inkjet, 94,6 x 113 cm.

Nuclear Waste Encapsulation and Storage Facility (Indkapslings- og opbevaringsanlæg for radioaktivt affald), Cherenkov-stråling, Hanford Site, U.S. Department of Energy, i den sydøstlige del af staten Washington

Nedsænket i et vandbassin på Hanford Site står 1.936 kapsler af rustfrit stål indeholdende radioaktivt affald i form af cæsium og strontium. Tilsammen indeholder de over 120 millioner curie radioaktivitet. Det anslås, at det er den største mængde curie under ét tag noget sted i USA.

Det blå lysskær skyldes Cherenkov-effekten, som beskriver den elektromagnetiske stråling, der udsendes, når en ladet partikel afgiver energi, idet den hurtigere end lyset bevæger sig gennem et transparent medium. Kapslernes temperaturer er helt oppe på 165 ℃. Vandet i bassinet skærmer mod strålingen; hvis et menneske stod 30 cm fra en uafskærmet kapsel, ville det i løbet af mindre end 10 sekunder modtage en dødelig dosis stråling. Hanford er et af de mest forurenede anlæg i USA.

Taryn Simon, An American Index of the Hidden and Unfamiliar, 2007. Hvid tiger (Kenny), selektiv indavl. Turpentine Creek Wildlife Refuge and Foundation, Eureka Springs, Arkansas. Archival inkjet, 94,6 x 113 cm.

Taryn Simon, An American Index of the Hidden and Unfamiliar, 2007. Hvid tiger (Kenny), selektiv indavl. Turpentine Creek Wildlife Refuge and Foundation, Eureka Springs, Arkansas. Archival inkjet, 94,6 x 113 cm.

Hvid tiger (Kenny), selektiv indavl, Turpentine Creek Wildlife Refuge and Foundation, Eureka Springs, Arkansas

I USA er alle levende hvide tigre resultatet af selektiv indavl med det formål kunstigt at skabe de genetiske betingelser, der medfører hvid pels, isblå øjne og en lyserød snude. Kenny blev født hos en opdrætter i Bentonville, Arkansas den 3. februar 1999. På grund af indavlen er Kenny mentalt retarderet og har væsentlige fysiske handicap.

Kennys dybtsiddende snude gør det svært for ham at trække vejret og lukke kæberne sammen, tænderne er alvorligt misdannede, og han halter på grund af en abnorm knoglestruktur i den nederste del af forbenene. De tre øvrige tigre i Kennys kuld anses ikke for hvide tigre af høj kvalitet, eftersom de har gullig pels og er skeløjede og kalveknæede.

Taryn Simon, An American Index of the Hidden and Unfamiliar, 2007. Kryostaseenhed. Cryonics Institute, Clinton Township, Michigan. Archival inkjet, 94,6 x 113 cm.

Taryn Simon, An American Index of the Hidden and Unfamiliar, 2007. Kryostaseenhed. Cryonics Institute, Clinton Township, Michigan. Archival inkjet, 94,6 x 113 cm.

Kryostaseenhed, Cryonics Institute, Clinton Township, Michigan

Denne kryostaseenhed indeholder ligene af Rhea og Elaine Ettinger, som var kryopioneren Robert Ettingers henholdsvis mor og første hustru. Robert, der er forfatter til bøgerne The Prospect of Immortality og Man into Superman, lever stadig.

Cryonics Institute tilbyder kryostase (nedfrysning) af afdøde personer og kæledyr. Kryostase foretages i håb om, at videnskabelige, teknologiske og medicinske fremskridt engang i fremtiden vil gøre det muligt at forlænge livet. Når og hvis disse fremskridt bliver til virkelighed, håber instituttets medlemmer at vågne op til et forlænget liv ved godt helbred, uden sygdomme og aldring. Kryostasen skal sættes i værk, straks efter at døden juridisk er indtrådt. Et menneske eller kæledyr, der skal kryokonserveres, infunderes med stoffer, der forhindrer, at der dannes is, og køles derefter hurtigt ned til en temperatur, hvor det fysiske forfald så godt som ophører. Cryonics Institute tager 28.000 $ for en kryostase, der er planlagt i god tid, inden døden erklæres, og 35.000 $ i tilfælde af kortere varsel.

Taryn Simon, An American Index of the Hidden and Unfamiliar, 2007. Hymenrekonstruktion. Cosmetic Surgery, P.A. Fort Lauderdale, Florida. Archival inkjet, 94,6 x 113 cm.

Taryn Simon, An American Index of the Hidden and Unfamiliar, 2007. Hymenrekonstruktion. Cosmetic Surgery, P.A. Fort Lauderdale, Florida. Archival inkjet, 94,6 x 113 cm.

Hymenrekonstruktion, Cosmetic Surgery, P.A., Fort Lauderdale, Florida

Patienten på dette billede er 21 år gammel. Hun er af palæstinensisk afstamning og bor i USA. For at leve op til sin kulturs og sin families forventninger til hendes jomfruelighed forud for ægteskabet underkastede hun sig en hymenrekonstruktion. Hun frygtede, at hun ellers ville blive forkastet af sin tilkommende ægtemand og derved bringe skam over sin familie. Hun fløj i hemmelighed til Florida, hvor operationen blev udført af dr. Bernard Stern, en plastikkirurg, som hun havde fundet på internettet.

Formålet med en hymenrekonstruktion er at genetablere en bristet hymen, dvs. den membran, der delvis dækker skedeåbningen. Det er et ambulant indgreb, som varer ca. 30 minutter og foretages i lokal eller intravenøs regional bedøvelse. Dr. Stern tager 3.500 $ for en hymenrekonstruktion. Han udfører også labiaplastik (reduktion af de små skamlæber) og vaginal foryngelse.

Taryn Simon, An American Index of the Hidden and Unfamiliar, 2007. Central Intelligence Agency, kunst. CIA Original Headquarters Building. Langley, Virginia. Archival inkjet, 94,6 x 113 cm.

Taryn Simon, An American Index of the Hidden and Unfamiliar, 2007. Central Intelligence Agency, kunst. CIA Original Headquarters Building. Langley, Virginia. Archival inkjet, 94,6 x 113 cm.

Central Intelligence Agency, kunst, CIA Original Headquarters Building, Langley, Virginia

CIA’s Kunstkomité (CIA Fine Arts Commission) har ansvaret for at anskaffe kunst, der skal udstilles i efterretningstjenestens bygninger. Blandt de værker, som komitéen har udvalgt, er to arbejder (ses på billedet) af Thomas Downing, som er deponeret af Vincent Melzac Collection. Downing var medlem af Washington Color School, en gruppe malere, hvis indflydelse i efterkrigsårene bidrog til at etablere Washington som et centrum for kunst og kultur. Vincent Melzac var privat samler af abstrakt kunst og administrator for Corcoran Gallery of Art, det fornemste kunstmuseum i Washington D.C.

Siden CIA blev grundlagt i 1947, har tjenesten deltaget i såvel hemmelige som offentlige kulturdiplomatiske aktiviteter verden over. Nogle mener, at CIA’s engagement i kunsten havde til formål at imødegå sovjetkommunismen ved at bidrage til at popularisere dét, som tjenesten betragtede som pro-amerikansk tænkning og æstetik. Dette engagement har fået historikere og kunsthistorikere til at interessere sig for CIA’s engagement i visse kunstformer og stilarter, herunder den abstrakte ekspressionisme.

Taryn Simon "An American Index of the Hidden and Unfamiliar"
Udstillingsperiode: d. 29. oktober, 2016 - d. 15. januar, 2017.
Louisiana Museum of Modern Art, Gammel Strandvej 13, 3050 Humlebæk

Rikke Luna (f. 1988) og Matias Albæk-Falk (f. 1988) er stiftere af idoart.dk, og driver derudover formidlingsbureauet I DO ART Agency samt I DO ART Books.