KUNSTNERBOGSSKRIVELSER #2: TRE STUDIER I BLÅT

I Kunstnerbogsskrivelser #2 stiller vi skarpt på blå. Vi har fundet tre bøger frem fra hylden, som hver udfolder farven på en helt særegen måde i cyanotopier, i pixels og i atomer.

Nanna Debois Buhl "Botanizing on the Asphalt"
Botanizing on the Asphalt mimer på en måde de store kunstbøger, som man finder i sine kunstinteresserede bedsteforældres bogreol: stort format, et farverigt omslag og indenunder lærredsindbinding uden for meget staffage. I det her tilfælde er bogen uden omslag, og titlen er præget ind på det mørkeblå lærred, så den næsten ikke ænses.

Nanna Debois Buhl "Botanizing on the Asphalt" | Foto: I DO ART Agency.

Nanna Debois Buhl "Botanizing on the Asphalt" | Foto: I DO ART Agency.

På bogens ryg er titlen præget med hvidt. Kunstnerbogen gør i det hele taget ikke meget væsen af sig. Heller ikke indeni, hvor blå – i form af 60 helsides cyanotopier – er den eneste optrædende farve.

Billedkunstneren Nanna Debois Buhl tager afsæt i to inspirationskilder: den tysk-jødiske filosof Walter Benjamins tanker om flanøren som en udforsker af det urbane rum, der botaniserer på asfalten, samt en kvindelig engelsk botanikers kortlægning af alger lavet i cyanotopier i 1843. Buhl er i stil med Benjamins flanør en registrant, der opsamler og uddrager et kunstnerisk bytte af gadestrækningernes affald og flora i tre byrum. Mælkebøtter, den overrevne ledning, plastikhandsken fra den lokale slikbutik og andre kasserede objekter bliver genstande for en subtil overgang fra skrald og overskudsprodukter til sarte blå- og hvidtonede spektrale aftryk.

Nanna Debois Buhl "Botanizing on the Asphalt" | Fotos: I DO ART Agency.

Nanna Debois Buhl "Botanizing on the Asphalt" | Fotos: I DO ART Agency.

Den spøgelsesagtige, røntgenlignende karakter er et resultat af den cyanotopiske proces, hvor et objekt placeres på et materiale behandlet med en fotografisk emulsion, som derpå udsættes for stærkt lys, hvorpå et billede kommer til syne. Nuancen af cyan afhænger bl.a. af, hvor længe og hvor stærkt lys det udsættes for. Det er ikke et identisk billede af en genstand, der dukker op på fladen, men derimod genstandens konturer – en hvid markering opstår dér, hvor materialet hindrer, at lyset når fladen. En plasticpose registreres f.eks. som en abstrakt, semi-transparent materie: et slags ektoplasmatisk aftryk på blå baggrund.

Nanna Debois Buhl "Botanizing on the Asphalt" | Foto: I DO ART Agency.

Nanna Debois Buhl "Botanizing on the Asphalt" | Foto: I DO ART Agency.

På bogens indledende sider er gengivet en korrespondance mellem Buhl og kunsthistorikeren Jen Kennedy, der udfolder og undersøger de koncepter, tematikker og erfaringer, som Buhls botanisering ansporer. Det gøres ikke på en forklarende måde, der blotlægger kunstnerbogen, men som en nysgerrig, dialogisk udvidelse af den, der giver læseren en særlig stemthed overfor de følgende siders cyanotopier.

Tilrettelagt, håndindbundet og udgivet af Officin, 2015.
Hardcover, 128 sider, 31x22 cm.
Oplag: 325 eksemplarer.

Nanna Debois Buhl "Botanizing on the Asphalt" | Fotos: I DO ART Agency.

Nanna Debois Buhl "Botanizing on the Asphalt" | Fotos: I DO ART Agency.

Leah Beeferman "Triple Point"
Ved første øjekast ligner Leah Beefermans kunstnerbog en række computergenerede abstrakte fotos, der ikke har meget med virkeligheden at gøre. Men Triple Point tager udgangspunkt i en videooptagelse af en ret så konkret hændelse: et vulkanudbrud på Island tilbage i 2014, der gennemgår en transskribering fra digitale RGB-farver til trykte CMYK- og pantonefarver. Kunstnerbogen kan på den måde siges at være gennemgående teknisk, men i den forstand at det tekniske anvendes som et kunstnerisk greb, der udgør bogens præmisser: overgangen fra digitalt materiale til en fysisk trykt bog, som jeg kan sidde og bladre i.

Leah Beeferman "Triple Point" | Foto: I DO ART Agency.

Leah Beeferman "Triple Point" | Foto: I DO ART Agency.

Hos Beeferman bliver den geologiske begivenhed opgjort i pantonefarverne reflex blue u, reflex blue c, process black c og 814 c og CMYK-farverne magenta og yellow/gul – det bliver slået fast allerede på en af de første sider. Tilsammen ville farverne udgøre et komplet billede af udbruddet, men Beeferman gengiver dem separat, lagvist (lidt ligesom når man i Photoshop arbejder med isolerede lag i billedet) og viser et farvefiltreret udsnit, så motivet fremstår abstrakt, og man får en radikal anderledes og ekstrem kunstnerisk fornemmelse af vulkanudbruddet.

Leah Beeferman "Triple Point" | Foto: I DO ART Agency.

Leah Beeferman "Triple Point" | Foto: I DO ART Agency.

Når man dekonstruerer helheden og anskuer delene enkeltvis, forstår man sammenhængen bedre, pointerer kunstneren Dave Everett i den lille medfølgende tekst på et risoprintet indstik. Ting, der ikke umiddelbart var synlige i det samlede billede, bliver sært nærværende. Og samtidig skifter motivet karakter fra opslag til opslag: Hvad der på den side virkede manifest, er på den næste side flimrende og i opløsning. Måske meget passende beskriver kunstnerbogens titel et termodynamisk begreb – tripelpunktet – der betegner dét punkt i temperatur og tryk, hvor en substans eksisterer simultant i fast, flydende og gasform. Et ophold i en proces eller en overgang til en anden form. Det er et moment af absolut syntese i en given substans’ eksistens, hvor den er et både-og eller et hverken-eller.

Bogen er i sig selv et fantastisk visuelt værk, men det folder sig endnu mere ud, når man fordyber sig i de kunstneriske og tekniske processer og greb, der ligger bag. Den sætter tanker i gang, der kredser om geologisk tid, overgange og undergange, substans, tektoniske forviklinger fortolket visuelt og sat i farvesystemer, og ikke mindst bliver man fascineret af de teknisk-grafiske rammer, hvori et motiv overhovedet kan komme til syne.

Leah Beeferman "Triple Point" | Foto: I DO ART Agency.

Leah Beeferman "Triple Point" | Foto: I DO ART Agency.

Det er det kunstnerdrevne forlag Lodret Vandret, som står bag udgivelsen – og det forlag (skal vi ikke lægge skjul på) er vi ret begejstrede for! Forlaget udgøres af kunstnerne Johan Rosenmunthe og Flemming Ove Bech, der siden 2010 har lavet en række markante, flotte kunstnerbøger i samarbejde med andre kunstnerkolleger og forlagsstrukturer. Udover at bedrive forlagsvirksomhed laver de bl.a. også samarbejder om kunstudstillinger og er initiativtagere til One Thousand Books, Danmarks fineste (og desværre eneste) svar på en festival/messe for kunstnergjorte bøger.      

Udgivet af Lodret Vandret, 2016.
Indbundet med åben ryg, 80 sider, 23x26 cm.
Tekst af Daniel Everett på risoprintet indstik.
Oplag: 300 eksemplarer.

Leah Beeferman "Triple Point" | Foto: I DO ART Agency.

Leah Beeferman "Triple Point" | Foto: I DO ART Agency.

Lea Porsager "Cut-Splice Supercluster"
Lea Porsagers bog fra 2014 er hemmelighedsfuld, okkult og kosmisk. På siderne udfoldes en fremmed, overjordisk dimension, der udgøres af okkulte doktriner, solare avatarer, fugletræk, kvantefysik og imellem alt dette er noget aldeles udefinérbart. Det er, som om kunstnerbogen giver et lille sløret kighul til skabelsen af kosmos, uden at man egentlig er i stand til at forstå eller afkode det, der folder sig ud på siderne: Den kræver af læseren et særligt modus af åbenhed og engagement. Kunstnerbogen er i høj grad en suggestiv fabulation, der kalder på en anden læse- og erkendelsesform. Som sådan lægger den sig i forlængelse af Porsagers øvrige kunstneriske praksis, som ofte synes at have en aktie i det okkulte.

Lea Porsager "Cut-Splice Supercluster" | Foto: I DO ART Agency.

Lea Porsager "Cut-Splice Supercluster" | Foto: I DO ART Agency.

Bogens tekst udgøres af passager fra den amerikanske esoteriker Alice A. Baileys A Treatise on Cosmic Fire fra 1925, der er gennemskåret af Porsagers egen tekst, som en slags ustyrlige udbrud skåret i versaler og kursiv. Et eksempel herpå er bogens første tekstside, der efterfølger et blåt riso print af en fiskehejre: ”DAGGERMOUTH / FRAAAWNK / HARDENED / RING-PASS-NOT / UP AND COOKED / FRAAAWNK CUT / THE EGG THE / SPERM THE O SO / FRAGILE MASS …” og så fremdeles. Igen bliver det tydeligt, at hvad vi har at gøre med her, er en boglig portal til noget andet, der ikke umiddelbart giver sig til kende i et tilgængeligt sprog.

Lea Porsager "Cut-Splice Supercluster" | Fotos: I DO ART Agency.

Lea Porsager "Cut-Splice Supercluster" | Fotos: I DO ART Agency.

En række blå risoprints, der kunne være afbildninger af atomare eller solare konstellationer eller noget helt andet, udgør bogens anden halvdel. Den afrundes med en gengivelse af selvsamme fiskehejre, der åbnede seancen – dog er dens hoved nu erstattet af et moderne teknisk apparat, en kassette, en bærbar computer eller lign.

Lea Porsager "Cut-Splice Supercluster" | Foto: I DO ART Agency.

Lea Porsager "Cut-Splice Supercluster" | Foto: I DO ART Agency.

Kunstnerbogens form komplementerer indholdet på en fin udtænkt måde, der understreger, at dét, som her er på færde, er noget tilsløret og hemmeligt: sort skrift på mørkeblåt lærred, hvor man må hen og fange en lyskilde for at kunne aflæse titlen. Hardcoveromslaget er langt kraftigere og større end de 28 sider indeni og med kulsort forsatspapir. Bogen bærer tydelig præg af at være håndgjort af Officin (hvor også Nanna Debois Buhls bog er lavet), et Vesterbrobaseret trykværksted og forlag drevet af Louise Hold Sidenius, hvor der er et stærkt fokus på boghåndværk og materialitet.

Lea Porsager "Cut-Splice Supercluster" | Fotos: I DO ART Agency.

Lea Porsager "Cut-Splice Supercluster" | Fotos: I DO ART Agency.

Tilrettelagt af Louise Hold Sidenius/Officin og Lea Porsager.
Redigeret af Lea Porsager og Synnøve B. Brøgger.
Trykt hos Officin, 2014.
Hardcover, 28 sider, 16x23 cm.
Oplag: 300 eksemplarer.


Alle tre bøger kan købes i boghandlen Minus 1, som ligger i underetagen hos Den Frie Udstillingsbygning, Oslo Plads 1, 2100 København Ø.


Stine Friis Møller (f. 1987) driver sammen med Linus Carlsen (f. 1983) boghandlen Minus 1, som er placeret i Den Frie Udstillingsbygnings underetage på Østerbro.